• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

بیهوشی

نکات بیهوشی در بیماران ترومایی | کافه پزشکی

بیهوشی عمومی در اغلب بیماران ترومایی که نیاز به مداخله جراحی پیدا می کنند اندیکاسیون دارد. القای بیهوشی به روش Rapid sequence اندیکاسیون دارد. در صورت وجود هیپوولمی اتومیدیت (mg/kg0.3-0.1) یا کتامین (mg/kg 3-1) ارجح است زیرا این داروها ثبات همودینامیک را مختل نمی کنند. همراه کافه پزشکی باشید

در شک به صدمه مهره های گردنی باید از جابجایی اضافه گردن در حین لارنگوسکوپی خودداری کرد.

لازمه ثبات همودینامیک کنترل خونریزی بوسیله جراحی و حفظ حجم خون بیمار است. ABG و PH و HCT طی بیهوشی چندین بار ارزیابی شود. اندازه گیری الکترولیت ها، گلوکز و فاکتورهای انعقادی به میزان کمترممکن است مورد نیاز باشد.

 احیا حجم :

افت فشار خون و هیپوکسمی سلولی به علت خونریزی شدید علت بروز متابولیسم بی هوازی و تولید اسید لاکتیک است لذا احیا حجم باید به سرعت بعد از برقراری کاتتر وریدی آغاز گردد تا پرفیوژن ارگان ها به خصوص کبد و عضلات را بهبود بخشد.

ارجحیتی برای انتخاب کولوئیدها در ابتدای احیا وجود ندارد وقتی خونریزی شدید بود تجویز فراورده های خونی ضروری می شود. ترومبوسیتوپنی ترقیقی همراه با ترانسفوزیون وسیع خون اتفاق می افتد و نیاز به تجویز پلاکت دارد. به ندرت صدمات حاد ریوی به دنبال تجویز خون در بیماران ترومایی دیده می شود. برای کاهش ایجاد هیپوترمی یک گرم کننده باید در مسیر مایعات وریدی قرار داده شود. مانیتورینگ های بیهوشی تهاجمی شامل CVP و آرترلاین توصیه می شود. ارزیابی خون از دست رفته ومناسب بودن حجم جایگزین در بیماران ترومایی بسیار مشکل است.

بیماران ترومایی بدحال اغلب نیاز به مراقبت از عملکرد اعضا پس از جراحی در ICU دارند. گاهی تهویه مکانیکی الزامی می شود. اغلب بیماران انتوبه، سدیت و شل در هنگام انتقال باقی می مانند.

ترومای قفسه سینه ( توراکوتومی اورژانس )

نیاز به توراکوتومی فوری در ترومای سینه نادر است. از آنجا که لوبکتومی و پنومونکتومی در بیماران ترومایی با مورتالیته بالایی همراه است توصیه به رزکشن حداقل و سریع شده است.

راهنمای توراکوتومی اورژانس خونریزی بیش از CC 1500 در هنگام گذاشتن chest tube و ادامه خونریزی به میزان ml/hr 300-200 است. صدمه به قلب و عروق بزرگ و یا تراشه، برونش یا مری از سایر اندیکاسیون های توراکوتومی اورژانس می باشد. ترمیم دیافراگم از راه شکم ترجیح داده می شود.

اداره بیهوشی

وجود پنوموتوراکس قبل از القا بیهوشی در بیمار ترومایی باید رد گردد زیرا این پنوموتوراکس تحت ونتیلاسیون مکانیکی تبدیل به پنوموتوراکس فشارنده خواهد شد. مونیتورینگ فشار شریانی و ورید مرکزی در این بیماران نیاز است. کاتتر وریدی بزرگ در بالای دیافراگم ضروری است.

به علت صدمه ریه این بیماران نیاز به تهویه با حجم پایین (ml/kg 6 ) با حداقل PEEP دارند. ممکن است در هنگام رزکسیون ریه یا ترمیم مری یا عروق بزرگ نیاز به لوله تراشه دو لومنه جهت تهویه یک ریه باشد.

این بیماران اغلب با لوله تراشه به ICU فرستاده می شوند و تحت تهویه مکانیکی قرار می گیرند.

شکستگی لگن

سومین حادثه شایع در حوادث وسایل نقلیه موتوری و اغلب با صدمات شکمی همراه است. مورتالیتی ۵۰-۱۵% بسته به وسعت ضایعه است. همراهی شکستگی لگن و ترومای مغز مورتالیتی بالایی دارد .

درمان اولیه شکستگی لگن همراه با خونریزی غیر جراحی است و بوسیله آمبولیزاسیون آنژیوگرافیک انجام می شود. جهت تثبیت شکستگی لگن از شلوار ضد شوک می توان استفاده کرد .

متخصص بیهوشی نقش مهمی در احیا اولیه بیمار دارد اغلب نیاز به حجم های وسیع مایع و خون دارند. یک کاتتر بزرگ در منطقه بالای دیافراگم تعبیه شود.

اداره بیهوشی در بیماران سوختگی

این بیماران نیاز به بیهوشی عمومی ابتدا برای اسکاروتومی اندام، توراکس، شکم و سپس برای جدا سازی پوست های سوخته و گرافت زدن دارند. اگر صدمات موجود مانع اداره سنتی راه هوایی نباشد القا بیهوشی استاندارد و انتوباسیون تراشه اقدام مناسب است.

در صورت گذشت بیش از ۲۴ ساعت از سوختگی به علت هیپرکالمی و ایست قلبی ،از ساکسینیل کولین نباید استفاده کرد. در صورت سوختگی حرارتی شدید، تراشه پس از اسکاروتومی اولیه انتوبه باقی می ماند چون تجویز وسیع مایعات در ۴۸-۲۴ ساعت اول جهت جبران شوک بوجود آمده می تواند باعث ادم راه هوایی و انسداد آن شود.

در صورت احتمال صدمه ریه با دود یا صدمات دیگر، ریه بیماران با حجم جاری اندک ml/kg 6 تهویه گردد. توجه خاص به اختلال تنظیم حرارت در بیمار سوختگی اعمال شود. جداسازی پوست های سوخته همراه با خونریزی مخفی o.5 ml/cm2 burned area تخمین زده می شود.

منبع : بیهوشی و بیماری های همراه | اختصاصی کافه پزشکی


نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد