• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

مانیتورینگ بیهوشی

مانیتورینگ حین بیهوشی شامل چه موارد و نکاتی است ؟ | کافه پزشکی

هدف از مانیتورینگ حین بیهوشی نگهداری وضعیت حیاتی بیمار در محدودۀ فیزیولوژیک و تشخیص سریع عوارض جانبی ، پاسخ بیمار به مداخلات درمانی ، کارکرد صحیح دستگاه های بیهوشی و تشخیص صحیح و درمان زود قبل از ایجاد عارضه است . اما فراموش نکنیم بهترین مانیتورینگ حضور بیهوشی در بالای سر بیمار است. همراه کافه پزشکی باشید

مانیتورینگ های استاندارد 

 • پالس اکسیمتری
 • کاپنوگراف
 • آنالیزور اکسیژن
 • آلارم جداشدن دستگاه
 • درجه حرارت
 • الکتروکاردیوگرام  مشاهده ای
 • فشار خون  هر ۵ دقیقه

بسته به وضعیت بیمار وپیچیدگی عمل مانیتورینگ های تهاجمی تر میگذارند ومنافع و ریسک را باید سنجید.

نوار قلب

آریتمی و تعداد ضربان قلب وایسکمی را نشان میدهد. محورهای دوقطبی ۱و۲و۳ ومحورهای یک قطبی aVR ،aVL ،aVF   تصاویری محدود از قلب نشان میدهد. در لید ۲ ،موج P و QRS بهتر وبزرگتر نشان داده میشود چون موازی دهلیز وبطن است . اما برای مانیتورینگ ایسکمی استفاده از لید V1 تا V6 آسان تر میشود.

ECG

شامل امواج P  فاصلۀ PR مجموعۀ QRS  وقطعۀST  وموج T می باشد ، گاهی موج U هم دیده میشود. موج پی نشانگر دپولاریزاسیون درگرۀ سینوسی SA  میباشد، که  در دهلیز راست قرار دارد. این ایمپالس از طریق گرۀ دهلیزی بطنی وارد بطن میشوند . QRS وقتی است که بطن منقبض میشود. شروع رپولاریزاسیون با موج T نشان داده میشود.

دلیل استفاده از ECG

 • برای تشخیص ریتم طبیعی قلب  “ریتم طبیعی سینوس”
 • برای تشخیص ۱۳ تا شایع ترین اختلالات ریتم
 • برای تشخیص انفارکتوس حاد قلب

در مواجهه با یک الکتروکاردیوگرام ، باید مبانی ECG ، چگونگی تحلیل یک ریتم ،  ریتم سینوسی طبیعی ، آریتمی قلب ، تشخیص انفارکتوس میوکارد و تفسیر پیشرفته ۱۲ لیدی آن را بلد باشیم

 

عوامل سازنده ضربان قلب

 • SA Node : سازنده اصلی ضربان با میزان ذاتی ۶۰ تا ۱۰۰ ضربان / دقیقه
 • AV Node : ضربان ساز پشتیبان با میزان ذاتی ۴۰ تا ۶۰ ضربان / دقیقه 
 • سلول های بطنی : ضربان ساز پشتیبان با سرعت ذاتی ۲۰ تا ۴۵ بم در دقیقه

امواج PQRST

 • موج P : دپلاریزاسیون دهلیزی
 • موج QRS : دپلاریزاسیون بطنی
 • موج T : رپولاریزاسیون بطنیگ

فاصله PR

دپلاریزاسیون دهلیزی و تاخیر در اتصال AV (گره AV / هیس باندل)

کاغذ نوار ECG

به صورت افقی

 • یک جعبه کوچک – ۰٫۰۴ ثانیه
 • یک جعبه بزرگ – ۰٫۲۰ ثانیه

عمودی

 • یک جعبه بزرگ – ۰٫۵ مگاوات

 

مستندات ایسکمی قلبی

مدت ریپولاریزاسیون در ایسکمی تفاوت میکند که این تغییر را میتوان در نوار قلب دید. قطعه ST وموج T اول تغییر میکند. نکروز قلب باعث ایجاد موج Q میشود.

 محور V5 در ۷۵%موارد محور V4 و V5 در ۹۰%  و محور V4 و V5و II در ۹۶% موارد ایسکمی را نشان میدهد.

 

فشار خون 

 • کیسۀ فشار خون را محکم نبندید.
 • کیسۀ فشار خون را روی مفاصل ، برجستگیها ی استخوانی و اعصاب سطحی ومحیطی نبندید.
 • درمانیتورینگ مداوم مدت ماکزیمم را انتخاب کنید.
 • کیسۀ هوارا مرتب چک کنید.
 • محل کاف وزمان دوره را در پرونده یادداشت کنید.
 • آلارم درست باشد.

 

مانیتورینگ فشار خون مستقیم

یک کاتتر نازک در شریان محیطی میگذاریم .که به یک ترانس دو سر وصل است.

۱- در اعمال بای پاس قلبی  

۲- احتمال تغییرات شدید فشار خون

۳- کنترل شدید فشار خون

۴-آنالیز مرتب گازها ی خونی

عوارض :ایسکمی دیستال ،عفونت ،خونریزی ،که نادر است .احتمال ایسکمی ۰٫۱% است

 

محل آرتر لاین

۱- شریان رادیال :زیر پوست است ، قابل لمس است ،کولترالهای زیادی دارد.

۲-شریان براکیال : نزدیک عصب مدیان است .

۳- شریان آکسیلاری

۴ – پشت پای دورسالیس پدیس

۵-شریان فمورال آرتری

 

¶ شکل منحنی هرچقدر کاتتر دورتر از قلب باشد : 

۱- ناچها از بین میرود .

۲-نوک سیستولیک بالاتر ودیاستولیک پایین تر نشان میدهد.ولی فشارخون متوسط ثابت است.

 

پالس اکسیمتری

 غلطت هر مادۀ محلول را میتوان از روی قدرت نوری که از آن عبور میکند تشخیص داد .مانند غلظت هموگلوبولین .

وسیله ای است با دو طول موج ۶۶۰ قرمز و۹۴۰ مادون قرمز که نسبت هموگلوبولین اشباع شده و اشباع نشده را نشان میدهد .

هرمادۀ دیگری که نور را جذب کند اشباع اکسیژن را اشتباه نشان میدهد.

 

عواملی که روی دقت پالس اکسیمتر اثر میذارند : 

 • وضعیتهای با جریان خون پایین
 • حرکت بیمار
 • چراغهای اضافی محیط
 • هموگلوبینهای مشکلدار(کربوکسی هموگلوبین متهموگلوبین)
 • متیلن بلو

 

کاپنوگراف

برای اندازه گیری ممتد غلظت دمی وبازدمی دی اکسید کربن است . منحنی موج  تغییرات اکسید کربن را نمایش می دهد . پس از قراردادن لولۀ مری صحت آن را تأئید میکند . در لوله گذاری اتفاقی مری  ،قطع تصادفی دستگاه  و یا ایست قلبی ما را آگاه می سازد.

 

علل تغییر در غلظت دی اکسید کربن 

 

افزایش :  کاهش تهویه | هیپر ترمی بدخیم|  سپسیس | تنفس مجدد | تجویز بیکربنات | در لاپاراسکوپی

کاهش :  افزایش تهویه | کاهش حرارت | کاهش برون ده قلبی | آمبولی ریه | قطع تصادفی لوله تراشه | ایست قلبی

 

CVP

بررسی کار بطن راست ویا فونکسیون بطن چب را نشان میدهد. وقتی ارتباطی بین بطن راست وچب باشد.

موج سی وی پی سه تا موج مثبت است a  ،c ، v ودوتا موج منفی x وy دارد.

موارد مصرف : در ارزیابی حجم داخل عروقی ،تشخیص دیسریتمی های دهلیزی ،اختلال دریچه ای ، تامپوناد قلبی ،و ایسکمی میوکارد بکار برده میشود.

 

کاتتر شریان پولمونر

یک  کاتتر است به طول ۱۱۰ سانتیمتر که ۴ تا لومن دارد نوک کاتتر یک بالون است  باحجم ۱٫۵سی سی

کاتتر برای  اندازه گیری برون ده قلبی،فشارنسبی اکسیژن وریدی ، فشار شریان ششی وفشار دهلیزراست و بطور غیر مستقیم فشار بطن چب در انتهای بازدم LVEDP را نشان میدهد.

عوارض : دیس ریتمی ،سوراخ شدن کاتتر، ضایعۀ به دریچه قلب ،وپاره شدن پولمونر آرتری

کاتتر شریان ریوی از طریق زیر جلدی وارد وورید ژوگولر داخلی راست میشود. بالون قسمت انتهای دیستال کاتترپس از اینکه وجودش در دهلیز قطعی شد با ۱-۱٫۵سی سی هوا پر میشود. بالون باد شده ،عبورانتهای دیستال کاتتر را از طریق جریان خون به شریان ریوی تسهیل میکند. پس از ورود ۲۸ – ۳۲ سانتیمتر بطن راست ترسیم میگردد.

وقتی  کاتتر ۴۰تا ۵۰ سانت پیش میرود PAOP  را نشان میدهد.

 

فشار انسدادی شریان ریوی Wedge

بازتابی از فشار دهلیزی چب میباشد. هنگامیکه هیچ جریانی وجود نداشته باشد، فشار بین انتهای دیستال کاتترشریان ریوی ودهلیز چب به تعادل است.

بطور نرمال PAOP 8 تا ۱۲ میلیمتر جیوه ولی ممکن است ۱۴تا ۱۸ میلیمتر هم برسد.اگر بیش از ۱۸ شود نفس تنگی میدهد .۲۰< ایجاد حرکت مایع به داخل کیسه های و ۳۰< ورم حاد ریه میدهد.

 

موارد استفاده از کاتتر شریان ریوی 

 • عملکرد ضعیف بطن چب
 • ارزیابی حجم مایعات داخل عروقی
 • ارزیابی پاسخ به تجویز مایعات یا داروها ( محرک عروقی ،گشادکننده عروقی،محرک قلبی )
 • بیماری دریچه ای قلبی
 • سکته قلبی اخیر
 • سندروم دیسترس تنفسی  
 • آسیبهای شدید(شوک،خونریزی)
 • جراحیهای عروق بزرگ ( زدن کلامپ روی آئورت )

 

اکوکاردیوگرافی از راه مری یا TEE

 • حرکت موضعی دیوارۀ بطن
 • کسر تخلیه ای
 • عملکرد دریچه ای قلبی ( میترال _آئورت )
 • هوای داخل قلب
 • اثر بیهوشی وجراحی روی عملکرد قلبی
 • کفایت حجم مایعات  داخل عروقی
 • خطرات آن پارگی مری وخونریزی است.
 • نیاز مند آموزش وتجربۀ کافی است.

 

EEG یا نوار مغز

فعالیتهای الکتریکی مغز رانشان میدهد.ازروی الکترودهای که روی پیشانی قراردارد.

EEG درطی اعمال قلب  وکاروتید قادر است مراحل ابتدایی ایسکمی مغزی را مشخص سازد.

در زیر بیهوشی و یا ایسکمی مغزی فعالیت آن کاهش میابد

شاخص دو طیفی (BIS)  یک نوع  EEG است که اثرات داروهای خواب آور را روی اعصاب مرکزی نشان میدهد.

۱۰۰ بیداری ، ۶۰ > بیهوشی  ۷۰< اگاهی دارد.

 

مانیتورینگ حرارت 

وضعیت تماس بیمار با بیرون.

بیهوشی عمومی فونکسیون مرکز حرارت را مختل میکند. وازودیلاتاسیون محیطی میدهد که باعث جریان گرما از مرکزبه محیط میگردد.

درجه حرارت مرکز بدن ۱ تا ۱٫۵درجه کاهش می یابد. که بسته به درجه حرارت محیط ، بیمار ،وسعت عمل دارد.

 

هیپوترمی

نمیتوان گفت که خوش خیم است.

بیداری را به  تأخیر میاندازد.

مصرف اکسیژن را بالا میبرد.فشارخون وضربان قلب را بالامیبرد ایجاد ایسکمی میوکارد میکند.

دیسریتمی میوکارد ،اختلال انعقادی ، اختلال در بهبودی ایجاد میکند.

 

محل اندازه گیری درجه حرارت

کاتتر شریان پولمونر(ششی) 

پردۀگوش درجه حرارت  کاروتید آرتری را نشان میدهد.

مایع داخل مثانه

درجه حرارت رکتال دقیق نیست

مری خوب است اما در مانیتورینگ وکم وزیاد شدن حرارت مفید است.

زیر بغل ،پوست ،وابسته به محیط بیرون است.

 

منبع : اختصاصی کافه پزشکی


نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

پانزده + 14 =