بررسی وضعیت سیستم عروق محیطی | کافه پزشکی

بیماری عروقی محیطی (PVD) به بیماری رگهای خونی خارج از قلب و مغز اشاره می کند. این بیماریها اغلب سبب تنگ شدن رگهایی می شوند که به پاها ، دستها ، معده و کلیه ها خونرسانی می نمایند . با ما همراه باشید تا به بررسی چگونگی معاینه و بررسی سیستم عروق محیطی بپردازیم

نظر بدهید

اسپیرومتری چیست ؟ اهداف و مراحل انجام آن | کافه پزشکی

اسپیرومتری یا دَم سنجی روشی مناسب برای اندازه گیری و ثبت ظرفیت تنفسی ریه است. از اسپیرومتری برای اندازه گیری برخی از حجمها و ظرفیتهای شش ها در بیماران ریوی مانند آسم، بیماری های ریوی انسدادی مزمن (COPD) و بیماریهای تحدیدی ریوی جهت تشخیص و ارزیابی شدت بیماری استفاده میشود. علاوه بر اندازه گیری حجم ها و ظرفیت های ریه می توان سرعت خروج گازها از ریه را نیز توسط آزمون های عملکرد ریه اندازه گیری نمود .همراه کافه پزشکی باشید

نظر بدهید

اطلاعات دارویی : سولفین پیرازون Sulfinpyrazone | کافه پزشکی

 داروهای ضد نقرس
   

نظر بدهید

اطلاعات دارویی : پروبنسید Probenecid | کافه پزشکی

 داروهای ضد نقرس
   

نظر بدهید
منــــوها