• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • م
 • هـ
 • ع
 • ل
 • غ

کلوتریمازول

اطلاعات دارویی : کلوتریمازول Clotrimazole | کافه پزشکی

 داروهای ضد قارچ
       

موارد مصرف کلوتریمازول

کلوتریمازول در درمان کاندیدیاز ناشی از کاندیدا آلبیکنس وسایر گونه های کاندیدا، کچلی بدن و ران و پا ناشی از تریکوفیتون روبروم ، تریکوفیتون منتاگروفیس، اپیدرموفیتون فلوکوزوم ومیکروسپوروم کانیس، تیناورسیکالر ( ناشی از پیتی روسپوروم ) اریپکولار( مالاسزیا فورفور) و در درمان عفونت قارچی اطراف ناخن و کچلی ریش و سر مصرف می شود.
 

مکانیسم اثر کلوتریمازول

کلوتریمازول با مهار ساخت ارگوسترول آسیب رساندن به غشاء سلولی قارچ و تغییر در نفوذ پذیری آن، باعث خروج عناصر ضروری داخل سلولی می گردد.
 

فارماکوکینتیک کلوتریمازول

جذب سیستمیک این دارو بعد از مصرف پوستی کم است ولی بعد از مصرف از راه مهبل به میزان ۱۰-۳ درصد جذب می شود.
 

هشدار ها کلوتریمازول

از تماس دارو با چشم خودداری شود.
 

توصیه های دارویی کلوتریمازول

۱- رعایت نکات بهداشتی مانند استفاده از لباس زیر نخی و یا استفاده از کاندوم در هنگام مقاربت به درمان کمک می کند. 
۲- در صورت مصرف دارو برای درمان کاندیدیاز، از به کار بردن پانسمان بسته در موضع خودداری شود. 
۳- در صورت عدم پاسخ به درمان بعد از اطمینان از عدم وجود سایر پاتوژن ها، دوره درمان ممکن است مجدداً تکرار شود.
 

دارو های هم گروه کلوتریمازول

Butoconazole-Topical
Econazole
Miconazole
Oxiconazole-Topical
Sertaconazole-Topical
Sulconazole
Terconazole-Topical
Tioconazole-Topical
 

مصرف در بارداری

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.
Category B (topical and intravaginal preparations). Category C (oral lozenges; topical preparations containing betamethasone dipropionate). CDC and others state that a 7-day regimen of an intravaginal azole antifungal can be used, if necessary, for treatment of vulvovaginal candidiasis in pregnant women.106, d Lactation Not known whether clotrimazole is distributed into milk; use with caution in nursing women
 

اشکال دارویی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منبع : وبسایت دارویاب

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

بیست − یک =

logo-samandehi