• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

معافیت پزشکی شامل چه مواردی است ؟ شرایط و لیست بیماری ها | کافه پزشکی

در این پست از کافه پزشکی، به نقل از سازمان وظیفه عمومی ناجا فهرست بيماري ها، نقص عضو ها و عدم رشدهای موضوع تبصره ماده (۲) که موجب معافیت پزشکی می شود، شرایط احراز انواع بیماری های معافیت پزشکی، مدارک مورد نیاز برای انواع معافیت پزشکی، روند رسيدگی و نکات قابل توجه در معافیت پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی شرایط معافیت پزشکی همراه کافه پزشکی باشید

شرایط احراز انواع بیماریهای معافیت پزشکی

مرحله اول: تاييد بيماري توسط پزشك اوليه

مرحله دوم: تاييد بيماري توسط شوراي پزشكي بيمارستان

مرحله سوم: تاييد بيماري توسط شوراي پزشكي وظيفه عمومي

مدارک مورد نیاز برای انواع معافیت پزشکی

مدارك مورد نيازمعافيت پزشكي :
 • تکمیل برگ وضعیت مشمولان(برگه شماره۱ ).
 • تکمیل برگ معاینه اولیه مشمولان توسط پزشک معاین اولیه (برگه شماره۲).
 • تکمیل برگ واکسیناسیون( برگه شماره ۵).
 • اصل وتصویرکارت ملی مشمول.
 • اصل وتصویرکلیه صفحات شناسنامه عکسدارمشمول.
 • اصل وتصویرآخرین مدرك تحصیلی یاگواهی فراغت از تحصیل.
 • افتتاح حساب عابربانک سپه ودرج شماره حساب دربرگ شماره یک(ویژه متقاضیان اعزام،معافیت پزشکی وکفالت).
 • یک قطعه عکس رنگي ۴×۳ تمام رخ زمينه سفيد مشمول (علاوه بر عکس های الصاقی به برگه ها).

 

برگ تكميل شده وضعيت مشمولان (برگه شماره ۱ دفترچه راهنما)
نحوه تكميل فرم وضعيت مشمول

۱-در اين بند بايد مشخصات كامل فردي خود را وارد كنيد. از حذف صفرهاي كدملي خودداري نماييد،شماره شناسنامه بدون خط تيره وارد شود. (عكسي كه در محل مورد نظر مي چسبانيد بايد داراي شئونات اسلامي باشد)

۲-دين خود رابا علامت گذاري يكي از خانه‌ها مشخص نماييد.

۳-وضعيت تحصيلي و آخرين تاريخ وضعيت تحصيلي را مشخص نماييد.

۴-در صورت داشتن مدركي از هر مهارت و تخصصي كه داريد ميتوانيد اين بند را تكميل نماييد.

۵-مشموليني كه قبلا به علت قبولي در دانشگاه از خدمت ترخيص شده اند واقدام به درخواست معافيت پزشكي نموده اند ، توسط برگ ترخيصي كه از يگان خدمتي خود دريافت نموده اند اين قسمت را تكميل نمايند.

۶-نوع درخواست معافيت را در اينجا قيد نماييد 
-در صورتي كه دوره آموزش تكميلي را گذرانده ايد ضمن علامت گذاري محل مشخص شده ،مدرك مبني بر اين دوره آموزشي را بايد در حين خدمت به مركز آموزش ارايه دهيد. 
-در صورتي كه درخواست شما معافيت ميباشد يكي از آنها را علامت گذاري نماييد.

۷- آدرس محل سكونت را به طوركامل قيد نماييد.كد پستي را بدون درج خط تيره در محل مشخص درج نماييد.

برگ شماره ۲-معاينه اوليه (نظريه پزشک) و واكسيناسيون
راهنماي تكميل فرم درخواست

در كادر اول مشخصات فردي خود را به طور كامل درج نماييد.

الف- اين قسمت توسط مراكز واكسيناسيون تكميل مي‌شود.

قسمت علامت دار با دايره قرمز بايد توسط مشمول به وسيله امضاء و اثر انگشت تكميل شود.

ب – معاينه اوليه پزشك

اين قسمت توسط پزشك معالج تكميل مي‌شود.

در انتهاي برگه كه با علامت دايره قرمز مشخص شده است بايد توسط مشمول امضاء شود.

در پشت برگه معاینه اولیه، فرم خود اظهاری در خصوص سوابق بیماری مشمول می باشد که باید توسط مشمول تکمیل و امضاء و اثر انگشت درج شود .

تذكر: برگ فاقد امضاء و مهر پزشك فاقد اعتبار است.

روند رسيدگي به معافيت پزشكي

 • ۱٫ دريافت دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پلیس+۱۰)بمنظور تنظيم و تكميل مدارك مورد نياز .
 • ۲٫ مراجعه به یکی از پزشکان معاین اولیه و تکمیل برگه معاینه اولیه توسط پزشک.
 • ۳٫ قبل از مراجعه به نزد پزشک معاین اولیه می بایست ابتدا برگه خود اظهاری سوابق بیماری مشمول که در پشت برگ معاینه اولیه قرار دارد را به دقت تکمیل و آن را به پزشک ارایه نمایند.
 • ۴٫ ثبت درخواست در سيستم توسط كاربر پليس +‌۱۰و عودت کلیه مدارک به مشمول جهت نگهداری و ارایه به شورای پزشکی .
 • ۵٫ ارسال برگ معرفي به بيمارستان از طريق پست به آدرس مشمول.
 • ۶٫ مراجعه فرد به بيمارستان جهت انجام معاينات تخصصي.
 • ۷٫ ارسال جوابيه بيمارستان (‌نظريه تخصصي ) به حوزه رسيدگي كننده.
 • ۸٫ ارسال دعوتنامه به آدرس مشمول جهت حضور در شوراي پزشكي.
 • ۹٫ برگزاري جلسه شوراي پزشكي .
 • ۱۰٫در صورتي كه شخص معاف دائم شناخته شود از كارت معافيت برخوردار شده و در صورتي كه سرباز يا معاف از رزم شناخته شود برگ آماده بخدمت براي وي صادر و ارسال ميگردد .

تبصره: مشمولاني كه داراي نقص عضو يا بيماريهاي قابل مشاهده مي باشند نيازي به مراجعه به بيمارستان نخواهند داشت.

نکات قابل توجه در معافیت پزشکی

مشمولاني كه مشكلات پزشكي خود را به هنگام معاينه اوليه بيماري خود را عنوان نكنند، چنانچه در دوران آموزش يا خدمت بدليل اعلام نكردن مشكل پزشكي، دچار حادثه شوند مسئوليت آن بر عهده خود مشمول مي باشد .

مشمولانيكه در سير مراحل رسيدگي پزشكي قرار گرفته اند چنانچه در دانشگاه / مؤسسات آموزش عالي يا حوزه هاي علميه پذيرفته شده و ثبت نام نمايند مجاز به ادامه رسيدگي بوده و در صورت نداشتن شرايط معافيت و دارابودن ساير شرايط، مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده كنند.

به همراه داشتن اصل شناسنامه عكس دار و يا كارت ملي جهت شركت در شوراي پزشكي الزامي است .

مشمولين چنانچه در شوراي پزشكي معاف از خدمت تشخيص داده نشوند به خدمت اعزام می شوند و در صورت اعتراض به رای شورای پزشکی پرونده آنان در شورای عالی مطرح و رای شورای عالی قطعی و لازم الاجراست و حق اعتراض ندارند .

مشمولانيكه بدون غيبت درخواست پزشكي خود را ثبت مي نمايند و در سير معافيت پزشكي قرار مي گيرند، چنانچه در مدت رسيدگي به درخواست پزشكي عمدا باعث طولاني شدن مراحل رسيدگي شوند (‌مانند عدم مراجعه بموقع به بيمارستان ، عدم حضور در جلسات شوراي پزشكي و … ) وارد غيبت مي گردند .

مشمولانيكه در سير رسيدگي پزشكي قرار دارند مجاز به انصراف از درخواست پزشكي نيستند و راي شوراي پزشكي در خصوص آنان ملاك عمل مي باشد .

دارندگان كارت معافيت پزشكي درصورت بهبودي و سلامت كامل مي‌توانند با احراز شرايط ،درخواست ابطال كارت معافیت نمایند تا پس از بررسي و اثبات سلامتي كامل توسط شوراي پزشكي ويژه وظيفه عمومي به خدمت دوره ضرورت اعزام گرديده و از كارت پايان خدمت استفاده نمايند.

مشمولان براي اطلاع از چگونگي دارا بودن شرايط ابطال كارت معافيت پزشكي به وظيفه عمومي شهرستان محل سكونت مراجعه نمايند و لازم به ذكر است اينگونه افراد حتماً مي‌بايست بطور كامل دوره ضرورت را طي نموه و حق بهره‌مندي از معافيتهاي مقرر در قانون را نداشته و فقط درصورت داشتن سابقه خدمت قبلي يا كسرخدمت بواسطه عضويت فعال در نيروي مقاومت بسيج از مدت دوره ضرورت كسر خواهد شد.

فهرست بیماری ها، نقص عضوها و عدم رشدهای موضوع تبصره ماده (۲) :

بیماری های عمومی

بيماري هاي غدد مترشحه داخلي

بيماري هاي پوست و بافت هاي زير پوست

بيماري هاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي)

بيماري هاي اعصاب و روان

بيماري هاي جراحي مغز واعصاب

بيماري هاي ريه و قفسه صدري

بيماري هاي استخوان (اسكلت)

بيماري هاي دستگاه گوارش و جراحي عمومي

بيماري هاي خون و انكولوژي (بدخيمي ها)

بيماري هاي دستگاه ادراري تناسلي

بيماري هاي فك و دهان و دندان

بيماري هاي چشم و عوارض بينائي

بيماري هاي گوش ، حلق و بيني

بيماري هاي قلب و عروق

بيماری هاي روماتولوژي و بافت همبند

بيماري هاي عفوني

 

بیماری های عمومی :

بند ۱:

ابتلاء به بيماريهاي قابل علاج كه مدّت درمان آنها بيشتر از يك ماه باشد و همچنين اعمال جراحي و كسانيكه در دوران نقاهت بيماري مي باشند : معاف موقّت تا يكسال

بند ۲:

طول قد : 
الف)كمتر از ۱۴۵ سانتي متر : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي و بالاتر طول قد كمتر از ۱۴۰ : معاف دائم 
ب) ۱۵۵ ≥ قد ≥ ۱۴۵ سانتي متر براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم و پايين تر و ۱۵۵ ≥ قد ≥ ۱۴۰ براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر معاف از خدمات رزمی

بند ۳:

چاقي مفرط BMI > 35 : معاف از خدمات رزمي

بند ۴:

لاغری مفرط BMI < 17 : معاف از خدمات رزمي

بند ۵:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

 

بيماري هاي غدد مترشحه داخلي :

بند ۱:

بيماريهاي غدد هيپوفيز شامل:آكرو مگالي ، ژيگانتيسم ، سندروم كوشينگ، ديابت بي مزه ، آدنوم هيپوفيز، هيپوفونكسيون كلّي هيپوفيز : معاف دائم

بند ۲:

بيماريهاي غدد تيروئيد : 
الف) هيپرتيروئيدي با داشتن علائم واضح باليني‌ و آزمايشگاهي ( در مراكز دانشگاهي يا نيروهاي مسلح) در صورت عدم پاسخ به درمان:معاف دائم 
ب) هيپرتيروئيدي و هيپوتيروئيدي با داشتن علائم واضح باليني ‌و آزمايشگاهي ( در مراكز دانشگاهي يا نيروهاي مسلح) در صورت پاسخ به درمان : معاف از خدمات رزمي 
ج)گواترهاي حجيم با ميزان بيش از cc100‌ با اثر فشاري و علائم انسدادي مجــاري تنفــسي خارج ريوي ( كه با اسپيرومتري ثابت شده باشد ) : معاف دائم 
د) تيروئيديتهاي حاد و تحت حاد : شش ماه معاف موقّت

بند ۳:

بيماريهاي غدد پاراتيروئيد : 
الف)هيپرپاراتيروئيدي : معاف دائم 
ب) هيپوپاراتيروئيدي : معاف دائم

بند ۴:

بيماريهاي غدد فوق كليوي : 
الف)پركاري غده فوق كليوي : معاف دائم 
ب) كم كاري غده فوق كليوي : معاف دائم

بند ۵:

ژنيكوماستي شديد كه با انجام سونوگرافي بافت فيبروندولار گزارش شده باشد و در ارزيابي مراحل رشد بلوغ در حد تانر۳و يا بالاتر(جنس مؤنث ) باشد : معاف دائم

بند ۶:

سندروم كلاين فلترو سندرم كالمن : معاف دائم

بند ۷:

بيماريهاي غدد ديگر: 
الف) تومورهاي خوش خيم و بدخيم هيپوفيز : معاف دائم 
ب) هرمافروديسم ها : معاف دائم

بند ۸:

بيماريهاي تغذيه و متابوليك : 
الف) ديابت قندي تيپI: معاف دائم 
ب) ديابت غير وابسته به انسولين (تيپ II) که با وجود درمان، هموگلوبين A1C بالاتر از ۷ وقند ناشتاي بيش از ۱۲۶ اثبات شده طي بستري در مراکز درماني نيروهاي مسلح ويا دانشگاهي داشته باشد : معاف دائم 
ج) هيپرانسولينيسم همراه با هيپوگليسمي اثبات شده در مراکز درماني نيروهاي مسلح ويا دانشگاهي : معاف دائم

بند ۹:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند ۱۰:

ساير بيماريها : 
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي 
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت 
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

 

بيماري هاي پوست و بافت هاي زير پوست :

بند ۱ :

انواع اگزماي وسيع و شديد : 
الف) درصورتي كه مزمن و مقاوم به درمان بوده و مانع از فعاليت در نيروهاي مسلح شود : معاف دائم 
ب)اگزماي شديد ، مزمن و مقاوم به درمان هر دو دست (از مچ به پائين به طور کامل ) و يا هر دو پا ( از مچ به پائين به طور کامل) : معاف دائم 
ج) درساير موارد : معاف از خدمات رزمي

بند ۲:

عفونت هاي قارچي عميق و وسيع پوست مانند نوكارديازيس ، اسپروتريكوزيس و……… 
الف) درصورتيكه مزمن و مقاوم به درمان باشد : معاف دائم 
ب)كچلي : شش ماه معاف موقّت

بند ۳:

هيپرئيدروز(عرق كردن كف يک يا دو دست و يا كف يک يا دو پا ) شديد (بنحويكه در دماي معمول اتاق بعد از شستن و خشك كردن دستها يا پاها بعداز مدت ۵ دقيقه كف دستها يا پاها كاملاً خيس شود) : معاف از خدمات رزمي

بند ۴:

ليكن پلان پوستي و مخاطي شديد و گسترده : معاف دائم

بند ۵:

پسوريازيس : 
الف) شديد كف دست ها و يا پا ها و يا پسوريازيس هاي شديد و گسترده بدن (بيش از ۲۵درصد ) و يا انورسه و يا پسوريازيسهاي شديد سروگردن : معاف دائم 
ب) در ساير موارد : معاف از خدمات رزمي