• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

معرفی کارشناسی ارشد علوم تغذیه و دانلود دفترچه سوالات کنکور ۹۰ تا ۹۸ | کافه پزشکی

کارشناسی ارشد علوم تغذیه

رشته کارشناسی ارشد علوم تغذیه یکی از رشته های پیراپزشکی است که با ارزش مواد غذایی و درمان های مبتنی بر تغذیه و رژیم های خاص غذایی در علم پزشکی مشخص می شود. از نظر بالینی، این رشته به ارزیابی ارزش های مواد غذایی، تغذیه مناسب برای بهبود وضعیت بیماری و حفظ سلامت انسان می پردازد. بنابراین هدف آن پیشگیری از بیماری‌های مرتبط با تغذیه و کمک به درمان از طریق ارائه رژیم‌ غذایی مناسب می‌ باشد. دانش آموختگان مقطع کارشناسی رشته علوم تغذیه هم در زمینه پیشگیری از بیماری‌ ها در مراکز خصوصی و هم در زمینه کمک به درمان از طریق رژیم درمانی در بیمارستان‌ها ارائه خدمت می کنند. همراه کافه پزشکی باشید

معرفی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی و دانلود دفترچه سوالات کنکور ۹۱ تا ۹۸ | کافه پزشکی

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

بیوشیمی بالینی یکی از رشته های علوم پزشکی است که به وسیله تست های آزمایشگاهی مداوم، وجود اختلالات در مقدار مواد تشکیل دهنده بدن را تشخیص داده و بیماری های مرتبط با آنها و همچنین پیش آگهی و نحوه درمان را بررسی می کند. تفاوت بیوشیمی با بیوشیمی بالینی در این است که بیوشیمی بالینی دارای ماهیت پزشکی بوده و جنبه های پزشکی علم بیوشیمی را در بر می گیرد. همراه کافه پزشکی باشید