• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

آناتومی اندام فوقانی و تحتانی

آناتومی اندام فوقانی و تحتانی ( دستها و پاها ) | کافه پزشکی

اندام فوقانی که در اصطلاح عامیانه به آن دست گفته می‌شود در کالبدشناسی عبارت است از هردو مجموعه چپ و راست شانه،بازو، زیر بغل، آرنج، ساعد و دست در انسان.

اندام تحتانی در کالبدشناسی عبارت است از مجموعه لگن خاصره، ران، زانو، ساق، مچ، قدم، کف پا و انگشتان پا. استخوان‌های لگن خاصره نیز جزو اندام تحتانی هستند.

 همراه کافه پزشکی باشید تا به بررسی آناتومی این دو ناحیه بپردازیم

اندام فوقانی ( upper extremity )

اندام فوقانی شامل استخوان های:
بازو
زند زیرین
زند زبرین
مچ دست
کف دست
و انگشتان دست می باشد.

بازو ( humerus )

بازو

زند زیرین و زند زبرین ( ulna and radius )

زند زیرین و زند زبرین

استخوان های مچ دست ( carpal bones )

ناحیه مچ دست از هشت قطعه استخوان، موسوم به استخوان های کارپال ساخته شده است.
استخوان های مچ دست که بر اساس شکلشان نامگذاری شده اند در دو ردیف بالایی و پایینی در کنار یکدیگر قرار می گیرند

استخوان های مچ دست

استخوان های ردیف بالایی از سمت خارج به داخل (در وضعیت آناتومیک) :

ناوی (به شکل قایق)، هلالی (به شکل هلال ماه)، هرمی (به شکل سه گوش) و نخودی (به شکل نخود)

استخوان های ردیف پایینی از سمت خارج به داخل (در وضعیت تشریحی) :

ذوزنقه (چهار ضلعی با دو ضلع موازی با یکدیگر) ، شبه ذوزنقه ( چهار ضلعی نامنظم ) ، بزرگ ( استخوان بزرگ و مرکزی و میانی مچ) ، چنگکی ( دارای یک زائده قلاب یا چنگک مانند )

مچ دست

استخوان های کف دست ( metacarpal bones )

در هر دست پنج استخوان کف دستی (متاکارپال) وجود دارد.
استخوان های کف دست به ترتیب از سمت شصت به طرف انگشت کوچک شماره گذاری می شوند (دست در وضعیت آناتومیک قرار دارد)

استخوان کف دست

بندهای انگشتان ( phalanges )

اولین انگشت (شصت) دو بند دارد، بقیه انگشتان دست هر کدام سه بند دارند.
تعداد کل استخوان های انگشتان هر دست چهارده قطعه است

انگشت

اندام تحتانی ( lower extremity )

کمربند لگنی :

استخوان های هیپ(بی نام) سمت راست و چپ همراه با استخوان خاجی یک حلقه کامل استخوانی موسوم به کمربند لگنی را تشکیل می دهند. کمربند لگنی اندام تحتانی را به استخوان بندی محوری متصل می کند.

کمربند لگنی

لگن ( Pelvis ) : مجموعه ی لگن از دو استخوان هیپ (بی نام)، یک استخوان خاجی و یک استخوان دنبالچه تشکیل شده است.

استخوان هیپ

مفصل هیپ

مفصل ران

استخوان ران ( Femur )

استخوان ران (فمور) درازترین استخوان بدن است. این استخوان از طرف بالا با استخوان هیپ مفصل می شود و مفصل ران را تشکیل می دهد و از طرف پایین نیز با استخوان درشت نی مفصل شده و مفصل زانو را تشکیل می دهد.

استخوان ران

استخوان کشگک ( Patella )

استخوان کشگک (کاسه زانو) بزرگترین استخوان سزاموئید یا کنجدی ( یک واژه یونانی برای چیزی شبیه تخم کنجد می باشد ) بدن انسان است. این استخوان با انتهای تحتانی استخوان ران مفصل می شود.

کشگک زانو

درشت نی و نازک نی ( Tibia and Fibula )

ناحیه ساق پا شامل دو استخوان بلند موسوم به درشت نی و نازک نی می باشد. استخوان درشت نی نسبت به نازک نی بزرگتر و درشت تر است و در بخش داخلی این استخوان قرار دارد.

درشت نی نازک نی

ناحیه پا ( Foot )

ناحیه پا شامل استخوان های:
مچ پا
کف پا
و انگشتان است.

پا

استخوان های مچ پا ( Tarsal bones )

ناحیه مچ پا از هفت قطعه استخوان، موسوم به استخوان های تارسال ساخته شده است.
استخوان های مچ پا شامل:
استخوان قاپ، استخوان پاشنه، استخوان ناوی استخوان تاسی و استخوان میخی (داخلی، میانی، خارجی) می باشند

استخوان های پا

استخوان های کف پا ( metatarsal bones )

در هر پا پنج استخوان کف پایی (متاتارسال) وجود دارد. استخوان های کف پا به ترتیب از سمت شصت به طرف انگشت کوچک شماره گذاری می شوند.

کف پا

بندهای انگشتان ( phalanges )

انگشتان پا نیز مثل انگشتان دست از چهارده قطعه استخوان تشکیل شده اند. اولین انگشت پا نیز همانند انگشت شصت دست فقط دو قطعه استخوان دارد. بقیه انگشتان پا هر کدام سه قطعه استخوان دارند که بندهای اول، دوم و سوم انگشتان نامیده می شود.

انگشتان پا

منبع : اختصاصی کافه پزشکی


نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد