• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

تست های آزمایشگاهی : آلکالن فسفاتاز | کافه پزشکی

این آنزیم در استئوبلاستها، اپی تلیوم مجاری صفراوی ، جفت، روده و به میزان کمتر در کلیه وجود دارد و تصور می شود در پدیده کلسیفیکاسیون در طول تشکیل استتخوان ، در انتقتال متابولیت ها از غشتاء ستل ولی و در انتقال لیپدها نقش داشته باشد. مسئله کلیه فقط دفع ادراری را توجیه کرده و اندازه گیری آن را در ادرار بعنوان میزان سرمی بی ارزش می کند. در حاملگی هم به عنوان یک یافته فیزیولوژیک می تواند بالا باشد. همراه کافه پزشکی باشید

آزمایش های اندازه گیری قند خون + توضیحات و مقادیر | کافه پزشکی

مشکل ما در بیماری دیابت ، ضخیم شدن غشاء پایه عروق و بدنبال آن کاهش اکسیژناسیون بافتهاست . در این شرایط فاز ترمیم بافتها نیز مشکل میشود. همچنین در این بیماران اختلال در دیاپدز و اختلال فانکشن نوتروفیلها را داریم که باعث استعداد بیشتر به عفونت میشود. در بیماران دیابتی از نظر دندانپزشکی با مشکلاتی مواجه هستیم ، ازقبیل شیوع بیشتر بیماریهای لثه و پریودنتال ، تاخیر در ترمیم زخمها ، شیوع کاندیدای فرصت طلب ، احتمال بیشتر سیستمیک شدن عفونتهای حاد لوکالیزه ، ابتلاء به بیماریهای چشم وعروق کرونر و نارسایی کلیه بخاطر درگیری عروق و اختلالات آن . همراه کافه پزشکی باشید

آزمایش خون : آزمایش های مربوط به بیماران با سابقه خونریزی | کافه پزشکی

زمان پروترومبین و پروترومبین نسبی

دربیمارانی که تاریخچه ای از خونریزی غیر عادی پس از کشیدن دندان ، تزریق خون ، کبودی پوست بدنبال ضربه جزیی و مختصر را ذکر میکنند ، چون احتمال اختلال خونریزی دهنده مطرح است ، درخواست آزمایشهای زیر ضروری خواهد بود :
۱٫ CBC

۲٫ Platelet Count

۳٫ Bleeding Time ( BT 

۴٫ Protrombin Time ( PT

۵٫ Partial Tromboplastin Time ( PTT 

۶٫ Torniquat Test

همراه کافه پزشکی باشید

آزمایش خون : میزان سدیمانتاسیون اریتروسیت ها ESR | کافه پزشکی

میزان سدیمانتاسیون اریتروسیت ها

اگر خون حاوی ماده ضد انعقاد را در لوله آزمایش ریخته وبه حال خود بگذاریم ، گلبولهای قرمز در ته لوله بتدریج رسوب می نمایند. میزان این رسوب را ESR ) Erythrocyte Sedimentation Rate ) گویند و برحسب میلیمتر در ساعت سنجیده میشود. همراه کافه پزشکی باشید 

آزمایش خون : پدیده داسی شکل شدن گلبولها | کافه پزشکی

این آزمایش در افراد سیاه پوست مورد تجویز دارد. علت ایجاد آن وجود نوع خاصی از هموگلوبینی بنام هموگلوبین S است که در آن بجای اسید گلوتامیک در اسید آمینه شماره شش زنجیره بتا گلوبولین نرمال ، اسید آمینه والین وجود دارد. این هموگلوبین در شرای هیپوکسی سبب میشود که گلبول سرخ تغییر شکل داده و به فرم داسی درآید. که این پدیده را Sickling میگویند . همراه کافه پزشکی باشید

آزمایش خون : آزمایش خون در مدفوع | کافه پزشکی

گاهی اوقات میزان خونریزی های دستگاه گوارش بقدری کم است که علیرغم نداشتن علائم آشکار خونریزی، بیمار به یک آنمی مزمن و شدید مبتلا است . بنابراین در برخورد با هر بیمار آنمیک با منشاء ناشناخته ، استفاده از این آزمایش لازم و ضروری است . همراه کافه پزشکی باشید

آزمایش خون : اندازه گیری ویتامین B21 و فولات | کافه پزشکی

ویتامین ب ۱۲ یکی از اجزای مهم در ساخت گلبولهای خون است و جذب آن از طریق مخاط گوارشی است . این ویتامین در معده با فاکتور داخلی ( اینترینسیک ) که از سلولهای پاریتال ناحیه فوندوس معده ترشح میشود و همچنین باپروتئین خاصی ترکیب یافته و کمپلکسی را ایجاد میکند که در مجاورت مخاط ایلئوم تحت تاثبر آنزیمهای پانکراس قرار گرفته و فاکتور پروتئینی آن جدا میشود.همراه کافه پزشکی باشید

آزمایش خون : اندازه گیری آهن خون | کافه پزشکی

سنجش میزان آهن سرم با دو تست TIBC ) Total iron binding capacity ) و SI ) Serum iron ) انجام میشود. آهن موجود در مواد غذایی پس از خورده شدن از طریق مخاط روده جذب میگردد. در مخاط با پروتئینی بنام آپوفریتین که توسط سلولهای اپی تلیال مخاط روده ساخته میشود ،ترکیب گشته و مجموعه این دو ( فریتین ) درکبد ، طحال و مغز استخوان ذخیره میشود. همراه کافه پزشکی باشید