• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

لوله گذاری داخل تراشه ؛ نکات و توضیحات انتوباسیون و اکستوباسیون | کافه پزشکی

لوله گذاری داخل تراشه

عوارض و خطرات قرار دادن لوله تراشه و خارج کردن آن مسئله ای است که متخصصان و کارشناسان خبره بیهوشی نیز پس از سالها تجربه از آن واهمه دارند. ما در این پست به بررسی این نکات می پردازیم؛ پس تا پایان پست مهمان کافه پزشکی باشید

آموزش نحوه کار با دستگاه بیهوشی دراگر مدل Fabius plus SW 3.n | کافه پزشکی

دستگاه بیهوشی Fabius plus دستگاه بیهوشی استنشاقی برای استفاده دراعمال جراحی ، سدیشن واتاق ریکاوری می باشد که در آن گاز N2O, O2 و هوا از سیستم مرکزی یا به صورت سیلندر خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. تهویه مکانیکی کنترله، تهویه فشاری کنترله، فشار حمایتی، مد تهویه کمکی، SIMV، تنفس دستی و خود به خودی از موارد استفاده از این دستگاه است. برای دیدن آموزش نحوه کار با دستگاه بیهوشی دراگر مدل Fabius plus SW 3.n همراه کافه پزشکی باشید

داروهای کمکی غیر مسکن در کنترل درد ها | کافه پزشکی

درد مقوله پیچیده ای است که در ابعاد مختلف به خوبی شناخته نشده است. داروها در درمان بیماریها دارای اثرات گوناگون تعریف شده درمانی و غیر درمانی هستند. اثرات غیر درمانی در بر گیرنده اثرات جانبی ، عوارض دارویی و نیز اثراتی با مکانیسم های ناشناخته هستند. به عنوان مثال کاربامازپین دارای اثرات تعریف شده ضد تشنج بوده و در عین حال علاوه بر داشتن عوارض کبدی با مکانیسم های ناشناخته ای در درمان برخی از دردها موثر است. داروهای زیادی هستند که در گروه ضد درد نبوده ولی از نظر بالینی در تسکین درد موثرند. این گروه داروها تحت عنوان داروهای کمکی غیر مسکن در کنترل دردها مورد بررسی قرار می گیرند. همراه کافه پزشکی باشید

بلوک اعصاب سمپاتیک ؛ گانگلیون ستاره ای، شبکه سلیاک و سمپاتیک کمری | کافه پزشکی

سیستم اعصاب سمپاتیک شامل سه جزء: گانگلیونها ، اعصاب و شبکه های اتونومیک می باشد . تنه سمپاتیک (Sympathetic Trunk) شامل دو زنجیره از رشته های عصبی به انضمام گانگلیونها بوده که از جلوی ستون مهره ها از دومین مهره گردنی تا ساکروم کشیده شده است . هر زنجیره شامل ۲۴-۲۲ گانگلیون سمپاتیکی است (عقده های گردنی شامل ۳-۲ عدد ، پشتی ۱۲-۱۱ ، کمری ۵-۴ و خاجی ۴ عدد می باشد ). گانگلیون ها از طریق شاخه های ارتباطی به هم اتصال دارند و نیز از طریق شاخه هایی به اعصاب نخاعی و نخاع متصل شده اند. بلوک گانگلیونی در سه سطح گانگلیونهای ستاره ای ( Stellate )، سلیاک (Coeliac) و کمری (Lumbar) قابل انجام است . اعصاب سمپاتیک وابران می باشند به این معنی که ایمپالس های عصبی از ساقه مغز و نخاع به سمت احشاء از طریق اعصاب سمپاتیک هدایت می شوند . لذا نمی توانند عامل انتقال درد از محیط به مرکز باشند . به عبارت دیگر اعصاب سمپاتیک هر چند از نوع آوران نیستند ولی با درد ارتباط داشته و مکانیسم دقیق انتقال سمپاتیکی درد ناشناخته باقی مانده و برخی ازدردها با بلوک سمپاتیک تسکین می یابند . همراه کافه پزشکی باشید

فارماکوکینتیک و عوارض داروهای بی حس کننده موضعی | کافه پزشکی

هر آکسون عصب محیطی دارای غشایی به نام آکسولم که حاوی کانالهای سدیمی می باشد است . در الیاف میلین دار ، میلین آکسولم را احاطه کرده و گره های رانویه بطور متناوب غلاف میلین را قطع نموده است. کانال های سدیمی در این گره ها تراکم بالایی دارد. هر عصب محیطی توسط سه لایه پوشانده شده است . هر آکسون بوسیله پرده ای بنام اندونوریوم (Endoneurium ) احاطه می شود . مجموعه چند آکسون هم با یک غلافی بنام پری نوریوم ( Perineurium ) پوشانده می شود و کل عصب هم توسط لایه ای بنام اپی نوریوم (Epineurium) احاطه می گردد . داروهای بیحس کننده موضعی ( Local Anesthetics ) که در حقیقت مسدود کننده کانالهای سدیمی می باشند بایستی از سه لایه پوششی فوق عبور کرده و خود را به کانالهای سدیمی برسانند . داروهای بیحس کننده موضعی با مسدود کردن کانالهای مذکور مانع عبور یون سدیم شده و لذا دپلاریزاسیون عصب متوقف می شود . برای بررسی داروهای بی حس کننده موضعی همراه کافه پزشکی باشید

فیزیولوژی درد ؛ گیرنده ها و مسیر های صعودی و نزولی درد | کافه پزشکی

درد نشانه عمومی اکثر بیماری ها بوده بطوریکه شایع ترین علت مراجعه به پزشکان محسوب می گردد. درد به صورت: “یک تجربه حسی و عاطفی ناخوشایند است که با آسیب احتمالی یا واقعی بافت در ارتباط بوده و یا در روند این گونه آسیب ها به وجود می آید” تعریف می شود. درد حاد (Acute pain) به دنبال وقوع ناگهانی آسیب (جراحی یا ضربه)، بیماری های حاد و التهابی بروز کرده و عامل حدود ۳۳ درصد مراجعات به پزشکان می باشد ولی درد مزمن (Chronic pain)، دردی است دائمی یا متناوب که به مدت حداقل سه ماه استمرار پیدا می کند. شیوع درد مزمن با افزایش سن افزایش یافته بطوری که در سن بالای ۵۵ سالگی شیوع آن حداقل ۲۰% می باشد. همراه کافه پزشکی باشید

چه داروهایی رو قبل از عمل جراحی باید قطع کرد ؟ | کافه پزشکی

تصمیم گیری در مورد اینکه بیمار دارو های معمول خود را قطع یا مصرف کند قسمتی از پروسه پره مدیکاسیون بیهوشی است . ما به طور قطعی نمی توانیم معیاری ثابت برای قطع یا مصرف داروهای قبلی بیمار تعیین کنیم و این نکته در فرد به فرد متفاوت است و بر اساس تاریخچه پزشکی و هم چنین نوع عمل جراحی و تکنیک بیهوشی تعیین می شود . طبق گفته اصول بیهوشی میلر ، ادامه دادن همه داروها برای بیماران با بیماری شدید یا آنهایی که جراحی با خطر کم یا شدید دارند و تحت بیهوشی نوروآگزیال یا تجویز آرامبخش قرار می گیرند بهترین انتخاب است . چه داروهایی رو قبل از عمل جراحی باید قطع کرد ؟ همراه کافه پزشکی باشید