درد قفسه صدری یا آنژین | کافه پزشکی

در نیمه شب یا ابتدای یک روز کاری شلوغ ممکن است بطور ناگهانی دردی در قفسه صدری خود احساس کنید. ممکن است در ابتدا آن را کتمان کنید ولی این درد شما را نگران و ترسان کرده است. آیا دچار حمله قلبی شده اید؟ همراه کافه پزشکی باشید

نظر بدهید