• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

ترالی احیا

دارو های ترالی احیا ؛ اطلاعات کامل مربوط به هر دارو | کافه پزشکی

با توجه به شرايط بحراني زمان احياي قلبي و ريوي و همراهي استرس و اضطراب لازم است داروها و ملزومات ترالي اورژانس با ترتيبي خاص كه تمام پرسنل درماني قبلاً آشنایی كافي داشته باشند قرارداده شود . وسايلي كه معمولاً همزمان و با هدف واحد استفاده مي شوند می بایست در يك سيني يا جعبه قرارداده شده تا با سرعت و سهولت و دقت مورداستفاده قرار گيرد . همراه کافه پزشکی باشید تا به بررسی داروهای ترالی احیا بپردازیم .

طبقه اول 

دارو های ترالی احیا

 

طبقه دوم 

دارو های ترالی احیا

اپی نفرین : 

موارد مصرف :
– در ایست قلبی ناشی آسیستول
– در فیبرلاسیون بطنی و تاكیكاری بدون نبض كه به شوك و CPR جواب نداده اند
– در برایكاردی علامت دار به صورت انفوزیون
– درمان شوك آنافیلاكسی
مقدار و طریقه مصرف :
– در احیاء قلبی- ریوی : ۱mg به صورت IV و یا IO و
در صورت نیاز تكرار آن هر ۵ – ۳ دقیقه
– انفوزیون mcg 10 – 2 در درمان برایكاری علامت دار
– برای شوك آنافیلاكسی بزرگسالان تزریق IM 0.5 – 0.3 میلی لیتر محلول ۱:۱۰۰۰ و در صورت نیاز تكرار آن هر ۱۵ تا ۲۰ دقیقه
احتیاط مصرف :
افراد مسن و بیماران قلبی عروقی
پایداری :
حساس به نور و هوا است و پایداری محلول آماده به تزریق در دمای اتاق ۲۴ ساعت است.
آماده سازی انفوزیون IV برای بالغین:
mg1 از دارو را در ۲۵۰ میلی لیتر سرم قندی ۵ % یا نرمال سالین (۴ mcg/ml)

آتروپین : 

موارد مصرف :
– برادیکاردی با ضربان کمتر از ۶۰
– برادیکاردی علامتدار
– مسمومیت با ارگانوفسفاتها
مقدار و طریقه مصرف :
– در ایست قلبی: mg 1 به صورت IV/IO هر ۵ – ۳ دقیقه تا سقف mg3 داده میشود
– در برایكاردی علامت دار mg 0.5 و در صورت نیاز تا سقف mg/kg0.04 داده می شود
احتیاط مصرف :
افراد مسن و بیماران با نارسایی قلبی. هایپرپلازی پروستات

 

آمیودارون :

موارد مصرف :
– درمان VF
– VT بدون نبض
-Stable VT
– تاكیكاردی با QRS پهن
مقدار و طریقه مصرف :
– در VF و VT بدون نبض بعد از شوك دوم یا سوم به صورت ۳۰۰ میلی گرم تزریق IV/IO و سپس ۱۵۰ میلیگرم
– در سایرموارد ابتدا ۱۵۰ میلی گرم در عرض ۱۰ دقیقه و به دنبال آن انفوزیون mg/min 1 برای ۶ ساعت و سپس mg/min 0.5 برای ۱۸ ساعت 
منع مصرف :
– شوک کاردیوژنیک
– بلوک قلبی درجه دو یا سه

 

لیدوکایین : 

باعث آهسته کردن شیب فاز ۴ پتانسیل عمل و افزایش آستانه تحریک پذیري قلب می گردد و براي درمان آریتمی هاي بطنی به کار می رود .لیدوکائین معمولاً روي
قدرت انقباضی میوکارد ، فشار خون ، دیس ریتمی هاي دهلیزي و هدایت داخل بطنی تاثیري ندارد و تنها می تواند هدایت در گره AV را تسهیل کند
موارد مصرف :
لیدوکائین داروي ضد آریتمی براي درمان VT یا VF و در بیمارانی که در خطر عود مجدد این آریتمی ها هستند ، نظیر مبتلایان به هیپوکالمی ، ایسکمی میوکارد ، و یا بدکاري شدید بطن چپ ، به صورت انفوزیون تجویز میگردد
مقدار و طریقه مصرف :
– دوز بلوس mg/kg1 و در صورت نیاز به تکراردوز ۱۰ دقیقه بعد از بلوس اول ، ۰٫۵mg/kg تزریق شود . می توان هر ۳ – ۵ دقیقه تکرارکرد ، اما مقدار نهایی از ۳mg/kg بیشتر نشود. بعد از احیاي قلبی با دوز نگهدارنده ۲-۴mg/kg به مدت ۲۴ ساعت ادامه یابد.
احتیاط مصرف :
– به منظور تصحیح دیس ریتمی ها ي بطنی فقط باید از لیدوکائین بدون ماده محافظ استفاده نمود . در مواردي نظیر MI حاد ، CHF و شوك سیستمیک که گردش خون کبدي را دچار مشکل می سازند ، به دلیل کاهش کلیرانس لیدوکائین ، باید مقدار دوز نگهدارنده را به نصف تقلیل داد . همچنین در سالمندان بالاي ۷۰ سال نیز باید از حداقل دوز نگهدارنده استفاده نمود

احتیاط مصرف :
دوزهاي بالاي لیدوکائین می تواند موجب تغییرات نورولوژیک گردد . علائم مسمومیت نورولوژیک با لیدوکائین شامل خواب آلودگی ، عدم درك زمان و مکان ، کاهش حس شنوایی ، پاراستزي و پرش عضلانی است .بعضی از بیماران ممکن است علائم آژیتاسیون را نشان دهند . علائم بسیار شدید مسمومیت با لیدوکائین شامل تشنجات موضعی و عمومی بدن است . درمان شامل قطع دارو ، و در صورت لزوم تجویز علائم ضد تشنج نظیر بنزودیازپینها ، باربیتوراتها ، یا فنی توئین است . دوزهاي بالاي لیدوکائین ممکن است موجب تضعیف قابل توجه میوکارد گردد . همچنین بلوك قلبی ، تضعیف اتوماتیسیته SA و اختلال در هدایت گره AV نیز ممکن است رخ دهد. جهت انفوزیون وریدي می توان لیدوکائین را با سرم قندی ۵ % رقیق نمود .
* فقط لیدوکائین فاقد مواد نگهدارنده و اپی نفرین که در روي آن جهت مصرف وریدي قید شده باشد ، جهت تزریق وریدي یا انفوزیون قابل استفاده است . براي تهیه سرم یا تزریق وریدي حتماً از آمپول استفاده شود (از ویال استفاده نشود)
* تزریق سریع و زیاد دوز اولیه ممکن است سبب تشنج یا کما شود.

 

آدنوزین : 

موارد مصرف :
– درمان reentry SVT كه به تحریك واگ جواب نمیدهد كه به صورت Stable VT
مقدار و طریقه مصرف :
– ۶mg به صورت تزریق سریع وریدی ( IV PUSH) در عرض ۱ تا ۳ ثانیه و اگر موثر نبود ۱ تا ۲ دقیقه بعد ۱۲ میلیگرم دیگر داده می شود و در صورت عدم پاسخگوئی ۱۲ میلی گرم دیگر نیز داده شود .
منع مصرف :
بلوک درجه دو یا سه AV . Sick sinus syndrom . برادیکاردی علامتی (جز در مواردی که بیمار دارای Pacemaker میباشد)
احتیاط مصرف :
فیبریلاسیون دهلیزی. افت فشار خون.

 

نیتروگلیسیرین : 

موارد مصرف :
– نارسایی احتقانی قلب همراه با انفارکتوس میوکارد ، درمان آنژین صدري ، کنترل هیپرتانسیون حین عمل جراحی
مقدار و طریقه مصرف :
– ۵ mcg/min وریدی هر ۵ – ۳ دقیقه و در صورت عدم پاسخ ۲۰ mcg/min هر ۵ – ۳ دقیقه (دوز ماکز mcg/min400) فرم تزریقی دارو باید قبل از انفوزیون با D5W یا نرمال سالین ۰٫۹ درصدتزریق نمود .
منع مصرف :
– مصرف همزمان با مهارکننده های فسفو دی استراز مثل سیلدنافیل و تادالافیل
– افزایش فشار داخل جمجمه
احتیاط مصرف :
نیتروگلیسیرین وریدي را در بیماران هیپوولمی با احتیاط مصرف نمایید.

دوپامین : 

موارد مصرف :
– در هایپوتانسیون شدید و هایپوولمی
– فشار سیستولیک زیر mmHg 90 همراه گردش ضعیف بافتی و الیگوری و تغییر سطح هوشیاری
– افت فشار خون همراه با برادیکاردی علامتدار
– بعد از CPR با مقادیر بالا جهت حفظ گردش خون مغز
مقدار و طریقه مصرف :
– به منظور افزایش برون ده ادراری دوز mcg/kg/min 2 – 1
– به منظور افزایش تعداد ضربان قلب و فشار خون سیستمیک mcg/kg/min 10 – 5 تا حداکثر mcg/kg/min20
احتیاط مصرف :
دیس ریتمی های بطنی و فوق بطنی
احتقان ریوی و اختلال در برون ده قلبی
ایسکمی میوکارد

 

دوبوتامین : 

موارد مصرف :
– در احتقان ریوی و برون ده قلبی پایین
– هایپوتانسیون همراه با احتقان ریوی و بدکاری بطن چپ که قادر به تحمل وازودیلاتورها نیستند
مقدار و طریقه مصرف :
– شروع با دوزهای پایین mcg/kg/min 0.5 و دوز معمول mcg/kg/min 20 – 2
احتیاط مصرف :
تاکیکاردی. آریتمی. افزایش یا کاهش خون
ایسکمی میوکارد
سردرد. لرزش. تهوع. هایپوکالمی

 

هپارین : 

موارد مصرف :
-DVT و آمبولی
– پروفیلاکسی بعد از سکته قلبی
– اعمال جراحی قلب باز
-DIC (اختلال عروقی منتشر)
– باز نگه داشتن کاتترهای وریدی
– آنزین صدری
مقدار و طریقه مصرف :
– طبق PTT و بسته به شرایط فرد (سن. جنس و ..)

 

وراپامیل : 

موارد مصرف :
– تاکیکاردی های فوق بطنی
– درمان آنزین صدری
– هایپرتانسیون
– درمان انتخابی موثر بر AV (کاهش سرعت هدایت و افزایش دوره تحریک پذیری)
مقدار و طریقه مصرف :
– ۲٫۵ تا ۵ میلی گرم در عرض ۱ تا ۲ دقیقه و در صورت عدم پاسخ ۵ تا ۱۰ میلی گرم طی ۳۰ – ۱۵ دقیقه
احتیاط مصرف :
احتمال ارست قلبی در کودکان
در حضور بلوک AV و SSS (سندرم سینوس بیمار) از مصرف آن خودداری شود موجب افزایش غلظت سرمی دیزیتال میگردد

 

پروپرانولول : 

موارد مصرف :
– درهایپرتانسیون
– پیشگیری از MI
– پیشگیری از میگرن
مقدار و طریقه مصرف :
– هر mg1 از دارو با ۱۰ میلی لیتر سرم قندی ۵ % یا نرمال سالین رقیق شود.
احتیاط مصرف :
در بیماران آسمی به علت انقباض عضلات برونش ها ( به علت مهار گیرنده هاي بتا دو )
بایستی با احتیاط مصرف شود و در بیماران دیابتی به خاطر ایجاد هیپوگلیسمی با احتیاط مصرف شود .
درصورتیکه ریت قلب بیمار کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه و یا فشار سیستولیک وي مساوي یا کمتر از mmHg 90 بود از تجویز دارو اجتناب نمایید .

 

دیگوکسین : 

موارد مصرف :
– فیبریلاسیون دهلیزی
– تاکی آریتمی های فوق بطنی
مقدار و طریقه مصرف :
– در فیبریلاسیون دهلیزی دوز بارگیری ۰٫۲۵ میلی گرم هر دو ساعت تا رسیدن به مقدار ۱٫۵ میلی گرم در یک ۲۴ ساعت
احتیاط مصرف :
بلوک دهلیزی بطنی ناکامل
سندرم سینوس کاروتید
سندرم ولف پارکینسون وایت

 

فوروزماید : 

موارد مصرف :
– در هایپرتانسیون ناشی از افزایش حجم مایعات
– ادم ریوی و محیطی
– نارسایی حاد کلیه
– سندرم نفروتیک
مقدار و طریقه مصرف :
– تزریق داخل وریدي : فوروزماید داخل وریدي ممکن است به وسیله تزریق مستقیم وریدي رقیق نشده با سرعت mg20 در مدت یک دقیقه تجویز شود . جهت کاهش خطر مسمومیت شنوایی با دوزهاي بالا ، سرعت mg/min 4 توصیه می شود.
-محلول هاي انفوزیون که در آن فوروزماید مخلوط شده است باید ظرف ۲۴ ساعت مصرف شوند .
-با دکستروز ۵ %کلرور سدیم ۰٫۹ %و رینگرلاکتات تزریقی سازگار می باشد .

 

نالوکسان : 

موارد مصرف :
– در اور دوز اپیوئیدها
– بازگشت دپرسیون تنفسی ایجاد شده با اپیوئیدهای درمانی
مقدار و طریقه مصرف :
– برای رفع اور دوز اپیوئیدها شروع با دوز ۲ – ۰٫۴ میلی گرم وریدی عضلانی یا زیرجلدی و در صورت نیاز تکرار دوز هر ۳ – ۲ دقیقه
– برای بازگشت دپرسیون تنفسی ناشی از اپیوئیدهای درمانی شروع با ۰٫۴ – ۰٫۰۴ میلیگرم و در صورت نیاز تکرار دوز تا رسیدن به پاسخ دلخواه

 

میدازولام : 

موارد مصرف :
– در صرع های مقاوم به درمان
مقدار و طریقه مصرف :
– mg/kg0.3 – 0.15 ( دوز معمول: mg15 – 5 ) و در صورت نیاز تکرار هر ۱۵ – ۱۰ دقیقه
یا
-۰٫۲ میلیگرم بولوس و بدنبال آن انفوزیون مداوم mg/kg/hour 0.6 – 0.05 ( معادل mcg/kg/min 10 – 0.83 )
احتیاط مصرف :
نارسایی قلبی
مشکلات تنفسی
آماده سازی انفوزیون IV برای بالغین:
۱۰۰ میلیگرم در ۱۰۰ میلی لیتر (mg/ml1) سرم قندی ۵ %

دیازپام : 

موارد مصرف :
– ضد التهاب -شل کننده عضلانی – ضد تشنج – سداتیو 
– مقدار مصرف در تشنج :
بزرگسالان ۱۰ – ۵ میلیگرم وریدی و تکرار هر ۱۵ – ۱۰ دقیقه . حداکثر دوز ۳۰ میلیگرم و در صورت نیاز هر ۲ تا ۴ ساعت تکرار میشود.
کودکان ۵ ساله و بزرگتر ۱ میلی گرم وریدی و هر ۵ – ۲ دقیقه تکرار وحداکثر دوز ۱۰ میلی گرم و در صورت نیاز هر ۲ تا ۴ ساعت تکرار میشود.
۳۰ روزه تا ۵ ساله ۰٫۵ – ۰٫۲ میلیگرم و هر ۵ – ۲ دقیقه تکرار و حداکثر دوز ۵ میلیگرم
احتیاط مصرف :
دیازپام تزریقی در سالمندان و بیماران COPD با دقت و احتیاط زیاد استفاده شود زیرا احتمال آپنه وجود دارد . در سایر افراد هنگام تزریق بیمار را از نظر هیپوتانسیون ، ضعف عضلانی ، تاکیکاردي و تضعیف تنفسی کنترل نمائید .

 

فنی توئین : 

موارد مصرف :
– ضد تشنج ، ضد آریتمی هاي ناشی از مصرف دیژیتال
مقدار و طریقه مصرف :
– دوز بارگیری mg/kg15 – 10 با حداکثر سرعت mg/min50
اقدامات پرستاری در تجویز دارو :
-جهت پیشگیري از رسوب، از مخلوط کردن آن با سایر داروها یا افزودن به هر محلول انفوزیونی اجتناب کنید .تنها محلول سازگار جهت انفوزیون کلرور سدیم ۰٫۹ % میباشد.
– محلول قابل تزریقی که به طور جزئی زرد شده ممکن است بدون خطر مصرف شود . رسوب ممکن است بانگهداري در یخچال ایجاد شود، اما گرم ساختن آهسته تا دماي اتاق، شفافیت دارو را باز می گرداند. محلول غیرشفاف را تجویز نکنید.
– طی تجویز داخل وریدي فنی توئین ، محل تزریق را به طور مکرر جهت پیشگیري از ارتشاح دارو مشاهده کنید.
– به منظور به حداقل رساندن تحریک موضعی وریدي، به دنبال هر تزریق داخل وریدي، تزریق نرمال سالین استریل با همان کاتتر در همان مکان انجام می شود.
– در صورت ظهور راش شبیه سرخک پوستی باید بلافاصله مصرف دارو قطع شود.

 

فنوباربیتال : 

موارد مصرف :
در درمان انواع صرع ، حمله مداوم صرع ، اکلامپسی وتشنج ناشی از تب کودکان بکار میرود.برخی موارد بعنوان یک آرامبخش در حالات اضطرابی بکار میرود.
مقدار و طریقه مصرف :
– در تشنج: در بالغین بصورت وریدي یا عضلانی mg 600 – 200 حداکثر mg/kg20 و در کودکان بصورت وریدی یا عضلانی mg/kg400 – 100 و حداکثر mg/kg20
احتیاط مصرف :
اختلال عملکرد کبدي ، کلیوي قلبی یا تنفسی بیماران مسن با احتیاط مصرف شود.
آماده سازی انفوزیون IV برای بالغین :
در صورتیکه محلول شفاف نبود، آنرا دور بریزید.سرعت تجویز داخل وریدي حداکثر mg60 در دقیقه است. هنگام تزریق وریدي علائم حیاتی بیمار را کنترل کنید.

 

هالوپریدول : 

موارد مصرف :
– در اختلالات بی قراری
– سایکوز و پرخاشگری
مقدار و طریقه مصرف :
– ۵ میلیگرم عضلانی
– سایکوز ۵ – ۲ میلیگرم در صورت نیاز تکرار هر ۴ – ۸ ساعت
احتیاط مصرف :
در بیماران قلبی عروقی
بیماران سالمند دچار دمانس مغزی

 

کلسیم گلوکونات : 

موارد مصرف :
– در سکته قلبی یا سمیت قلبی ناشی از هایپرکالمی هایپوکلسمی یا هایپرمنیزیمی
– اور دوز مهارکننده های کانال کلسیمی
مقدار و طریقه مصرف :
– در سکته قلبی ۳۰۰۰ – ۱۵۰۰ میلیگرم طی ۵ – ۲ دقیقه وریدی
– در اور دوز مهارکننده های کانال کلسیمی تزریق وریدی mg/kg/hour120 – 60 یا mg/kg/dose60 طی ۵ و تکرار ۲۰ – ۱۰ دقیقه ( ماکزیمم mg/dose6000 – 3000 ) و در صورت نیاز تکرار ۳ – ۴ دوز
احتیاط مصرف :
هایپرفسفاتمی
هایپوکالمی
هایپومنیزیمی
سنگ کلیوی حاوی کلسیم
نارسایی کلیوی
منع مصرف :
فیبریلاسیون بطنی. هایپرکلسمی. مصرف همزمان کلسیم گلوکونات و سفتریاکسون در نوزادان ( ریسک رسوب سفتریاکسون-کلسیم )

 

هیدروکورتیزون : 

موارد مصرف :
– درمان علامتی اختلالات آلرژي و شوك ناشی از آلرژي
– در نارسائی آدرنال
– کاهش کلسیم در هیپرکلسمی
– ضدالتهاب
– شرایطی که نیاز به تضعیف سیستم ایمنی
مقدار و طریقه مصرف :
– بالغین mg500 تا ۲ گرم عضلانی یا وریدی هر ۲ تا ۶ ساعت
کودکان mg/kg1 عضلانی یا وریدی یک یا دوبار در روز
تزریق مستقیم وریدي ویا رقیق شده در نرمال سالین یا دکستروز ۵ درصد تجویز شود .
محلول رقیق شده طی ۲۴ ساعت مصرف شود.

 

منبع : کافه پزشکی

 

 

 


نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

سه × 3 =