• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • م
 • هـ
 • ع
 • ل
 • غ

آزمایش خون : آزمایش های مربوط به بیماران با سابقه خونریزی | کافه پزشکی

زمان پروترومبین و پروترومبین نسبی

دربیمارانی كه تاریخچه ای از خونریزی غیر عادی پس از كشیدن دندان ، تزریق خون ، كبودی پوست بدنبال ضربه جزیی و مختصر را ذكر میكنند ، چون احتمال اختلال خونریزی دهنده مطرح است ، درخواست آزمایشهای زیر ضروری خواهد بود :
۱٫ CBC

۲٫ Platelet Count

۳٫ Bleeding Time ( BT 

۴٫ Protrombin Time ( PT

۵٫ Partial Tromboplastin Time ( PTT 

۶٫ Torniquat Test

همراه کافه پزشکی باشید

آزمایش خون : میزان سدیمانتاسیون اریتروسیت ها ESR | کافه پزشکی

میزان سدیمانتاسیون اریتروسیت ها

اگر خون حاوی ماده ضد انعقاد را در لوله آزمایش ریخته وبه حال خود بگذاریم ، گلبولهای قرمز در ته لوله بتدریج رسوب می نمایند. میزان این رسوب را ESR ) Erythrocyte Sedimentation Rate ) گویند و برحسب میلیمتر در ساعت سنجیده میشود. همراه کافه پزشکی باشید 

آزمایش خون : پدیده داسی شكل شدن گلبولها | کافه پزشکی

این آزمایش در افراد سیاه پوست مورد تجویز دارد. علت ایجاد آن وجود نوع خاصی از هموگلوبینی بنام هموگلوبین S است كه در آن بجای اسید گلوتامیك در اسید آمینه شماره شش زنجیره بتا گلوبولین نرمال ، اسید آمینه والین وجود دارد. این هموگلوبین در شرای هیپوكسی سبب میشود كه گلبول سرخ تغییر شكل داده و به فرم داسی درآید. كه این پدیده را Sickling میگویند . همراه کافه پزشکی باشید

آزمایش خون : آزمایش خون در مدفوع | کافه پزشکی

گاهی اوقات میزان خونریزی های دستگاه گوارش بقدری كم است كه علیرغم نداشتن علائم آشكار خونریزی، بیمار به یك آنمی مزمن و شدید مبتلا است . بنابراین در برخورد با هر بیمار آنمیك با منشاء ناشناخته ، استفاده از این آزمایش لازم و ضروری است . همراه کافه پزشکی باشید

آزمایش خون : اندازه گیری ویتامین B21 و فولات | کافه پزشکی

ویتامین ب ۱۲ یكی از اجزای مهم در ساخت گلبولهای خون است و جذب آن از طریق مخاط گوارشی است . این ویتامین در معده با فاكتور داخلی ( اینترینسیك ) كه از سلولهای پاریتال ناحیه فوندوس معده ترشح میشود و همچنین باپروتئین خاصی تركیب یافته و كمپلكسی را ایجاد میكند كه در مجاورت مخاط ایلئوم تحت تاثبر آنزیمهای پانكراس قرار گرفته و فاكتور پروتئینی آن جدا میشود.همراه کافه پزشکی باشید

آزمایش خون : اندازه گیری آهن خون | کافه پزشکی

سنجش میزان آهن سرم با دو تست TIBC ) Total iron binding capacity ) و SI ) Serum iron ) انجام میشود. آهن موجود در مواد غذایی پس از خورده شدن از طریق مخاط روده جذب میگردد. در مخاط با پروتئینی بنام آپوفریتین كه توسط سلولهای اپی تلیال مخاط روده ساخته میشود ،تركیب گشته و مجموعه این دو ( فریتین ) دركبد ، طحال و مغز استخوان ذخیره میشود. همراه کافه پزشکی باشید

آزمایش خون : شمارش گلبولهای سفید | کافه پزشکی

تعداد كل گلبولهای سفید خون ۴۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ در هر میلیمتر مكعب خون است. گلبولهای سفید شامل دو دسته كلی هستند :

۱ گرانولوسیت ها یا میلوئیدها ( پلی مورفونوكلئرها ) نظیر نوتروفیل ، ائوزینوفیل و بازوفیل

۲ غیرگرانولوسیت ها یا لنفوئیدها ( منونوكلئرها ) نظیر لنفوسیت و منوسیت .

همراه کافه پزشکی باشید

انواع آزمایش خون ؛ توضیحات و مقادیر استاندارد آنها | کافه پزشکی

آزمایش خون عبارتست از شمارش و آزمایش میكروسكوپیك اجزاء تشكیل دهنده خون نظیراریتروسیتها، لكوسیتها و پلاكتها. همچنین اندازه گیری میزان غلظت هموگلوبین و اجزاء شیمیایی پلاسما كه در روند انعقاد خون نقش دارند. همراه کافه پزشکی باشید

logo-samandehi