• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

تست های آزمایشگاهی : آلكالن فسفاتاز | کافه پزشکی

این آنزیم در استئوبلاستها، اپی تلیوم مجاری صفراوی ، جفت، روده و به میزان كمتر در كلیه وجود دارد و تصور می شود در پدیده كلسیفیكاسیون در طول تشكیل استتخوان ، در انتقتال متابولیت ها از غشتاء ستل ولی و در انتقال لیپدها نقش داشته باشد. مسئله كلیه فقط دفع ادراری را توجیه كرده و اندازه گیری آن را در ادرار بعنوان میزان سرمی بی ارزش می كند. در حاملگی هم به عنوان یك یافته فیزیولوژیك می تواند بالا باشد. همراه کافه پزشکی باشید

آزمایش های اندازه گیری قند خون + توضیحات و مقادیر | کافه پزشکی

مشكل ما در بیماری دیابت ، ضخیم شدن غشاء پایه عروق و بدنبال آن كاهش اكسیژناسیون بافتهاست . در این شرایط فاز ترمیم بافتها نیز مشكل میشود. همچنین در این بیماران اختلال در دیاپدز و اختلال فانكشن نوتروفیلها را داریم كه باعث استعداد بیشتر به عفونت میشود. در بیماران دیابتی از نظر دندانپزشكی با مشكلاتی مواجه هستیم ، ازقبیل شیوع بیشتر بیماریهای لثه و پریودنتال ، تاخیر در ترمیم زخمها ، شیوع كاندیدای فرصت طلب ، احتمال بیشتر سیستمیك شدن عفونتهای حاد لوكالیزه ، ابتلاء به بیماریهای چشم وعروق كرونر و نارسایی كلیه بخاطر درگیری عروق و اختلالات آن . همراه کافه پزشکی باشید

آزمایش خون : آزمایش های مربوط به بیماران با سابقه خونریزی | کافه پزشکی

زمان پروترومبین و پروترومبین نسبی

دربیمارانی كه تاریخچه ای از خونریزی غیر عادی پس از كشیدن دندان ، تزریق خون ، كبودی پوست بدنبال ضربه جزیی و مختصر را ذكر میكنند ، چون احتمال اختلال خونریزی دهنده مطرح است ، درخواست آزمایشهای زیر ضروری خواهد بود :
۱٫ CBC

۲٫ Platelet Count

۳٫ Bleeding Time ( BT 

۴٫ Protrombin Time ( PT

۵٫ Partial Tromboplastin Time ( PTT 

۶٫ Torniquat Test

همراه کافه پزشکی باشید

آزمایش خون : میزان سدیمانتاسیون اریتروسیت ها ESR | کافه پزشکی

میزان سدیمانتاسیون اریتروسیت ها

اگر خون حاوی ماده ضد انعقاد را در لوله آزمایش ریخته وبه حال خود بگذاریم ، گلبولهای قرمز در ته لوله بتدریج رسوب می نمایند. میزان این رسوب را ESR ) Erythrocyte Sedimentation Rate ) گویند و برحسب میلیمتر در ساعت سنجیده میشود. همراه کافه پزشکی باشید 

آزمایش خون : پدیده داسی شكل شدن گلبولها | کافه پزشکی

این آزمایش در افراد سیاه پوست مورد تجویز دارد. علت ایجاد آن وجود نوع خاصی از هموگلوبینی بنام هموگلوبین S است كه در آن بجای اسید گلوتامیك در اسید آمینه شماره شش زنجیره بتا گلوبولین نرمال ، اسید آمینه والین وجود دارد. این هموگلوبین در شرای هیپوكسی سبب میشود كه گلبول سرخ تغییر شكل داده و به فرم داسی درآید. كه این پدیده را Sickling میگویند . همراه کافه پزشکی باشید

آزمایش خون : آزمایش خون در مدفوع | کافه پزشکی

گاهی اوقات میزان خونریزی های دستگاه گوارش بقدری كم است كه علیرغم نداشتن علائم آشكار خونریزی، بیمار به یك آنمی مزمن و شدید مبتلا است . بنابراین در برخورد با هر بیمار آنمیك با منشاء ناشناخته ، استفاده از این آزمایش لازم و ضروری است . همراه کافه پزشکی باشید

آزمایش خون : اندازه گیری ویتامین B21 و فولات | کافه پزشکی

ویتامین ب ۱۲ یكی از اجزای مهم در ساخت گلبولهای خون است و جذب آن از طریق مخاط گوارشی است . این ویتامین در معده با فاكتور داخلی ( اینترینسیك ) كه از سلولهای پاریتال ناحیه فوندوس معده ترشح میشود و همچنین باپروتئین خاصی تركیب یافته و كمپلكسی را ایجاد میكند كه در مجاورت مخاط ایلئوم تحت تاثبر آنزیمهای پانكراس قرار گرفته و فاكتور پروتئینی آن جدا میشود.همراه کافه پزشکی باشید

آزمایش خون : اندازه گیری آهن خون | کافه پزشکی

سنجش میزان آهن سرم با دو تست TIBC ) Total iron binding capacity ) و SI ) Serum iron ) انجام میشود. آهن موجود در مواد غذایی پس از خورده شدن از طریق مخاط روده جذب میگردد. در مخاط با پروتئینی بنام آپوفریتین كه توسط سلولهای اپی تلیال مخاط روده ساخته میشود ،تركیب گشته و مجموعه این دو ( فریتین ) دركبد ، طحال و مغز استخوان ذخیره میشود. همراه کافه پزشکی باشید

samandehi