اطلاعات دارویی : اسپکتنومایسین Spectinomycin | کافه پزشکی

 داروهای ضد باکتری
       

نظر بدهید
منــــوها