اطلاعات دارویی : ایمی پرامین Imipramine | کافه پزشکی

 داروهای ضد افسردگی
      

نظر بدهید
منــــوها