اطلاعات دارویی : ریفابوتین Rifabutin | کافه پزشکی

 داروهای ضد باکتری
     

نظر بدهید
منــــوها