• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

احیای قلبی ریوی (CPR) + ویدیو آموزشی و گایدلاین ۲۰۱۵ | کافه پزشکی

احیای قلبی ریوی روشی است که در آن از ماساژ قفسه سینه همراه با تهویه مصنوعی استفاده می شود تا عملکرد مغز حفظ شود و اقدامات بیشتری برای بازگرداندن گردش خون و تنفس خود به خودی در فرد انجام شود. در این پست از کافه پزشکی قصد داریم به بررسی نکات مهم احیای قلبی ریوی (CPR) بپردازیم . مسئله ای که می تواند حیات را مجددا به فرد ببخشد . ضمن اینکه ویدیویی برای شما آماده کردیم که احیای قلبی ریوی را به زبان ساده توضیح می دهد . پس تا پایان همراه این پست کافه پزشکی باشید !

ایست قلبی

 
یکی از عوامل مهمی است که باعث افزایش میزان مورتالیتی و موربیدیتی در سراسر جهان می شود. تجربیات به دست آمده نشان دهنده افزایش میزان بروز آن به صورت تدریجی در دو دهه اخیر بوده است 
 
۱) به حدی که سالانه در آمریکا حدود ۴۰۰ هزار نفر و در اروپا ۷۰۰ هزار نفر دچار ایست ناگهانی قلبی می شوند 
 
۲) میزان مرگ ناشی از ایست قلبی در ایالات متحده امریکا، ۱۶۶۲۰۰ مورد در سال گزارش شده است 
 
۳) ایست قلبی یک وضعیت اورژانسی، حاد و مهمی است که در هر جایی چه در محیط بیمارستان و چه در خارج از محیط بیمارستان ممکن است ایجاد شود و اگر عملیات احیاء قلبی و ریوی (CPR: Cardio Pulmonary Resuscitation) سریعاً و درست انجام شود میزان بقاء آن می تواند افزایش پیدا کند 
 
۴) و حتی باعث نجات جان یک قربانی به میزان دو تا سه برابر شود 
 
۵) احیاء قلبی ریوی میتواند نقش مهمی در جلوگیری از مر گها به میزان ۲۵ % داشته باشد. به عبارتی احیاء قلبی ریوی به حدی ضروری است که درست دانستن و درست انجام دادن آن، به معنای نجات جان یک انسان تلقی می گردد. احیاء قلبی ریوی یک مهارت نجات بخش زندگی و در واقع یک تکنیک حفظ حیات است که شامل استفاده از ماساژ قلبی قفسه سینه و تنفس مصنوعی و استفاده از دفیبریلاتور جهت برقراری جریان خون و اکسیژناسیون در طول ایست قلبی می باشد
 
۶) مطالعات نشان میدهند که بیش از نیمی از مرگ و میر در کشورهای با سطح اقتصادی پایین به دلیل انسداد راه های هوایی، نارسایی تنفسی و خونریزی غیر قابل کنترل اتفاق میافتد که تمام این سه مورد از طریق آموزش کمک های اولیه پایه (BLS: Basic Life Support) قابل جبران است
 
۷) کمک های اولیه پایه یک مهارت بنیادی و نجات بخش برای احیاء است و نقش تعیین کننده مهمی را در میزان موفقیت احیاء قلبی و ریوی و پیامدهای نهایی حاصل از احیاء دارد
 
۸) به طوری که میزان موفقیت احیاء در ایران طبق پژوهش های صورت گرفته ۱۵-۳۰ درصد گزارش شده است 
 
۹) احیاء قلبی و ریوی در واقع جزء مهمی از مراقبت های ضروری است که بایستی جهت تمامی مصدومین حمله قلبی بدون هیچ گونه کانتراندیکاسیونی انجام شود . خیلی مهم است که بیشتر افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند در مورد این تکنیک حیاتی که باعث نجات زندگی میشود دانش لازم را داشته باشند، چرا که استفاده از تکنیکهای احیاء قلبی و ریوی پایه به تنهایی و با اطمینان زیادی باعث افزایش میزان بقاء بیمار تا زمان رسیدن گروه پزشکی ماهر خواهد شد و می توان میزان مرگ و میر مرتبط با آن را به سادگی و از طریق آموزش مهارت های ساده احیاء قلبی ریوی کاهش داد  لذا، جهت آموزش عموم مردم، انجمن قلب امریکا هر ۵ سال دستورالعمل جدیدی مبنی بر چگونگی انجام احیاء قلبی ریوی در اختیار عموم قرار می دهد که دستورالعمل اخیر در اکتبر ۲۰۱۵ مجدداً به روز رسانی شده است
 
۱۰) که هدف از ارائه این مقاله نیز نگاهی گذرا بر تازه های احیاء قلبی ریوی و در واقع ترجمه ای از تغییرات به روز رسانی شده احیاء پایه می باشد.

مواد و روشها

جهت نگارش مقاله حاضر از متن منتشر شده از دستورالعمل احیاء قلبی ریوی «دستورالعمل های مهم »، تغییرات و مسائل کلیدی در راهنمای به روز شده ی ۲۰۱۵ انجمن قلب امریکا AHA: American Heart Association) ) برای احیای قلبی- ریوی و مراقبت اورژانسی قلبی عروقی (ECC: Emergency Cardiovascular Care) استفاده شده است. این راهنما برای ارائه دهندگان فرآیند احیاء و نیز برای مربیان انجمن قلب امریکا تدوین شده است تا روی علم احیا و توصیه های راهنما که مهم تر یا بحث انگیزتر هستند، یا مواردی که به تغییر عمل احیا یا آموزش احیا منجر خواهند شد تمرکز نمایند. به علاوه، سایر منابع کتابخانه ای و مقالات چاپ شده بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

یافته ها

در دستورالعمل ۲۰۱۵ ، زنجیره های بقا به صورت جداگانه و در مسیرهای مراقبتی مختلفی برای بیمارانی که ایست قلبی را در بیمارستان تجربه می کنند یا آ نها که در خارج از بیمارستان دچار ایست قلبی می شوند، در نظر گرفته شده است. مراقبت برای همه بیماران بعد از ایست قلبی بدون توجه به اینکه کجا ایست قلبی رخ می دهد، در نهایت به بیمارستان ختم می شود ولی ساختار و فرآیند برای این دو محیط، بسیار متفاوت هستند. بیمارانی که دچار ایست قلبی در خارج از محیط بیمارستان می شوند، به حمایت افراد جامعه خود نیاز دارند. بدین معنی که احیاگران غیرحرف های باید ایست قلبی را فوراً تشخیص دهند، درخواست کمک کنند و شروع به انجام احیاء نمایند و از شوک الکتریکی در صورتی که در دسترس باشد، استفاده نمایند تا زمانی که ارائه دهندگان حرفه ای خدمات پزشکی اورژانس : (EMS Emergency Medical Service) رسیده و مسئولیت را بر عهده گیرند. در مقابل، بیمارانی که دچار ایست قلبی در داخل بیمارستان می شوند، به تعامل متقابل بخش های مختلف بیمارستان و خدمات آن و نیز یک تیم چند رشت های از ارائه دهندگان حرفه ای مراقبت شامل پزشکان، پرستاران، متخصصان تنفسی و غیره وابسته هستند. زنجیره های بقای ایست قلبی داخل و خارج بیمارستانی در شکل ۱ نشان داده شده است

 
 

مراحل اجرای احیاء قلبی ریوی پایه بر اساس دستورالعمل ۲۰۱۵ به ترتیب زیر می باشد:

۱) تائید ایمنی محل
۲) بررسی وضعیت هوشیاری و پاس خدهی بیمار
۳) در صورت عدم پاس خدهی، درخواست کمک و فعال نمودن سیستم پاسخ اورژانس با استفاده از موبایل . در این فاصله شرایط استفاده از شوک الکتریکی نیز فراهم می شود
۴) بررسی وضعیت تنفس و نبض بیمار به طور همزمان در کمتراز ۱۰ ثانیه
۵) در صورت تشخیص ایست قلبی، شروع فوری عملیات احیاءبا انجام ماساژ قلبی
۶) بررسی راه هوایی از نظر باز بودن و دادن تنفس مصنوعی
۷) انجام دوره های ماساژ و تنفس با نسبت ۳۰ ماساژ به ۲ تنفس تا آماده شدن دستگاه شوک الکتریکی و استفاده از آن در صورت نیاز و دسترسی و ادامه انجام احیاء تا رسیدن گروه امداد الگوریتم اصلاح شده مراحل فوق در شکل ۲ نشان داده شده است.
 
 
 

نکات کلیدی و تغییرات اساسی در اقدامات حیاتی پایه در بزرگسالان و کیفیت احیای قلبی ریوی، توسط احیاگران غیرحرفه ای در دستورالعمل های ۲۰۱۵ به شرح ذیل می باشد:

● زنجیره بقاء بزرگسالان در خارج از بیمارستان، در دستورالعمل جدید همانند دستورالعمل سال ۲۰۱۰ بوده و تغییری نکرده است و همچنان بر الگوریتم جامع و در عین حال ساده شده اقدامات حیاتی پایه در بزرگسالان، تأکید دارد.
● الگوریتم اقدامات حیاتی پایه بزرگسالان اصلاح شده استتا نشان دهنده این واقعیت باشد که احیاگران می توانند به سیستم اورژانس اطلاع دهند به طور مثال با استفاده از یک تلفن همراه بدون اینکه خود قربانی را ترک نمایند.
● توصیه میشود در مکانهایی که افراد زیادی در معرض ایست قلبی قرار دارند از دفیبریلاسیون جهت استفاده عموم مردم در موارد وقوع ایست قلبی استفاده گردد.
● توصیه شده است در صورتی که احیاگر غیرحرفه ای، یک قربانی بدون پاسخ را بیابد که نفس نمی کشد یا تنفس نرمالی ندارد ( بریده نفس کشیدن) و پاسخ نمیدهد، سیستم پاسخ اورژانس را فعال نموده و احیای قلبی ریوی را شروع کند.
● همچنین بر شناسایی سریع موارد دچار ایست قلبی بالقوه و آموزش سریع احیاء قلبی ریوی به تماس گیرنده از طریق سیستم پاسخ اورژانس، تأکید شده است.
● به احیاگری که عملیات احیاء را به تنهایی انجام می دهد توصیه شده است، پیش از آنکه تنفس مصنوعی بدهد، فقط باید ماساژ دادن قفسه سینه را شروع نماید C-A-B به جای A-B-C  تا تأخیر در نخستین فشار را کاهش دهد. احیاگر تنها، باید احیای قلبی ریوی را با ۳۰ فشار روی قفسه سینه به همراه ۲ تنفس مصنوعی شروع نماید.
● بر احیای قلبی ریوی باکیفیت تأکید شده است بدین معنا که فشردن قفسه سینه با سرعت و عمق مناسب انجام شود به نحوی که امکان بازگشت کامل قفسه سینه به حالت عادی بعد از هر فشار را فراهم نموده و اختلال در فشارها را به حداقل برساند و از تهویه (هوا رسانی) اضافی اجتناب نماید.
● بر فشردن قفسه سینه با سرعت ۱۰۰ تا ۱۲۰ بار در دقیقه توصیه شده است.
● عمق فشار قفسه سینه برای بزرگسالان، دست کم ۲ اینچ( ۵ سانتی متر ) و حداکثر ۴/ ۲ اینچ ( ۶ سانتی متر ) توصیه شده است.
● تزریق نالوکسان توسط ناظران در اورژانس های مربوط به مواد مخدر، بالقوه تهدید کننده حیات بایستی در نظر گرفته شود
 

نکات کلیدی و تغییرات اساسی در اقدامات حیاتی پایه در بزرگسالان و کیفیت احیای قلبی ریوی، توسط ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی در دستورالعمل های ۲۰۱۵ به شرح ذیل می باشد:

● احیاگران تعلیم دیده تشویق می شوند تا برخی مراحل را به طور همزمان انجام دهند (به طور مثال، تنفس و ضربان را در یک زمان بررسی کنند) تا زمان نخستین فشار روی قفسه سینه را کاهش دهند.
● تیمی از احیاگران کاملاً تعلیم دیده، میتوانند از یک روش منظم و مرتبط استفاده کنند که مراحل متعدد و بررسی ها را همزمان انجام دهند نه به صورت پشت سر هم.  مثلاً یک دیگری شروع به فشردن قفسه سینه میکند، سومی تهویه را فراهم میکند یا ماسک کیسه ای را برای تنفس های مصنوعی تهیه میکند و چهارمی یک دستگاه شوک الکتریکی را تهیه و تنظیم می نماید
● تأکید زیادی بر احیای قلبی ریوی با کیفیت با استفاده از اهداف عملکردی شده است فشار با سرعت و عمق مناسب، امکان بازگشت کامل قفسه سینه به حالت اول، به حداقل رساندن وقفه ها در فشارها و اجتناب از تهویه اضافی
● سرعت فشار در محدوده ۱۲۰ – ۱۰۰ بار در دقیقه اصلاح شده است.
● عمق فشار برای بزرگسالان به دست کم ۲ اینچ ( ۵ سانتی متر ) اصلاح شده، ولی نباید از ۴/ ۲ اینچ ( ۶ سانتی متر ) بیشتر شود.
● برای امکان بازگشت کامل دیواره قفسه سینه بعد از هر فشار، احیاگران باید از خم شدن روی قفسه سینه در بین فشار ها اجتناب کنند.
● بر به حداقل رساندن وقفه ها در حین انجام ماساژ تأکید شده است، به طوری که ۶۰ % از زمان احیاء صرف فشردن قفسه سینه با حداقل وقفه در حین انجام آن شود.
● جهت قربانیان ایست قلبی خارج بیمارستانی، سیستم های خدمات پزشکی اورژانس بایستی علاوه بر انجام اقدامات لازم مانند فشارهای پیوسته قفسه سینه، از تکنیک های تهویه غیرفعال نیز در جهت مراقبت از این بیماران استفاده نمایند.
● برای بیماران با احیای قلبی ریوی و وجود یک راه هوایی پیشرفته در محل، یک سرعت تهویه ساده شده برابر با یک تنفس در هر ۶ ثانیه ( ۱۰ تنفس در دقیقه ) توصیه می شود

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد