• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

ترالی احیا

دارو های ترالی احیا ؛ اطلاعات کامل مربوط به هر دارو | کافه پزشکی

با توجه به شرایط بحرانی زمان احیای قلبی و ریوی و همراهی استرس و اضطراب لازم است داروها و ملزومات ترالی اورژانس با ترتیبی خاص که تمام پرسنل درمانی قبلاً آشنایی کافی داشته باشند قرار داده شود. وسایلی که معمولاً همزمان و با هدف واحد استفاده می شوند می بایست در یک سینی یا جعبه قرار داده شده تا با سرعت و سهولت و دقت مورد استفاده قرار گیرد. همراه کافه پزشکی باشید

طبقه اول 

دارو های ترالی احیا

طبقه دوم 

دارو های ترالی احیا

اپی نفرین : 

موارد مصرف :

– در ایست قلبی ناشی آسیستول
– در فیبرلاسیون بطنی و تاکیکاری بدون نبض که به شوک و CPR جواب نداده اند
– در برایکاردی علامت دار به صورت انفوزیون
– درمان شوک آنافیلاکسی

مقدار و طریقه مصرف :

– در احیا قلبی- ریوی: ۱mg به صورت IV و یا IO و در صورت نیاز تکرار آن هر ۵-۳ دقیقه
– انفوزیون mcg 10-2 در درمان برایکاری علامت دار
– برای شوک آنافیلاکسی بزرگسالان تزریق IM 0.5-0.3 میلی لیتر محلول ۱:۱۰۰۰ و در صورت نیاز تکرار آن هر ۱۵ تا ۲۰ دقیقه

احتیاط مصرف :

افراد مسن و بیماران قلبی عروقی

پایداری :
حساس به نور و هوا است و پایداری محلول آماده به تزریق در دمای اتاق ۲۴ ساعت است.

آماده سازی انفوزیون IV برای بالغین:

mg1 از دارو را در ۲۵۰ میلی لیتر سرم قندی ۵ % یا نرمال سالین (۴mcg/ml)

آتروپین

موارد مصرف :

– برادیکاردی با ضربان کمتر از ۶۰
– برادیکاردی علامتدار
– مسمومیت با ارگانوفسفاتها

مقدار و طریقه مصرف :

– در ایست قلبی: mg1 به صورت IV/IO هر ۵-۳ دقیقه تا سقف mg3 داده می شود
– در برایکاردی علامت دار mg0.5 و در صورت نیاز تا سقف mg/kg0.04 داده می شود

احتیاط مصرف :

افراد مسن و بیماران با نارسایی قلبی و هایپرپلازی خوش خیم پروستات

آمیودارون

موارد مصرف :

– درمان VF
-VT بدون نبض
-Stable VT
– تاکی کاردی با QRS پهن

مقدار و طریقه مصرف :

– در VF و VT بدون نبض بعد از شوک دوم یا سوم به صورت ۳۰۰ میلی گرم تزریق IV/IO و سپس ۱۵۰ میلی گرم

– در سایر موارد ابتدا ۱۵۰ میلی گرم در عرض ۱۰ دقیقه و به دنبال آن انفوزیون mg/min 1 برای ۶ ساعت و سپس mg/min0.5 برای ۱۸ ساعت 

منع مصرف :

– شوک کاردیوژنیک
– بلوک قلبی درجه دو یا سه

لیدوکایین

باعث آهسته کردن شیب فاز ۴ پتانسیل عمل و افزایش آستانه تحریک پذیری قلب می گردد و برای درمان آریتمی های بطنی به کار می رود .لیدوکائین معمولاً روی قدرت انقباضی میوکارد، فشار خون، دیس ریتمی های دهلیزی و هدایت داخل بطنی تاثیری ندارد و تنها می تواند هدایت در گره AV را تسهیل کند

موارد مصرف :

لیدوکائین داروی ضد آریتمی برای درمان VT یا VF و در بیمارانی که در خطر عود مجدد این آریتمی ها هستند نظیر مبتلایان به هیپوکالمی، ایسکمی میوکارد و یا نارسایی شدید بطن چپ، به صورت انفوزیون تجویز می گردد

مقدار و طریقه مصرف :

– دوز بلوس mg/kg1 و در صورت نیاز به تکراردوز ۱۰ دقیقه بعد از بلوس اول، ۰٫۵mg/kg تزریق شود. می توان هر ۳-۵ دقیقه تکرار کرد اما مقدار نهایی از ۳mg/kg بیشتر نشود. بعد از احیای قلبی با دوز نگهدارنده ۲-۴mg/kg به مدت ۲۴ ساعت ادامه یابد.

احتیاط مصرف :

– به منظور تصحیح دیس ریتمی های بطنی فقط باید از لیدوکائین بدون ماده محافظ استفاده نمود. در مواردی نظیر MI حاد، CHF و شوک سیستمیک که گردش خون کبدی را دچار مشکل می سازند، به دلیل کاهش کلیرانس لیدوکائین باید مقدار دوز نگهدارنده را به نصف تقلیل داد. همچنین در سالمندان بالای ۷۰ سال نیز باید از حداقل دوز نگهدارنده استفاده نمود.

احتیاط مصرف :

دوزهای بالای لیدوکائین می تواند موجب تغییرات نورولوژیک گردد. علائم مسمومیت نورولوژیک با لیدوکائین شامل خواب آلودگی، عدم درک زمان و مکان، کاهش حس شنوایی، پاراستزی و پرش عضلانی است.

بعضی از بیماران ممکن است علائم آژیتاسیون را نشان دهند. علائم بسیار شدید مسمومیت با لیدوکائین شامل تشنجات موضعی و عمومی بدن است. درمان شامل قطع دارو و در صورت لزوم تجویز علائم ضد تشنج نظیر بنزودیازپینها، باربیتوراتها یا فنی توئین است.

دوزهای بالای لیدوکائین ممکن است موجب تضعیف قابل توجه میوکارد گردد. همچنین بلوک قلبی، تضعیف اتوماتیسیته SA و اختلال در هدایت گره AV نیز ممکن است رخ دهد. جهت انفوزیون وریدی می توان لیدوکائین را با سرم قندی ۵% رقیق نمود .

فقط لیدوکائین فاقد مواد نگهدارنده و اپی نفرین که در روی آن جهت مصرف وریدی قید شده باشد، جهت تزریق وریدی یا انفوزیون قابل استفاده است. برای تهیه سرم یا تزریق وریدی حتماً از آمپول استفاده شود (از ویال استفاده نشود)

* تزریق سریع و زیاد دوز اولیه ممکن است سبب تشنج یا کما شود.

آدنوزین

موارد مصرف :

– درمان reentry SVT که به تحریک واگ جواب نمی دهد که به صورت Stable VT

مقدار و طریقه مصرف :

– ۶mg به صورت تزریق سریع وریدی (IV PUSH) در عرض ۱ تا ۳ ثانیه و اگر موثر نبود ۱ تا ۲ دقیقه بعد ۱۲ میلی گرم دیگر داده می شود و در صورت عدم پاسخگوئی ۱۲ میلی گرم دیگر نیز داده شود.

منع مصرف :

بلوک درجه دو یا سه، AV ،Sick sinus syndrom، برادیکاردی علامتی (جز در مواردی که بیمار دارای Pacemaker می باشد)

احتیاط مصرف :

فیبریلاسیون دهلیزی و افت فشار خون.

نیتروگلیسیرین 

موارد مصرف

نارسایی احتقانی قلب همراه با انفارکتوس میوکارد، درمان آنژین صدری، کنترل هیپرتانسیون حین عمل جراحی

مقدار و طریقه مصرف :

– ۵ mcg/min وریدی هر ۵ – ۳ دقیقه و در صورت عدم پاسخ ۲۰ mcg/min هر ۵ – ۳ دقیقه (دوز ماکز mcg/min400) فرم تزریقی دارو باید قبل از انفوزیون با D5W یا نرمال سالین ۰٫۹ درصد تزریق نمود.

منع مصرف :

– مصرف همزمان با مهارکننده های فسفو دی استراز مثل سیلدنافیل و تادالافیل
– افزایش فشار داخل جمجمه

احتیاط مصرف :

نیتروگلیسیرین وریدی را در بیماران هیپوولمی با احتیاط مصرف نمایید.

دوپامین

موارد مصرف :

– در هایپوتانسیون شدید و هایپوولمی
– فشار سیستولیک زیر mmHg 90 همراه گردش ضعیف بافتی و الیگوری و تغییر سطح هوشیاری
– افت فشار خون همراه با برادیکاردی علامتدار
– بعد از CPR با مقادیر بالا جهت حفظ گردش خون مغز

مقدار و طریقه مصرف :

– به منظور افزایش برون ده ادراری دوز mcg/kg/min 2 – 1
– به منظور افزایش تعداد ضربان قلب و فشار خون سیستمیک mcg/kg/min 10 – 5 تا حداکثر mcg/kg/min20

احتیاط مصرف :

دیس ریتمی های بطنی و فوق بطنی
احتقان ریوی و اختلال در برون ده قلبی
ایسکمی میوکارد

دوبوتامین

موارد مصرف :

– در احتقان ریوی و برون ده قلبی پایین
– هایپوتانسیون همراه با احتقان ریوی و بدکاری بطن چپ که قادر به تحمل وازودیلاتورها نیستند

مقدار و طریقه مصرف :

– شروع با دوزهای پایین mcg/kg/min 0.5 و دوز معمول mcg/kg/min 20 – 2

احتیاط مصرف :

 • تاکیکاردی، آریتمی، افزایش یا کاهش خون
 • ایسکمی میوکارد
 • سردرد، لرزش، تهوع، هایپوکالمی

هپارین

موارد مصرف :

-DVT و آمبولی
– پروفیلاکسی بعد از سکته قلبی
– اعمال جراحی قلب باز
-DIC (اختلال عروقی منتشر)
– باز نگه داشتن کاتترهای وریدی
– آنزین صدری

مقدار و طریقه مصرف :

– طبق PTT و بسته به شرایط فرد (سن. جنس و ..)

وراپامیل

موارد مصرف :

– تاکیکاردی های فوق بطنی
– درمان آنزین صدری
– هایپرتانسیون
– درمان انتخابی موثر بر AV (کاهش سرعت هدایت و افزایش دوره تحریک پذیری)

مقدار و طریقه مصرف :

– ۲٫۵ تا ۵ میلی گرم در عرض ۱ تا ۲ دقیقه و در صورت عدم پاسخ ۵ تا ۱۰ میلی گرم طی ۳۰ – ۱۵ دقیقه

احتیاط مصرف :

احتمال ارست قلبی در کودکان
در حضور بلوک AV و SSS (سندرم سینوس بیمار) از مصرف آن خودداری شود موجب افزایش غلظت سرمی دیزیتال میگردد

پروپرانولول

موارد مصرف :

– درهایپرتانسیون
– پیشگیری از MI
– پیشگیری از میگرن

مقدار و طریقه مصرف :

– هر mg1 از دارو با ۱۰ میلی لیتر سرم قندی ۵ % یا نرمال سالین رقیق شود.

احتیاط مصرف :

در بیماران آسمی به علت انقباض عضلات برونش ها (به علت مهار گیرنده هاس بتا دو)

بایستی با احتیاط مصرف شود و در بیماران دیابتی به خاطر ایجاد هیپوگلیسمی با احتیاط مصرف شود.

درصورتیکه ریت قلب بیمار کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه و یا فشار سیستولیک وی مساوی یا کمتر از mmHg 90 بود از تجویز دارو اجتناب نمایید.

دیگوکسین

موارد مصرف :

– فیبریلاسیون دهلیزی
– تاکی آریتمی های فوق بطنی

مقدار و طریقه مصرف :

– در فیبریلاسیون دهلیزی دوز بارگیری ۰٫۲۵ میلی گرم هر دو ساعت تا رسیدن به مقدار ۱٫۵ میلی گرم در یک ۲۴ ساعت

احتیاط مصرف :

 • بلوک دهلیزی بطنی ناکامل
 • سندرم سینوس کاروتید
 • سندرم ولف پارکینسون وایت

فوروزماید

موارد مصرف :

– در هایپرتانسیون ناشی از افزایش حجم مایعات
– ادم ریوی و محیطی
– نارسایی حاد کلیه
– سندرم نفروتیک

مقدار و طریقه مصرف :

– تزریق داخل وریدی : فوروزماید داخل وریدی ممکن است به وسیله تزریق مستقیم وریدی رقیق نشده با سرعت mg20 در مدت یک دقیقه تجویز شود. جهت کاهش خطر مسمومیت شنوایی با دوزهای بالا، سرعت mg/min 4 توصیه می شود.
– محلول های انفوزیون که در آن فوروزماید مخلوط شده است باید ظرف ۲۴ ساعت مصرف شوند.
– با دکستروز ۵ % کلرور سدیم ۰٫۹ % و رینگر لاکتات تزریقی سازگار می باشد.

نالوکسان

موارد مصرف :

– در اور دوز اپیوئیدها
– بازگشت دپرسیون تنفسی ایجاد شده با اپیوئیدهای درمانی

مقدار و طریقه مصرف :

– برای رفع اور دوز اپیوئیدها شروع با دوز ۲ – ۰٫۴ میلی گرم وریدی عضلانی یا زیرجلدی و در صورت نیاز تکرار دوز هر ۳ – ۲ دقیقه
– برای بازگشت دپرسیون تنفسی ناشی از اپیوئیدهای درمانی شروع با ۰٫۴ – ۰٫۰۴ میلی گرم و در صورت نیاز تکرار دوز تا رسیدن به پاسخ دلخواه

میدازولام 

موارد مصرف :

– در صرع های مقاوم به درمان

مقدار و طریقه مصرف :

– mg/kg0.3-0.15 (دوز معمول: mg15-5) و در صورت نیاز تکرار هر ۱۵ – ۱۰ دقیقه
-۰٫۲ میلیگرم بولوس و بدنبال آن انفوزیون مداوم mg/kg/hour 0.6-0.05 ( معادل mcg/kg/min 10 – 0.83)

احتیاط مصرف :

نارسایی قلبی
مشکلات تنفسی
آماده سازی انفوزیون IV برای بالغین:
۱۰۰ میلیگرم در ۱۰۰ میلی لیتر (mg/ml1) سرم قندی ۵%

دیازپام

موارد مصرف :

– ضد التهاب، شل کننده عضلانی، ضد تشنج، سداتیو 
– مقدار مصرف در تشنج :
بزرگسالان ۱۰ – ۵ میلیگرم وریدی و تکرار هر ۱۵ – ۱۰ دقیقه . حداکثر دوز ۳۰ میلیگرم و در صورت نیاز هر ۲ تا ۴ ساعت تکرار میشود.
کودکان ۵ ساله و بزرگتر ۱ میلی گرم وریدی و هر ۵ – ۲ دقیقه تکرار وحداکثر دوز ۱۰ میلی گرم و در صورت نیاز هر ۲ تا ۴ ساعت تکرار میشود.
۳۰ روزه تا ۵ ساله ۰٫۵ – ۰٫۲ میلیگرم و هر ۵ – ۲ دقیقه تکرار و حداکثر دوز ۵ میلی گرم

احتیاط مصرف :

دیازپام تزریقی در سالمندان و بیماران COPD با دقت و احتیاط زیاد استفاده شود زیرا احتمال آپنه وجود دارد. در سایر افراد هنگام تزریق بیمار را از نظر هیپوتانسیون، ضعف عضلانی، تاکیکاردی و تضعیف تنفسی کنترل نمائید.

فنی توئین

موارد مصرف :

– ضد تشنج، ضد آریتمی های ناشی از مصرف دیژیتال

مقدار و طریقه مصرف :

– دوز بارگیری mg/kg15-10 با حداکثر سرعت mg/min50

اقدامات پرستاری در تجویز دارو :

-جهت پیشگیری از رسوب، از مخلوط کردن آن با سایر داروها یا افزودن به هر محلول انفوزیونی اجتناب کنید. تنها محلول سازگار جهت انفوزیون کلرور سدیم ۰٫۹ % می باشد.
– محلول قابل تزریقی که به طور جزئی زرد شده ممکن است بدون خطر مصرف شود. رسوب ممکن است بانگهداری در یخچال ایجاد شود اما گرم ساختن آهسته تا دمای اتاق، شفافیت دارو را باز می گرداند. محلول غیرشفاف را تجویز نکنید.
– طی تجویز داخل وریدی فنی توئین، محل تزریق را به طور مکرر جهت پیشگیری از ارتشاح دارو مشاهده کنید.
– به منظور به حداقل رساندن تحریک موضعی وریدی، به دنبال هر تزریق داخل وریدی، تزریق نرمال سالین استریل با همان کاتتر در همان مکان انجام می شود.
– در صورت ظهور راش شبیه سرخک پوستی باید بلافاصله مصرف دارو قطع شود.

فنوباربیتال 

موارد مصرف :

در درمان انواع صرع، حمله مداوم صرع، اکلامپسی و تشنج ناشی از تب کودکان بکار می رود. برخی موارد بعنوان یک آرامبخش در حالات اضطرابی بکار می رود

.
مقدار و طریقه مصرف :

– در تشنج: در بالغین بصورت وریدی یا عضلانی mg 600-200 حداکثر mg/kg20 و در کودکان بصورت وریدی یا عضلانی mg/kg400-100 و حداکثر mg/kg20

احتیاط مصرف :

اختلال عملکرد کبدی، کلیوی، قلبی یا تنفسی بیماران مسن با احتیاط مصرف شود.

آماده سازی انفوزیون IV برای بالغین :

در صورتیکه محلول شفاف نبود، آنرا دور بریزید. سرعت تجویز داخل وریدی حداکثر mg60 در دقیقه است. هنگام تزریق وریدی علائم حیاتی بیمار را کنترل کنید.

هالوپریدول

موارد مصرف :

– در اختلالات بی قراری
– سایکوز و پرخاشگری

مقدار و طریقه مصرف :

– ۵ میلیگرم عضلانی
– سایکوز ۵ – ۲ میلیگرم در صورت نیاز تکرار هر ۴ – ۸ ساعت

احتیاط مصرف :

در بیماران قلبی عروقی
بیماران سالمند دچار دمانس مغزی

کلسیم گلوکونات

موارد مصرف :

– در سکته قلبی یا سمیت قلبی ناشی از هایپرکالمی هایپوکلسمی یا هایپرمنیزیمی
– اور دوز مهارکننده های کانال کلسیمی

مقدار و طریقه مصرف :

– در سکته قلبی ۳۰۰۰ – ۱۵۰۰ میلیگرم طی ۵ – ۲ دقیقه وریدی
– در اور دوز مهارکننده های کانال کلسیمی تزریق وریدی mg/kg/hour120 – 60 یا mg/kg/dose60 طی ۵ و تکرار ۲۰ – ۱۰ دقیقه (ماکزیمم mg/dose 6000-3000) و در صورت نیاز تکرار ۳ – ۴ دوز

احتیاط مصرف :

هایپرفسفاتمی
هایپوکالمی
هایپومنیزیمی
سنگ کلیوی حاوی کلسیم
نارسایی کلیوی

منع مصرف :

فیبریلاسیون بطنی، هایپرکلسمی، مصرف همزمان کلسیم گلوکونات و سفتریاکسون در نوزادان ( ریسک رسوب سفتریاکسون-کلسیم )

هیدروکورتیزون

موارد مصرف :

– درمان علامتی اختلالات آلرژی و شوک ناشی از آلرژی
– در نارسایی آدرنال
– کاهش کلسیم در هیپرکلسمی
– ضدالتهاب
– شرایطی که نیاز به تضعیف سیستم ایمنی

مقدار و طریقه مصرف :

– بالغین mg500 تا ۲ گرم عضلانی یا وریدی هر ۲ تا ۶ ساعت
کودکان mg/kg1 عضلانی یا وریدی یک یا دوبار در روز
تزریق مستقیم وریدی ویا رقیق شده در نرمال سالین یا دکستروز ۵ درصد تجویز شود .
محلول رقیق شده طی ۲۴ ساعت مصرف شود.

منبع : اختصاصی کافه پزشکی


نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد