• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

جدول سازگاری و رقیق کردن داروهای تزریقی در سرم ها | کافه پزشکی

یکی از خطراتی که همیشه بیماران را تهدید می کند مسئله تداخلات دارویی است و رقیق کردن داروهای تزریقی در سرم ها همیشه برای کادر درمان چالش بوده است. بسیاری از داروها را فقط باید در سرم های معین رقیق کرد و در صورت رقیق کردن در سرم های دیگر می توانند برای بیمار خطرساز باشند. مثلا استفاده از رقیق‌ کننده‌ های حاوی کلسیم مانند محلول رینگر به منظور آماده سازی سفتریاکسون جهت تزریق ممنوع می‌باشد و حتی الامکان از مصرف محلول‌ ها یا فراورده‌های حاوی کلسیم تا ۴۸ ساعت پس از آخرین دوز سفتریاکسون در تمام گروه‌ های سنی باید اجتناب گردد. برای بررسی جدول سازگاری و رقیق کردن داروهای تزریقی در سرم ها همراه کافه پزشکی باشید

چه داروهایی رو قبل از عمل جراحی باید قطع کرد ؟ | کافه پزشکی

تصمیم گیری در مورد اینکه بیمار دارو های معمول خود را قطع یا مصرف کند قسمتی از پروسه پره مدیکاسیون بیهوشی است . ما به طور قطعی نمی توانیم معیاری ثابت برای قطع یا مصرف داروهای قبلی بیمار تعیین کنیم و این نکته در فرد به فرد متفاوت است و بر اساس تاریخچه پزشکی و هم چنین نوع عمل جراحی و تکنیک بیهوشی تعیین می شود . طبق گفته اصول بیهوشی میلر ، ادامه دادن همه داروها برای بیماران با بیماری شدید یا آنهایی که جراحی با خطر کم یا شدید دارند و تحت بیهوشی نوروآگزیال یا تجویز آرامبخش قرار می گیرند بهترین انتخاب است . چه داروهایی رو قبل از عمل جراحی باید قطع کرد ؟ همراه کافه پزشکی باشید