• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : اینفلکسی مب Infliximab | کافه پزشکی

اینفلکسی مب

اینفلکسی مب دارویی از دسته داروهای ضد روماتیسم است و اثر موادی که در بدن التهاب ایجاد می کنند را کاهش می دهد. اینفلکسی مب برای درمان آرتریت روماتوئید، آرتریت پسوریاتیک، اسپاندیلیت آنکیلوزان و پسوریازیس پلاک مانند شدید تا ناتوان کننده استفاده می شود.

اینفلکسی مب همچنین برای درمان کولیت اولسراتیو و بیماری کوهن در بالغان یا کودکانی که حداقل ۶ سال دارند استفاده می شود. اینفلکسی مب معمولا زمانی استفاده می شود که دارو های دیگر موثر نباشند. همراه کافه پزشکی باشید

اطلاعات دارویی : ایندومتاسین Indomethacin | کافه پزشکی

ایندومتاسین

ایندومتاسین یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی است که برای درمان دردهای متوسط تا شدید آرتروز، آرتریت روماتوئید، اسپاندیلیت آنکیلوزان، آرتریت نقرس و همچنین درمان دردهای شانه ناشی از التهاب تاندون استفاده می شود. همراه کافه پزشکی باشید

اطلاعات دارویی : ایبوپروفن Ibuprofen | کافه پزشکی

ایبوپروفن

ایبوپروفن یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی است و وظیفه آن کاهش هورمون هایی است که در بدن باعث ایجاد التهاب و درد می شود. ایبوپروفن برای درمان تب، درد و التهاب ناشی از بیشتر شرایط مانند سردرد، دندان درد، کمر درد، آرتریت، گرفتگی های قاعدگی و جراحت های کوچک استفاده می شود.

ایبوپروفن در بزرگسالان و کوکانی که حداقل ۶ سال سن دارند استفاده می شود. همراه کافه پزشکی باشید

اطلاعات دارویی : هیدرومورفون Hydromorphone | کافه پزشکی

هیدرومورفون

هیدرومورفون یک داروی مخدر است که برای درمان دردهای متوسط تا شدید به کار می رود.

فرم آهسته رهش هیدرومورفون برای درمان درد های متوسط تا شدید شبانه روزی استفاده می شود و معمولا برای دردهایی که در برخی مواقع به دارو نیاز است استفاده نمی شود. همراه کافه پزشکی باشید

اطلاعات دارویی : فنتانیل Fentanyl | کافه پزشکی

فنتانیل

فنتانیل یک داروی ضد درد مخدری قوی است که برای درمان درد های مزمن متوسط تا شدید است.

از پچ فنتانیل زمانی استفاده می شود که درمان با داروهای ضد درد غیر مخدری و داروهای مخدری دیگر برای درمان کافی نیستند و یا قابل تحمل نیستند. پچ های فنتانیل برای درمان درد های خفیف و یا درد ناشی از جراحی استفاده نمی شود. همراه کافه پزشکی باشید

اطلاعات دارویی : اتودولاک Etodolac | کافه پزشکی

اتودولاک

اتودولاک دارویی از دسته داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی است . وظیفه آن کاهش هورمون هایی است که در بدن باعث ایجاد التهاب و درد می شوند.

اتودولاک برای درمان دردهای خفیف تا متوسط آرتروز و آرتریت روماتوئید استفاده می شود. همراه کافه پزشکی باشید

اطلاعات دارویی : اتانرسپت Etanercept | کافه پزشکی

اتانرسپت

اتانرسپت یک داروی مهار کننده TNF در دسته داروهای ضد روماتیسم است و برای درمان موارد زیر کاربرد دارد :

 • آرتریت روماتوئید، آرتریت پسوریاتیک، اسپاندیلیت آنکیلوزان و جلوگیری از تخریب مفاصل توسط این بیماری ها
 • التهاب چند مفصلی آرتریت ایدیوپاتیک جوانان در کودکان زیر ۲ سال
 • پسوریازیس پلاک مانند در کودکانی که حداقل ۴ سال دارند

همراه کافه پزشکی باشید

اطلاعات دارویی : دیفلونیسال Diflunisal | کافه پزشکی

دیفلونیسال

دیفلونیسال یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) است و کار آن کاهش هورمون هایی است که باعث ایجاد التهاب و درد در بدن می شوند. دیفلونیسال برای درمان درد خفیف تا متوسط آرتروز و آرتریت روماتوئید استفاده می شود. همراه کافه پزشکی باشید