• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

معافیت پزشکی شامل چه مواردی است ؟ شرایط و لیست بیماری ها | کافه پزشکی

در این پست از کافه پزشکی، به نقل از سازمان وظیفه عمومی ناجا فهرست بيماري ها، نقص عضو ها و عدم رشدهای موضوع تبصره ماده (۲) که موجب معافیت پزشکی می شود، شرایط احراز انواع بیماری های معافیت پزشکی، مدارک مورد نیاز برای انواع معافیت پزشکی، روند رسيدگی و نکات قابل توجه در معافیت پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی شرایط معافیت پزشکی همراه کافه پزشکی باشید

شرایط احراز انواع بیماریهای معافیت پزشکی

مرحله اول: تاييد بيماري توسط پزشك اوليه

مرحله دوم: تاييد بيماري توسط شوراي پزشكي بيمارستان

مرحله سوم: تاييد بيماري توسط شوراي پزشكي وظيفه عمومي

مدارک مورد نیاز برای انواع معافیت پزشکی

مدارك مورد نيازمعافيت پزشكي :
 • تکمیل برگ وضعیت مشمولان(برگه شماره۱ ).
 • تکمیل برگ معاینه اولیه مشمولان توسط پزشک معاین اولیه (برگه شماره۲).
 • تکمیل برگ واکسیناسیون( برگه شماره ۵).
 • اصل وتصویرکارت ملی مشمول.
 • اصل وتصویرکلیه صفحات شناسنامه عکسدارمشمول.
 • اصل وتصویرآخرین مدرك تحصیلی یاگواهی فراغت از تحصیل.
 • افتتاح حساب عابربانک سپه ودرج شماره حساب دربرگ شماره یک(ویژه متقاضیان اعزام،معافیت پزشکی وکفالت).
 • یک قطعه عکس رنگي ۴×۳ تمام رخ زمينه سفيد مشمول (علاوه بر عکس های الصاقی به برگه ها).

 

برگ تكميل شده وضعيت مشمولان (برگه شماره ۱ دفترچه راهنما)
نحوه تكميل فرم وضعيت مشمول

۱-در اين بند بايد مشخصات كامل فردي خود را وارد كنيد. از حذف صفرهاي كدملي خودداري نماييد،شماره شناسنامه بدون خط تيره وارد شود. (عكسي كه در محل مورد نظر مي چسبانيد بايد داراي شئونات اسلامي باشد)

۲-دين خود رابا علامت گذاري يكي از خانه‌ها مشخص نماييد.

۳-وضعيت تحصيلي و آخرين تاريخ وضعيت تحصيلي را مشخص نماييد.

۴-در صورت داشتن مدركي از هر مهارت و تخصصي كه داريد ميتوانيد اين بند را تكميل نماييد.

۵-مشموليني كه قبلا به علت قبولي در دانشگاه از خدمت ترخيص شده اند واقدام به درخواست معافيت پزشكي نموده اند ، توسط برگ ترخيصي كه از يگان خدمتي خود دريافت نموده اند اين قسمت را تكميل نمايند.

۶-نوع درخواست معافيت را در اينجا قيد نماييد 
-در صورتي كه دوره آموزش تكميلي را گذرانده ايد ضمن علامت گذاري محل مشخص شده ،مدرك مبني بر اين دوره آموزشي را بايد در حين خدمت به مركز آموزش ارايه دهيد. 
-در صورتي كه درخواست شما معافيت ميباشد يكي از آنها را علامت گذاري نماييد.

۷- آدرس محل سكونت را به طوركامل قيد نماييد.كد پستي را بدون درج خط تيره در محل مشخص درج نماييد.

برگ شماره ۲-معاينه اوليه (نظريه پزشک) و واكسيناسيون
راهنماي تكميل فرم درخواست

در كادر اول مشخصات فردي خود را به طور كامل درج نماييد.

الف- اين قسمت توسط مراكز واكسيناسيون تكميل مي‌شود.

قسمت علامت دار با دايره قرمز بايد توسط مشمول به وسيله امضاء و اثر انگشت تكميل شود.

ب – معاينه اوليه پزشك

اين قسمت توسط پزشك معالج تكميل مي‌شود.

در انتهاي برگه كه با علامت دايره قرمز مشخص شده است بايد توسط مشمول امضاء شود.

در پشت برگه معاینه اولیه، فرم خود اظهاری در خصوص سوابق بیماری مشمول می باشد که باید توسط مشمول تکمیل و امضاء و اثر انگشت درج شود .

تذكر: برگ فاقد امضاء و مهر پزشك فاقد اعتبار است.

روند رسيدگي به معافيت پزشكي

 • ۱٫ دريافت دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پلیس+۱۰)بمنظور تنظيم و تكميل مدارك مورد نياز .
 • ۲٫ مراجعه به یکی از پزشکان معاین اولیه و تکمیل برگه معاینه اولیه توسط پزشک.
 • ۳٫ قبل از مراجعه به نزد پزشک معاین اولیه می بایست ابتدا برگه خود اظهاری سوابق بیماری مشمول که در پشت برگ معاینه اولیه قرار دارد را به دقت تکمیل و آن را به پزشک ارایه نمایند.
 • ۴٫ ثبت درخواست در سيستم توسط كاربر پليس +‌۱۰و عودت کلیه مدارک به مشمول جهت نگهداری و ارایه به شورای پزشکی .
 • ۵٫ ارسال برگ معرفي به بيمارستان از طريق پست به آدرس مشمول.
 • ۶٫ مراجعه فرد به بيمارستان جهت انجام معاينات تخصصي.
 • ۷٫ ارسال جوابيه بيمارستان (‌نظريه تخصصي ) به حوزه رسيدگي كننده.
 • ۸٫ ارسال دعوتنامه به آدرس مشمول جهت حضور در شوراي پزشكي.
 • ۹٫ برگزاري جلسه شوراي پزشكي .
 • ۱۰٫در صورتي كه شخص معاف دائم شناخته شود از كارت معافيت برخوردار شده و در صورتي كه سرباز يا معاف از رزم شناخته شود برگ آماده بخدمت براي وي صادر و ارسال ميگردد .

تبصره: مشمولاني كه داراي نقص عضو يا بيماريهاي قابل مشاهده مي باشند نيازي به مراجعه به بيمارستان نخواهند داشت.

نکات قابل توجه در معافیت پزشکی

مشمولاني كه مشكلات پزشكي خود را به هنگام معاينه اوليه بيماري خود را عنوان نكنند، چنانچه در دوران آموزش يا خدمت بدليل اعلام نكردن مشكل پزشكي، دچار حادثه شوند مسئوليت آن بر عهده خود مشمول مي باشد .

مشمولانيكه در سير مراحل رسيدگي پزشكي قرار گرفته اند چنانچه در دانشگاه / مؤسسات آموزش عالي يا حوزه هاي علميه پذيرفته شده و ثبت نام نمايند مجاز به ادامه رسيدگي بوده و در صورت نداشتن شرايط معافيت و دارابودن ساير شرايط، مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده كنند.

به همراه داشتن اصل شناسنامه عكس دار و يا كارت ملي جهت شركت در شوراي پزشكي الزامي است .

مشمولين چنانچه در شوراي پزشكي معاف از خدمت تشخيص داده نشوند به خدمت اعزام می شوند و در صورت اعتراض به رای شورای پزشکی پرونده آنان در شورای عالی مطرح و رای شورای عالی قطعی و لازم الاجراست و حق اعتراض ندارند .

مشمولانيكه بدون غيبت درخواست پزشكي خود را ثبت مي نمايند و در سير معافيت پزشكي قرار مي گيرند، چنانچه در مدت رسيدگي به درخواست پزشكي عمدا باعث طولاني شدن مراحل رسيدگي شوند (‌مانند عدم مراجعه بموقع به بيمارستان ، عدم حضور در جلسات شوراي پزشكي و … ) وارد غيبت مي گردند .

مشمولانيكه در سير رسيدگي پزشكي قرار دارند مجاز به انصراف از درخواست پزشكي نيستند و راي شوراي پزشكي در خصوص آنان ملاك عمل مي باشد .

دارندگان كارت معافيت پزشكي درصورت بهبودي و سلامت كامل مي‌توانند با احراز شرايط ،درخواست ابطال كارت معافیت نمایند تا پس از بررسي و اثبات سلامتي كامل توسط شوراي پزشكي ويژه وظيفه عمومي به خدمت دوره ضرورت اعزام گرديده و از كارت پايان خدمت استفاده نمايند.

مشمولان براي اطلاع از چگونگي دارا بودن شرايط ابطال كارت معافيت پزشكي به وظيفه عمومي شهرستان محل سكونت مراجعه نمايند و لازم به ذكر است اينگونه افراد حتماً مي‌بايست بطور كامل دوره ضرورت را طي نموه و حق بهره‌مندي از معافيتهاي مقرر در قانون را نداشته و فقط درصورت داشتن سابقه خدمت قبلي يا كسرخدمت بواسطه عضويت فعال در نيروي مقاومت بسيج از مدت دوره ضرورت كسر خواهد شد.

فهرست بیماری ها، نقص عضوها و عدم رشدهای موضوع تبصره ماده (۲) :

بیماری های عمومی

بيماري هاي غدد مترشحه داخلي

بيماري هاي پوست و بافت هاي زير پوست

بيماري هاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي)

بيماري هاي اعصاب و روان

بيماري هاي جراحي مغز واعصاب

بيماري هاي ريه و قفسه صدري

بيماري هاي استخوان (اسكلت)

بيماري هاي دستگاه گوارش و جراحي عمومي

بيماري هاي خون و انكولوژي (بدخيمي ها)

بيماري هاي دستگاه ادراري تناسلي

بيماري هاي فك و دهان و دندان

بيماري هاي چشم و عوارض بينائي

بيماري هاي گوش ، حلق و بيني

بيماري هاي قلب و عروق

بيماری هاي روماتولوژي و بافت همبند

بيماري هاي عفوني

 

بیماری های عمومی :

بند ۱:

ابتلاء به بيماريهاي قابل علاج كه مدّت درمان آنها بيشتر از يك ماه باشد و همچنين اعمال جراحي و كسانيكه در دوران نقاهت بيماري مي باشند : معاف موقّت تا يكسال

بند ۲:

طول قد : 
الف)كمتر از ۱۴۵ سانتي متر : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي و بالاتر طول قد كمتر از ۱۴۰ : معاف دائم 
ب) ۱۵۵ ≥ قد ≥ ۱۴۵ سانتي متر براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم و پايين تر و ۱۵۵ ≥ قد ≥ ۱۴۰ براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر معاف از خدمات رزمی

بند ۳:

چاقي مفرط BMI > 35 : معاف از خدمات رزمي

بند ۴:

لاغری مفرط BMI < 17 : معاف از خدمات رزمي

بند ۵:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

 

بيماري هاي غدد مترشحه داخلي :

بند ۱:

بيماريهاي غدد هيپوفيز شامل:آكرو مگالي ، ژيگانتيسم ، سندروم كوشينگ، ديابت بي مزه ، آدنوم هيپوفيز، هيپوفونكسيون كلّي هيپوفيز : معاف دائم

بند ۲:

بيماريهاي غدد تيروئيد : 
الف) هيپرتيروئيدي با داشتن علائم واضح باليني‌ و آزمايشگاهي ( در مراكز دانشگاهي يا نيروهاي مسلح) در صورت عدم پاسخ به درمان:معاف دائم 
ب) هيپرتيروئيدي و هيپوتيروئيدي با داشتن علائم واضح باليني ‌و آزمايشگاهي ( در مراكز دانشگاهي يا نيروهاي مسلح) در صورت پاسخ به درمان : معاف از خدمات رزمي 
ج)گواترهاي حجيم با ميزان بيش از cc100‌ با اثر فشاري و علائم انسدادي مجــاري تنفــسي خارج ريوي ( كه با اسپيرومتري ثابت شده باشد ) : معاف دائم 
د) تيروئيديتهاي حاد و تحت حاد : شش ماه معاف موقّت

بند ۳:

بيماريهاي غدد پاراتيروئيد : 
الف)هيپرپاراتيروئيدي : معاف دائم 
ب) هيپوپاراتيروئيدي : معاف دائم

بند ۴:

بيماريهاي غدد فوق كليوي : 
الف)پركاري غده فوق كليوي : معاف دائم 
ب) كم كاري غده فوق كليوي : معاف دائم

بند ۵:

ژنيكوماستي شديد كه با انجام سونوگرافي بافت فيبروندولار گزارش شده باشد و در ارزيابي مراحل رشد بلوغ در حد تانر۳و يا بالاتر(جنس مؤنث ) باشد : معاف دائم

بند ۶:

سندروم كلاين فلترو سندرم كالمن : معاف دائم

بند ۷:

بيماريهاي غدد ديگر: 
الف) تومورهاي خوش خيم و بدخيم هيپوفيز : معاف دائم 
ب) هرمافروديسم ها : معاف دائم

بند ۸:

بيماريهاي تغذيه و متابوليك : 
الف) ديابت قندي تيپI: معاف دائم 
ب) ديابت غير وابسته به انسولين (تيپ II) که با وجود درمان، هموگلوبين A1C بالاتر از ۷ وقند ناشتاي بيش از ۱۲۶ اثبات شده طي بستري در مراکز درماني نيروهاي مسلح ويا دانشگاهي داشته باشد : معاف دائم 
ج) هيپرانسولينيسم همراه با هيپوگليسمي اثبات شده در مراکز درماني نيروهاي مسلح ويا دانشگاهي : معاف دائم

بند ۹:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند ۱۰:

ساير بيماريها : 
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي 
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت 
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

 

بيماري هاي پوست و بافت هاي زير پوست :

بند ۱ :

انواع اگزماي وسيع و شديد : 
الف) درصورتي كه مزمن و مقاوم به درمان بوده و مانع از فعاليت در نيروهاي مسلح شود : معاف دائم 
ب)اگزماي شديد ، مزمن و مقاوم به درمان هر دو دست (از مچ به پائين به طور کامل ) و يا هر دو پا ( از مچ به پائين به طور کامل) : معاف دائم 
ج) درساير موارد : معاف از خدمات رزمي

بند ۲:

عفونت هاي قارچي عميق و وسيع پوست مانند نوكارديازيس ، اسپروتريكوزيس و……… 
الف) درصورتيكه مزمن و مقاوم به درمان باشد : معاف دائم 
ب)كچلي : شش ماه معاف موقّت

بند ۳:

هيپرئيدروز(عرق كردن كف يک يا دو دست و يا كف يک يا دو پا ) شديد (بنحويكه در دماي معمول اتاق بعد از شستن و خشك كردن دستها يا پاها بعداز مدت ۵ دقيقه كف دستها يا پاها كاملاً خيس شود) : معاف از خدمات رزمي

بند ۴:

ليكن پلان پوستي و مخاطي شديد و گسترده : معاف دائم

بند ۵:

پسوريازيس : 
الف) شديد كف دست ها و يا پا ها و يا پسوريازيس هاي شديد و گسترده بدن (بيش از ۲۵درصد ) و يا انورسه و يا پسوريازيسهاي شديد سروگردن : معاف دائم 
ب) در ساير موارد : معاف از خدمات رزمي

بند ۶:

سل هاي پوستي : معاف دائم

بند ۷:

لوپوس اريتماتوسيستميك و يا لوپوس اريتماتو تحت حاد و يا لوپوس اريتماتوديسكوئيد : معاف دائم

بند ۸:

خال هاي پيگمانته مادرزادي و يا آنژيوم هاي وسيع و غيرقابل عمل : 
الف) توأم با اختلالات عملي و يا در سرو صورت كه كراهت منظر شديد ايجاد كرده باشد : معاف دائم 
ب) در ساير موارد : معاف از خدمات رزمي

بند ۹:

ميكوزيس فونكوئيد و ساير لنفوماي پوستي و پاراپسوريازيس با پلاكهاي بزرگ : معاف دائم

بند ۱۰:

سيكاتريس هاي جلدي در صورتي كه وسيع (بيش از ۲۰درصد) سطح بدن و ضخيم بوده يا چسبندگي به اطراف داشته و مانع حمل تجهيزات ويا انجام تمرينات نظامي بوده يا تمايل به زخم شدن داشته و يا اختلالات عملي در اندامها ايجاد كرده باشد : معاف دائم 

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۱:

سيكاتريسهاي صورت وگردن در صورتيكه كراهت منظر شديد ايجاد كرده باشد : معاف دائم

بند ۱۲:

ويتيليگوگسترده صورت و يا هر دو دست بطور کامل و يا باوسعت بيش از ۴۰ درصد كلّ بدن : معاف دائم 

تبصره: ‌ براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۳:

عوارض پوستي شديد كه در اثر اختلالات عروقي ايجاد شده باشد مانند فلبيت هاي عمقي و سطحي كه با ورم مزمن اندام توأم باشد : معاف دائم.

بند ۱۴:

هيپودرميتهاي ندولر شديد ، منتشر ، مقاوم و توأم با علائم سيستميك : معاف دائم

بند ۱۵:

درماتوزهاي اتوايميون تاولي اكتسابي و مادرزادي وآكرودرماتيت مزمن هالوپو ، آكرودرماتيت آنتروپاتيكا ، اريتم مولتي فرم شديد با درگيري مخاطي و عروقي : معاف دائم

بند ۱۶:

هيپركراتوز يا ميخچه يا زگيلهاي كف هر دو دست و ياهر دوپا : 
الف) در موارد شديدكه بيش از ۳۰درصدكف هر يك از دستها و پاها را گرفتار كرده باشد و مقاوم به درمان باشد : معاف دائم 
ب)در موارد خفيف : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۷:

فرونكولوز شديد و وسيع كه بيش از ۴۰درصد سطح بدن را گرفتار كرده باشد و مقاوم به درمان باشد : معاف دائم

بند ۱۸:

بيماريهاي پوستي كه در حين انجام خدمت وظيفه يا در اثر حسّاسيّت و يا مسموميت نسبت به مواد شيميائي (شغلي، داروئي ، جنگي) ايجاد شده و به درمان مقاوم باشد : معاف دائم

بند ۱۹:

كهير: 
الف) همراه با آنژيوادم : معاف دائم. 
ب) در ساير موارد : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۰:

آلوپسي آرآتا همراه با كراهت منظر يا توتاليس و يا يونيورساليس : معاف دائم 

تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف ازخدمات رزمي

بند ۲۱:

انواع آكنه : 
الف) آكنه Conglobata و Fulminant توأم : معاف دائم 
ب) آكنه شديد كه صورت و بدن را گرفتار نمايد و مقاوم به درمانهاي معمول باشد : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۲:

ليشمانيوز (سالك پوستي ) فعّال : شش ماه معاف موقّت

بند ۲۳:

ساركوئيدوز : 
الف) نوع منتشر با درگيري بيش از ۲۵درصد سطح بدن : معاف دائم 
ب) در ساير موارد : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۴:

بيماري ژنودرماتوز مانند توبروز اسكلروزيس ، ركلين هوزن ، آلبينيسم ، گزرودرماپيگمانتوزا ، پورفيري : معاف دائم

بند ۲۵:

ايكتيوز گسترده مادرزادي يا اكتسابي : 
الف) با گرفتاري بيش از ۲۵درصد سطح بدن : معاف دائم 
ب )۲۵درصد و کمتر ازسطح بدن : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۶:

ليكن سيمپلكس مزمن : 
الف) بين ۲۰- ۱۱ درصد سطح بدن : معاف از خدمات رزمي 
ب ) ۲۱ درصد و بالاتر سطح بدن : معاف دائم

بند ۲۷:

هيدرآدنيت چرکي عود کننده : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۸:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند ۲۹:

ساير بيماريها : 
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي 
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت 
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

 

بيماري هاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي) :

بند ۱:

اختلالات استحاله اي سلولهاي عصبي (مانند فريدريش و ….) : معاف دائم

بند ۲:

اختلالات تعادلي مخچه اي با علائم ثابت شده باليني و اقدامات پارا کلينيکي در مراکز درماني ن.م و يا دانشگاهي : معاف دائم

بند ۳:

انواع ميليتها و سكل آنها با علائم ثابت شده باليني و اقدامات پارا کلينيکي در مراکز درماني ن.م و يا دانشگاهي : 
الف) درصورتيكه شديد باشد : معاف دائم 
ب)در موارد خفيف (زماني كه براساس طبقه بندي بين المللي(صفرتا پنج) تا حد ۴ باشد) : معاف از خدمات رزمي

بند ۴:

انسفاليتها و انسفالوپاتيها در صورتيكه عوارض جسمي يا رواني پايدار وناتوان كننده داشته باشد : معاف دائم

بند ۵:

مولتيپل اسكلروزيس ( MS ) : معاف دائم

بند ۶:

انواع صغر عضلاني عضلات بزرگ 
الف)با اختلال شديد وضعف مشهود اثبات شده با EMGو NCV: معاف دائم 
ب) در صورتيكه بدون ضعف مشهود باشد :‌ معاف از خدمات رزمي

بند ۷:

انواع ميوپاتي هاي اوليه و ثانويه : معاف دائم

بند ۸:

اختلالات مادرزادي سيستم اعصاب مركزي از هر نوع : معاف دائم

بند ۹:

انواع پاراپلژي ها ، پاراپارزي ها ، همي پلژي ها ، همي پارزيها و منوپلژيها : معاف دائم 

تبصره: براي‌دارندگان‌مدارك کارشناسي ‌و بالاتر در موارد پاراپارزيها و يا همي پارزيها : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۰:

انواع اختلالات و حركات غير طبيعي عضوي مربوط به دستگاه خارج هرمي : معاف دائم

بند ۱۱:

انواع صرع به شرط ثبوت كلينيكي و پاراكلينيكي در مراكز درماني نظامي يا دانشگاهي باداشتن سوابق مستند و مورد تأييد ابتلاء به صرع:معاف دائم 

تبصره: در مواردي كه شروط فوق تحقّق نيابد ولي احتمال وجود صرع باشد : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۲:

انواع پلي نوريتهاي بهبود نيافته و سكل آنها با تأييد الكترود ياگنوزيس و اثبات كلينيكي و پاراكلينيكي در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي (حداقل دو مركز) : معاف دائم

بند ۱۳:

انواع نوروفيبروماتوزها : 
الف) در موارد شديد (اختلال عملكرد يا كراهت منظر) : معاف دائم 
ب) درمواردخفيف : معاف ازخدمات رزمي

بند ۱۴:

سابقه مننژيت هاي مزمن و سكل انواع مننژيت در صورت داشتن اختلال عملي و عصبي به شرط اثبات در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي:معاف دائم

بند ۱۵:

انواع نورالژيها : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۶:

انواع فلج اعصاب كرانيال : 
الف) در موارد شديد مقاوم به درمان همراه با اختلال عملي با اثبات كلينيكي و پاراكلينيكي : معاف دائم 
ب) در موارد خفيف : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۷:

انواع سكته هاي مغزي با عارضه عصبي (ارگانيك يا غيرارگانيك) : معاف دائم

بند ۱۸:

بيماري مياستني گراويس با اثبات كلينيكي و پاراكلينيكي در مراكز درماني نظامي يادانشگاهي: معاف دائم

بند ۱۹:

تورتيكولي 
الف) ۲۵-۱۵ درجه انحراف از خط قائم بدن : معاف از خدمات رزمي 
ب) ۲۵ و بيش از ۲۵ درجه انحراف ازخط قائم بدن : معاف دائم 

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر: معاف از خدمات رزمي

بند ۲۰:

فلج مغزي مادرزادي (C.P) 
الف ) همراه با اختلال عملكرد مشهود : معاف دائم 
ب) در حالت خفيف (بنحوي كه در هنگام راه رفتن در ظاهر عمومي عارضه ايي مشهود نباشد) : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۱:

هايپوكالمي پريوديك با حداقل دو بار بستري در مراکز درماني نظامي يا دانشگاهي و تأييد پاراکلينيک : معاف دائم

بند ۲۲:

گيلن باره : 
الف) حاد : شش ماه تا يكسال معاف موقت 
ب) بهبود يافته : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۳:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند ۲۴:

ساير بيماريها : 
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي 
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت 
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

 

بيماري هاي اعصاب و روان :

بند ۱:

پسيكوزها : 
الف) اسكيزوافكتيو، اسكيزوفرني ، اختلالات هذياني و پسيكوزهاي آتيپيك مزمن : معاف دائم 
ب) اختلال سايكوز گذرا : شش ماه معاف موقت

بند ۲:

اختلالات خلقي : 
الف)ابتلا به بيماري دوقطبي نوع يك در هر مرحله و فاز : معاف دائم 
ب) اختلال افسردگي اساسي : معاف دائم 
ج) انواع اختلال خلقي افسردگي خفيف (ديس تايمي و سايكلو تايمي ) ، اختلال خلقي دو قطبي نوع دوّم (هايپومانيا) در صورتيكه با دارو تحت كنترل بوده و يا تهديد كننده خود و اطرافيان نباشد : معاف از خدمات رزمي 
د) در صورتيکه حداقل شش ماه از حمله حاد(اولين حمله حاد مانيا) و افسردگي گذشته باشد و هيچگونه علامتي نداشته باشد : معاف از خدمات رزمي

بند ۳:

انواع اختلالات شخصيتي : 
الف) انواع سايكوپات(ضداجتماعي) ، مرزي ، اسكيزوئيد ، اسكيزوتايپال و پارانوئيد : معاف دائم 
ب) انواع ديگر اختلال شخصيت در صورتيكه ناتوان كننده نباشد : معاف از خدمات رزمي

بند ۴:

اختلال وسواس (OCD) ، اختلال پانيك ، اختلال اضطراب ، فوبيا يا PTSD يا سايراختلالات اضطرابي : 
الف) نوع شديد مقاوم به درمان : معاف دائم 
ب) نوع خفيف : معاف از خدمات رزمي

بند ۵:

انواع نقيصه هاي عقلاني و كندذهني ها (عقب ماندگي ها) : 
الف) با ضريب هوشي زير ۷۰ : معاف دائم 
ب) با ضريب هوشي بين ۹۰- ۷۰ : معاف از خدمات رزمي

بند ۶:

اختلالات تكلم و لكنت زبان در صورتيكه علت رواني يا نورولوژيك داشته باشد : 
الف) موارد شديد : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي 
ب) در موارد متوسط يا خفيف : معاف از خدمات رزمي

بند ۷:

كژخوئيها يي که مغاير شئونات اجتماعي و نظامي(از جمله انحرافات جنسي و هموسکسواليتي ) باشد : شش ماه معاف موقت 

تبصره: پس از شش ماه در صورت اثبات در مراکز درماني ن.م. : معاف دائم

بند ۸:

اختلالات كنترل تكانه شديد : معاف دائم

بند ۹:

اختلالات سوماتوفرم در صورتيكه بيش از دو سال طول كشيده باشد به شرط ثبوت با مدارك پزشكي مستدل : معاف دائم 

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۰:

اختلالات تيك صوتي يا حركتي : 
الف) نوع شديد : معاف دائم 
ب) نوع خفيف : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۱:

اختلالات فراگير رشد ( Pervasive Developmental Disorders ) از قبيل اختلال اوتيستيك… اثبات شده : 
الف) شديد همراه با اُفت عملكرد واضح : معاف دائم 
ب) خفيف : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۲:

اختلال هويت جنسي (TS ( با ارائه گواهي پزشکي قانوني و تأييد در مراکز درماني ن.م. : معاف دائم

بند ۱۳:

اعتياد به مواد مخدر يا روان گردان : شش ماه معاف موقت

بند ۱۴:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند ۱۵:

ساير بيماريها : 
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي 
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت 
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

 

بيماري هاي جراحي مغز و اعصاب :

بند ۱:

اسپوند يلوليزيس واسپونديلوليستزيس و رتروليستزيس : 
الف) اسپوند يلوليزيس با هر درجه همراه با اختلال و علائم عصبي : معاف دائم 
ب) اسپوند يلوليزيس بدون اختلال و علائم عصبي : معاف از خدمات رزمي 
ج) اسپوند يلوليستزيس همراه با Bulge ديسك و يا ديسك دهيدراته همراه با عوارض عصبي : معاف دائم 
د) اسپوند يلوليستزيس درجه يك وبدون اختلال و عوارض عصبي : معاف از خدمات رزمي 
ه) رتروليستزيس همراه با علائم اختلال و علائم عصبي : معاف دائم

بند ۲:

انواع هرني ديسكال يا Extrusion ديسک : معاف دائم ( در مورد بيماران عمل نشده ،انجام MRI ستون فقرات در مراكز درماني نظامي و يا دانشگاهي ضروري مي باشد و مواردي كه ممنوعيت داشته باشد از ميلوگرافي استفاده شود )

بند ۳:

protrusion) ) ،برجستگي(Bul ging) يادهيدراتاسيون ديسكال همراه با علائم باليني ياندول اشمورل : معاف از خدمات رزمي

بند ۴:

لامينکتومي با عمل جراحي همراه با سوابق مستند کلينيکي و پارا کلينيکي : معاف دائم 

تبصره: ديسکتومي به روش ليزر که براي برجستگي(Bul ging) خفيف ديسک انجام شده است : معاف از خدمات رزمي

بند ۵:

ساکراليزاسيون، لومباريزاسيون ، اسپينابيفيدا و همي ساکراليزاسيون : معاف از خدمات رزمي

بند ۶:

تومورهاي استخواني خوش خيم ستون فقرات : 
الف) در صورتيكه از نظر حجم و موقعيت اختلال عملي ايجاد نمايد : معاف دائم 
ب) بدون اختلال عملي : معاف از خدمات رزمي

بند ۷:

انواع شكستگي هاي مهره ها : 
الف) درموارد حاد جهت سير مراحل درمان : شش ماه معاف موقت 
ب) با کلاپس بيشتر از ۲۵درصد : معاف دائم 
ج) شكستگي زوائد شوكي يا عرضي يا شكستگي مهره با كلاپس ۲۵ درصد و کمتر ازارتفاع مهره : معاف از خدمات رزمي

بند ۸:

تغيير شكلهاي مادرزادي جمجمه مانند ماكروسفالي ، ميكروسفالي و …: 
الف) با اختلال عملکرد : معاف دائم 
ب ) بدون اختلال عملکرد : معاف از خدمات رزمي

بند ۹:

كيستهاي آراکنوئيد و ضايعات مادرزادي با اثر فشاري و توأم با اختلال عصبي با يا بدون عمل جراحي : معاف دائم

بند ۱۰:

اختلالات عروقي مغز (مثل آنوريسم و A.V.M) : معاف دائم

بند ۱۱:

شکستگي هاي فرو رفته جمجمه بدون سابقه عمل جراحي وفاقد عارضه يا شکستگي هاي خطي که موجب دياستازيس نشده باشد : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۲:

سابقه عمل جراحي روي مغز و جمجمه : 
الف) در صورتيکه کمتر از شش ماه از عمل جراحي گذشته باشد : شش ماه معاف موقت 
ب) همراه با اختلال عملي و يا علائم عصبي : معاف دائم 
ج) بدون اختلال عملي و علائم عصبي : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۳:

كمپرسيونهاي نخاعي به علت تومورهاي استخواني مهره ها و يا سكل عفونتها و آراكنوئيديتها ، تنگي كانال نخاع و … كه همراه با علائم كلينيكي و پاراكلينيكي باشد يا به مرحله فلج رسيده باشد : معاف دائم

بند ۱۴:

هر نوع جسم خارجي در داخل جمجمه و كانال نخاعي : معاف دائم

بند ۱۵:

توراسيك اوت لت سندرم (TOS) : 
الف) در صورت وجود علائم باليني و پاراکلينيک بارز : معاف دائم 
ب) درصورت عدم وجود علائم باليني از جمله دنده گردني و … : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۶:

انواع خونريزي هاي سربر و مننژ: 
الف) درموارد حاد جهت سير مراحل درمان : شش ماه معاف موقت 
ب) با عارضه عصبي ( ارگانيك يا غير ارگانيك ) : معاف دائم 
ج) بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۷:

تروماهاي عصبي : 
الف) درموارد حاد جهت سير مراحل درمان : شش ماه معاف موقت 
ب)فلج اعصابي كه سبب اختلالات عملي و ناتوان كننده شود : معاف دائم 
ج) صدمات عصبي حسي : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۸:

وجود كيستهاي مغزي و يا نخاعي : 
الف) به هر اندازه (عمل شده يا عمل نشده) به همراه اختلال عملي و يا علائم عصبي: معاف دائم. 
ب) بدون اختلال عملي يا علائم عصبي : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۹:

تومورهاي سيستم اعصاب مركزي (CNS) ومحيطي : 
الف ) بدخيم : معاف دائم 
ب) خوش خيم با عارضه عصبي واختلال عملي : معاف دائم 
ج) خوش خيم بدون عارضه عصبي و اختلال عملي : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۰:

هرگونه عمل جراحي روي ستون فقرات (به جز نسج نرم ) : 
الف) درموارد حاد جهت سير مراحل درمان : شش ماه معاف موقت 
ب) بهمراه اختلال عملكردي واضح : معاف دائم 
ج ) بدون اختلال عملكردي واضح : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۱:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند ۲۲:

ساير بيماريها : 
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي 
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت 
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

 

بیماری هاي ريه و قفسه صدري :

بند ۱:

تغيير شكلهاي مادرزادي قفسه صدري مانند سينه فرورفته (سينه قيفي شكل) ، جناغ برجسته يا فقدان عضلات تنفسي : 
الف) همراه با اختلال واضح باليني ( و تأييد پاراكلينيك )در عملكرد قلب (EF کمتر از ۵۰ )يا ريه(FVC کمتر از ۴۰درصد پايه) : معاف دائم 
ب) بدون اختلال تنفسي و قلبي : معاف از خدمات رزمي

بند ۲:

تغيير شكلهاي مادرزادي يااكتسابي مجاري هوائي (فيستولها و تراكئوبرونكومگالي ) بهمراه اختلال عملكرد متوسط يا شديد ريه ( FEV1 کمتر از ۵۰درصد ) : معاف دائم

بند ۳:

تغيير شكل و نقصهاي مادرزادي ديافراگم (نبودن ديافراگم يا فلج آن) : معاف دائم

بند ۴:

عدم تشكيل قسمتي از ريه (آژنزي ريه) يا آپلازي كامل يا جزئي يا رزكسيون قسمتي از ريه طي عمل جراحي : 
الف) با اختلال متوسط تا شديد درعملکرد تنفسي(FVC کمتر از ۴۰درصد پايه) : معاف دائم 
ب) با اختلال خفيف در عملکرد تنفسي : معاف از خدمات رزمي

بند ۵:

استئيت و استئوميليت دنده ها يا ترقوه يا جناغ سينه يا كتف : 
الف) نوع مزمن (بيش از ۶ماه ) : معاف دائم 
ب) نوع حاد : شش ماه معاف موقت 
ج) نوع بهبود يافته : معاف از خدمات رزمي

بند ۶:

شكستگي دنده ها (۳ يا بيشتر) يا جناغ يا ترقوه يا کتف : 
الف) درموارد حاد جهت سير مراحل درمان : شش ماه معاف موقت 
ب)درصورتيکه موجب اختلال متوسط يا بيشتر عملكرد تنفسي يا تغيير شكل شديد شده باشد به شرط اثبات در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي (FEV1 کمتر از ۵۰درصد ياFVC کمتر از ۴۰درصد پايه) : معاف دائم. 
ج) در صورت اختلال خفيف عملکرد تنفسي : معاف از خدمات رزمي

بند ۷:

سيكاتريس ها ( ناشي ازسوختگي و يا اعمال جراحي) كه ايجاد اختلال عملكرد تنفسي متوسط يا بيشتر نمايد (FEV1 کمتر از ۵۰درصد ياFVC کمتر از ۴۰درصد پايه) : معاف دائم

بند ۸:

انواع پلورزيها : 
الف) نوع مزمن ( بيش از ۶ماه ) : معاف دائم 
ب) نوع حاد : شش ماه معاف موقت

بند ۹:

سابقه پنوموتوراكس خودبخودي: 
الف) تكرار شونده ( بيش از يك بار) : معاف دائم 
ب) يك بار تأييد شده : معاف ازخدمات رزمي

بند ۱۰:

ساركوئيدوز، فيبروز منتشر ريه ، سندرم كارتاژنز : معاف دائم 

تبصره: در خصوص فيبروز ريه در صورتيكه كمتر از يك لوب درگير باشد براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۱:

فيبروز ريه ناشي از اسكار: 
الف) با اختلال عملكرد متوسط يا بيشتر(FEV1 کمتر از ۵۰درصد ياFVC کمتر از ۴۰درصد پايه) : معاف دائم 
ب) با اختلال عملكرد خفيف : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۲:

بيماريهاي قارچي مزمن ريه : معاف دائم

بند ۱۳:

پنوموكونيوزها : معاف دائم

بند ۱۴:

سابقه ترومبوآمبولي ريه : 
الف) اگر تكرار شونده باشد(بيش از يک بار) : معاف دائم 
ب) اگر تكرار شونده نباشد : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۵:

آمفيزم ريه : 
الف) بصورت منتشر : معاف دائم 
ب) لوكاليزه : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۶:

كيست هاي مختلف ريه (درموئيد و…) پلوروپريكارديال ، ضايعات بولاريه و يا كيست هاي هوائي بزرگ و متعدد : 
الف)با اختلال متوسط يا بيشتر عملكرد تنفسي(FEV1 کمتر از ۵۰درصد ياFVC کمتر از ۴۰درصد پايه) : معاف دائم 
ب) با اختلال عملكرد خفيف و يا بدون اختلال عملكرد تنفسي : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۷:

سكلهاي ريوي (ناشي از آبسه و ….) : 
الف)با اختلال متوسط يا بيشتر عملكرد تنفسي(FVC کمتر از ۴۰درصد پايه) : معاف دائم 
ب) با اختلال خفيف عملكرد و يا بدون اختلال عملكرد تنفسي : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۸:

برونشكتازي با درگيري حداقل دو لوب : معاف دائم

بند ۱۹:

سيستيك فيبروزيس (CF) : معاف دائم

بند ۲۰:

برونشيت مزمن همراه با اختلال عملكرد تنفسي متوسط و يا بيشتر( FEV1 کمتر از ۵۰درصد) : معاف دائم

بند ۲۱:

آسم به شرط اثبات كلينيكي و پاراكلينيكي و داشتن سوابق درماني باليني ( FEV1 کمتر از ۵۰درصد) : 
الف) با اختلال عملكرد تنفسي متوسط و يا بيشتر : معاف دائم 
ب) در نوع خفيف و آلرژيهاي تنفسي : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۲:

اجسام خارجي ريه ، برونش و مدياستن كه عارضه ريوي ايجاد كرده و باعث اختلال متوسط و يا بيشتر در عملكرد ريه شده باشد و يا شرائين بزرگ را به مخاطره بيندازد به شرط اثبات در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي : معاف دائم

بند ۲۳:

سابقه اعمال جراحي قفسه سينه اعم از برداشتن دو و يا بيش از دو دنده يا توراكوپلاستي يا رزكسيون حداقل يک لوب ريه يا دكورتيكاسيون ريه : معاف دائم 

تبصره: تروما هاي غيرنافذ ريه كه باعث پارگي و كونتوزيون ريه شده باشد و بدون عمل جراحي بهبود يافته و اختلال عملكرد تنفسي نيز ايجاد نكرده باشد : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۴:

تنگي هاي تراشه يا برونشها كه ايجاد اختلال عملكرد تنفسي متوسط و يا بيشتر نموده باشد (با تأييد يافته هاي اسپيرومتري) : معاف دائم

بند ۲۵:

مدياستنيتهاي مزمن : معاف دائم

بند ۲۶:

پيوند ريه : معاف دائم

بند ۲۷:

هيپرتانسيون پولمونر اوليه در هر مرحله : معاف دائم

بند ۲۸:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند ۲۹:

ساير بيماريها : 
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي 
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت 
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

 

بيماري هاي استخوان (اسكلت) :

بند ۱:

انحرافات ستون فقرات مادرزادي يا اكتسابي : 
الف)کيفوز توراسيک بالاي ۷۰ درجه و کيفوز توراکو لومبار بالاي۳۰ درجه : معاف دائم 
ب) کيفوز توراسيک بين ۷۰-۵۰ درجه : معاف از خدمات رزمي 
ج) کيفوز توراکو لومبار بين ۳۰-۱۰ درجه : معاف از خدمات رزمي 
د) اسکوليوز بيش از ۳۰ درجه : معاف دائم 
هـ) اسکوليوز بين ۳۰-۲۰ درجه : معاف از خدمات رزمي 

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر اسكوليوز بين ۲۰ تا ۴۵ درجه : معاف از خدمات رزمي

بند ۲:

شكستگي هاي قديمي حفره كوتيل (استابولوم) چنانچه با تغيير شكل حفره و با عارضه مفصلي همراه باشد : معاف دائم

بند ۳:

نكروز آواسكولار سراستخوان ران بهر علّت : معاف دائم

بند ۴:

شكستگي هاي لگن: 
الف) نوع مالگين : معاف دائم 
ب) نوع Open Book : معاف از خدمات رزمي

بند ۵:

بيماري شوئرمان : معاف از خدمات رزمي

بند ۶:

استئوميليت : 
الف) نوع حاد : شش ماه معاف موقت 
ب) عفونتهائي كه عليرغم ۶ماه درمان بهبود نيافته يا منجر به تغيير شكل استخوان همراه با اختلال عملكرد شده باشد : معاف دائم

بند ۷:

تومورهاي خوش خيم استخواني: 
الف) همراه با ايجاد اختلال مشهود در كار عضو به شرطي كه با عمل جراحي بهبودي حاصل نشود : معاف دائم 
ب) داخل استخواني دراستخوانهاي فمور ، تيبيا ، كالكانئوس ، تالوس ، اسكافوئيد ، هومروس ، راديوس و اولنا با قطر بيشتراز ۳/۱ قطر استخوان : معاف دائم 
ج) داخل استخواني كمتر از ۳/۱ قطر استخوان : معاف از خدمات رزمي

بند ۸:

كيستهاي استخواني : 
الف) كيستهاي بزرگ با خطر شكستگي يا با اندازه بيش از۳/۱ قطر استخوان يا کيستهاي کوچک متعدد(بيش از سه عدد) با عارضه (دراستخوانهاي فمور ، تيبيا ، كالكانئوس، تالوس ، اسكافوئيد، هومروس ، راديوس و اولنا) : معاف دائم 
ب) كيستهاي كوچك و بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند ۹:

شكستگي ها ي استخوانهاي بلند : 
الف) شكستگي هائي‌كه بعداز۹ ماه جوش‌نخورده باشدومفصل‌كاذب ايجادكرده باشدويا دروضع نامناسب جوش خورده‌و اشكال عملي ايجاد نموده باشد : معاف دائم 
ب) شكستگي هاي جوش خورده استخوانهاي بلند و لگن با و يابدون نصب پيچ يا پلاك و يا كونچر و بدون عارضه: معاف از خدمات رزمي 
ج) شكستگيهاي جوش نخورده بدون نصب پيچ و پلاك و كونچر كه كمتراز ۶ماه از تاريخ شكستگي گذشته باشد: معاف موقت (به مدت حداكثر ۹ ماه از تاريخ شكستگي )

بند ۱۰:

شكستگي هاي استخواني غير از استخوانهاي بند۹ : 
الف) بعداز ۹ ماه جوش نخورده وبا عمل جراحي نيز بهبود نيافته باشد همراه با اختلال عملکرد : معاف دائم 
ب) جوش نخورده باشد (كمتر از ۹ ماه ) : معاف موقت (به مدت حداكثر ۹ ماه از تاريخ شكستگي)

بند ۱۱:

قطع يا فقدان يكي از اندامها : معاف دائم

بند ۱۲:

كوتاهي پا : 
الف) كوتاهي بيش از ۳ سانتي متر ( به استناد اسكنوگرام ) : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي كوتاهي بيش از ۵ سانتي متر : معاف دائم 
ب) كوتاهي از ۱ تا مساوي ۳ سانتي متر : معاف از خدمات رزمي 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي كوتاهي از ۱ تا مساوي ۵ سانتي متر : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۳:

سينوويال كندروماتوزيس مفاصل بزرگ همراه با اختلال عملي : معاف دائم

بند ۱۴:

آنكيلوز مفاصل بزرگ (هانش ، زانو ، آرنج ، شانه ، مچ پا ، مچ دست) : معاف دائم

بند ۱۵:

محدوديت حركات مفاصل(غيرقابل درمان و پايدار) : 
الف) در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه(محدوديت بيش از ۴/۱ محدوده طبيعي حركت مفصل مربوطه) : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر محدوديت بين ۴/۱ تا ۲/۱ محدوده طبيعي حركت مفصل در اندام فوقاني : معاف از خدمات رزمي 
ب)محدوديت حركات ساير مفاصل بزرگ ( مچ دست ، مچ پا ، آرنج )در صورتي كه بيش از نيمي از حركات ، محدود شده باشد : معاف دائم 
ج) در موارد خفيف تر همراه با اختلال عملكرد : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۶:

در رفتگي مكرر و يا قديمي و مادرزادي مفاصل بزرگ عمل كرده يا نكرده ( بدون عارضه ) : معاف از خدمات رزمي 

تبصره: در صورتيكه در حين خدمت بيش از دو نوبت دررفتگي به فاصله بيش ازدو ماه ايجاد شود : معاف دائم

بند ۱۷:

شلي ليگامانهاي زانو و مچ پا و در رفتگي عادتي مفاصل كه مانع تمرينات نظامي باشد : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۸:

سندرم ايسكميك ولكمن : 
الف) در موارد شديد : معاف دائم 
ب) درموارد خفيف : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۹:

فقدان كامل شست(از مفصل M.C.P) و يا فقدان ارزش كاري آن در يك دست : معاف دائم 

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف ازخدمات رزمي

بند ۲۰:

فقدان انگشتان دست : 
الف) سه انگشت و يا بيشتردر يك دست : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر، بيش از سه انگشت و يا انگشت شست بهمراه دو انگشت در يک دست : معاف دائم 
ب)قطع يک بند انگشت شست يا سبابه ويا بيش از دو بند در ساير انگشتان يک دست : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۱:

عوارضي كه مانع باز شدن و يا تا شدن انگشتان دست شود مانند سند اكتيلي و …. (غيرقابل درمان) : 
الف) در بيش از دو انگشت (مركب ) : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ۳ انگشت و بالاتر : معاف دائم 
ب) در دو انگشت (ساده) : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۲:

كوتاهي اندام فوقاني در مقايسه با يکديگر : 
الف) در صورتيكه بيش از ۵ سانتيمتر باشد : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر كوتاهي بيش از ۷ سانتي متر : معاف دائم 
ب ) بين ۵-۲ سانتيمتر براي مشمولين تا فوق ديپلم و ۷-۲ سانتيمتر براي دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي 

یند ۲۳:

سينوستوزاستخوانهاي ساعد : 
الف) در دو دست : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي 
ب) در يك دست : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۴:

كوبيتوس واروس ووالگوس: 
الف) همراه با اختلال عملكرد يا ضايعه عصبي يكطرفه يا دو طرفه : معاف دائم 
تبصره: اختلال عملكرد يك طرفه براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي 
ب) بيش از ۱۰ درجه انحراف : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۵:

كوكساپلانا ، كوكساوارا ، كوكسا ماگنا ، كوكسا والگا : 
الف)با گرفتاري بيش از ۳۰% از سر استخوان فمور و يا بيش از ۳۰ درجه تغيير ازمحور طبيعي : معاف دائم 
ب) با گرفتاري بين ۲۰تا۳۰درجه : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۶:

پارگي منيسك : 
الف) دو زانو همراه با اختلال عملکرد : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي 
ب) پارگي منيسك يك زانو و يا دو زانو بدون اختلال , عمل شده يا نشده : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۷:

پارگي شديد و كامل رباطهاي جانبي و متقاطع زانوي يک پا كه باعث ناپايداري مفصل گردد: 
الف) در مواردي كه چند رباط (بيش از دو رباط) پاره شده باشد : معاف دائم 
ب) در موارد پارگي رباط ACL و PCL : معاف دائم 
ج) د رموارد پارگي رباط ACL يا PCL بهمراه يكي از رباطهاي جانبي : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر: معاف از خدمات رزمي 
د) پارگي ACL يا PCL دوطرفه : معاف دائم 
هـ) در افراد جراحي شده (دو رباط و بيشتر) همراه با اختلال عملي : معاف دائم 
و) در افراد جراحي شده بدون اختلال عملي :معاف از خدمات رزمي 
ز) پارگي منيسك و يك رباط : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۸:

ژنووالگوم ، ژنوواروم : 
الف) در موارد شديد ( فاصله بين دو قوزك يا دو كونديل فمور بيش از ۱۲ سانتي متر) : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر بيش از ۱۴ سانتي متر : معاف دائم 
ب) در موارد خفيف (فاصله بين دو قوزك يا دو كونديل فمور بين cm 12-5) : معاف از خدمات رزمي 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر فاصله cm 14-5 : معاف از خدمات رزمي 
ج) همراه با چرخش تيبيا با فاصله مساوي و بيش از ۱۰ سانتي متر : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر با فاصله بيش از ۱۲ سانتي متر : معاف دائم

بند ۲۹:

ژنوراكورواتوم : 
الف ) بيش از ۱۵ درجه : معاف دائم 
ب) كمتر از ۱۵ درجه : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۰:

صافي كامل كف يك يا هر دو پا : 
الف) در انواع سخت بهمرا ه دفورميتي مچ پا مانند ( Hill valgus) : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي وبالاتر : معاف از خدمات رزمي 
ب )صافي كامل كف يك يا هر دو پا در انواع ( Rigid يا Flexible) بدون عارضه و دفورميتي : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۱:

پارگي بهبود نيافته تاندون آشيل : معاف دائم

بند ۳۲:

كوتاهي تاندون آشيل توأم با اختلال در نشستن و محدوديت حركتي مچ پا : معاف دائم 
تبصره: كوتاهي تاندون آشيل توأم با اختلال در نشستن و محدوديت حركتي مچ پا براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر: معاف ازخدمات رزمي

بند ۳۳:

تغيير شكل اكتسابي يا مادر زادي استخوانهاي تارس و متاتارس (هالوس و الگوس ) : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۴:

قطع انگشتان پا : 
الف) قطع سه انگشت كامل از يك پا و يا قطع شست در هر دو پا : معاف دائم 
تبصره: در صورتيكه قطع سه انگشت بغيراز انگشت شست باشد براي دارندگان مدرك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي 
ب) قطع چهار انگشت در پاها : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدرك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي 
ج) قطع شست در يك پا : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۵:

اكي نيسم Foot drop : معاف دائم

بند ۳۶:

دفورميتي هاي مفصل مچ پا : 
الف) در مواردي كه اختلال در راه رفتن ايجاد كرده باشد: معاف دائم 
ب) درمواردي كه اختلال در راه رفتن ايجاد نكرده باشد : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۷:

بيماريهاي اسكلتي استخواني نظير استئوژنس ايمپرفكتا ، آرتروگريپوزيس ، سكلهاي شديد ناشي از CP و پوليو و انهدام كامل پاشنه (نكروز استخوان تالوس) : معاف دائم

بند ۳۸:

استئوكوندريت ديسكانت زانو ، هيپ و مچ پا : 
الف) درجه ۳ و بيشتر : معاف دائم 
ب ) کمتر از درجه ۳ : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۹:

بيماريهاي جوش نخوردگي اسكافوئيدو كن باخ پس از ۹ ماه از زمان تشخيص و درمان همراه با اختلال عملكرد : معاف دائم 

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند ۴۰:

تمام فلاپهاي پديكوله عضلاني ، آزاد : 
الف) اگر نقص عضو يا اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد : معاف دائم 
ب) سايرموارد بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند ۴۱:

پا چنبري( Club Foot ): 
الف) در صورتيكه ايجاد عارضه دفورميتي نموده باشد كه مانع انجام تمرينات يا پوشيدن پوتين باشد : معاف دائم 
ب) در غير از موارد فوق : معاف از خدمات رزمي

بند ۴۲:

وجود جسم خارجي در مفاصل بزرگ : 
الف) در صورتيكه با اختلال عملي واضح همراه باشد : معاف دائم 
ب) بدون ايجاد اختلال عملي : معاف از خدمات رزمي

بند ۴۳:

خارج كردن پاتلا (پاتلكتومي ): 
الف) توتال يک طرفه يا دو طرفه : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر يک طرفه : معاف از خدمات رزمي 
ب) پارسيل همراه با اختلال عملكرد : معاف دائم 
ج) پارسيل بدون اختلال عملكرد : معاف از خدمات رزمي

بند ۴۴:

كندرومالاسي پاتلا واسكوداشلاتر: معاف از خدمات رزمي

بند ۴۵:

آسيبهاي عروق اندامها : 
الف) در صورتيكه سبب اختلال عملكرد بارز اندام شده باشد: معاف دائم 
ب) در صورتيكه اختلال ايجاد شده جزئي باشد معاف از خدمات رزمي

بند ۴۶:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند ۴۷:

ساير بيماريها : 
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي 
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت 
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

 

بيماري هاي دستگاه گوارش و جراحي عمومي :

بند ۱ :

ازوفاژيتها : 
الف) ازوفاژيت شديد(مراحل ۳ و ۴ ) كه منجر به مري بارت شده و يا ديسپلازي (با گزارش پاتولوژي)داده و يا اولسري كه ايجاد عوارض ناتوان كننده كرده باشد(مانند تنگي مري) : معاف دائم 
ب) ازوفاژيت در مراحل يك ودو : معاف از خدمات رزمي

بند ۲:

آشالازي : 
الف) عمل نشده و عمل شده اي که بعد از عمل عود کرده يا عارضه دار شده باشد : معاف دائم 
ب) عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند ۳:

واريسهاي مري به هر علت و با هر درجه : معاف دائم

بند ۴:

ديورتيكولهاي مري ،معده ، اثني عشر و ديور تيكولوز (عارضه دار و غير قابل عمل ) : معاف دائم

بند ۵:

هرگونه زخم دستگاه گوارش كه با آندوسكوپي يا كولونوسكوپي در مراكز درماني نيروهاي مسلح ويا دانشگاهي اثبات شده باشد : 
الف) درموارد عارضه دار (سوراخ شدگي يا خونريزي يا …) : معاف دائم 
ب) بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند ۶:

هرگونه اعمال جراحي روي كبد، كيسه صفرا، مجاري صفراوي ، پانكراس و طحال : 
الف) همراه با عارضه مزمن غير قابل علاج و ناتوان کننده : معاف دائم 
ب) بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند ۷:

تومورها وكيستهاي (مادرزادي يا اكتسابي): 
الف) بدخيم دستگاه گوارش ( كبد ، پانكراس، طحال ) عمل شده يا عمل نشده : معاف دائم 
ب ) خوش خيم عمل شده همراه با اختلال عملکرد گوارشي : معاف دائم 
ج)خوش خيم عمل شده و نشده بدون اختلال عملکرد : معاف از خدمات رزمي

بند ۸:

آسيت به هر علت : معاف دائم

بند ۹:

بيماريهاي متابوليك که منجر به آسيب کبدي شده باشد : معاف دائم

بند ۱۰:

هپاتومگالي شديد به هر علت(بشرطي كه اندازه كبد از خط وسط ترقوه در سونوگرافي بالاتر از ۱۵ سانتي متر باشد ويا ۵ سانتي متر درزير دنده لمس گردد) : معاف دائم

بند ۱۱:

پورتال هايپرتانسيون به هر علت ، فيبروز و سيروز كبدي : معاف دائم

بند ۱۲:

آبسه هاي چركي و آميبي كبد : 
الف) حاد : شش ماه معاف موقت 
ب ) عمل شده با عارضه : معاف دائم 
ج ) عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۳:

همانژيوم كبدي : 
الف) با اندازه مساوي يا بيشتر از ۵ سانتي متر : معاف دائم 
ب) با اندازه کمتر از ۵ سانتي متر : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۴:

بيماري کر يگلر نجار، كلستاز دوبين جانسون و روتور : معاف دائم 

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۵:

بيماري ژيلبرت : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۶:

بيماريهاي مادرزادي ، اكتسابي و يا سنگهاي كيسه صفرا و مجاري صفراوي ناشي از اختلالات خوني پايه : معاف دائم

بند ۱۷:

اسپلنومگالي قابل لمس (۱۶ سانتي متر و بيشتر با تأييد سونوگرافي در مراکز نظامي يا دانشگاهي) : معاف دائم

بند ۱۸:

اسپلنكتومي يا فقدان مادرزادي طحال : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۹:

پانكراتيت : 
الف) حاد : شش ماه معاف موقت 
ب) مزمن با عارضه : معاف دائم

بند ۲۰:

سنگهاي پانكراس و فيستول پانكراس : معاف دائم

بند ۲۱:

سندرمهاي سوء جذب (مانند بيماري سلياك ، اسپروي تروپيكال ، بيماري ويپل) لنف آنژكتازي عروق روده : معاف دائم

بند ۲۲:

كليه بيماريهاي التهابي دستگاه گوارش (IBD) به ثبوت رسيده مانند كرون ، كوليت اولسرو و … (با تأييد پاتولوژي) : معاف دائم

بند ۲۳:

پريتونيتهاي مزمن كه باعث اختلال در كار احشاء ( چسبندگي يا انسداد مکرر پارسيل روده) شده باشد( اعم از سلي يا قارچي) : معاف دائم

بند ۲۴:

سندرمهاي پوليپوزيس : معاف دائم

بند ۲۵:

تنگي هاي كولون ، ركتوم و مقعد بهر علت (عمل شده يا نشده ) : معاف دائم

بند ۲۶:

هيرشپرونگ : 
الف ) ثابت شده : معاف دائم 
ب ) نوع ultrashort : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۷:

پرولاپس : 
الف ) حقيقي ركتوم : معاف دائم 
ب ) سايرانواع پرولاپس ها : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۸:

بي اختياري مدفوع مادرزادي واكتسابي (با تأييد كلينيك و پاراكلينيك ) : معاف دائم

بند ۲۹:

هرگونه فتق خارجي نواحي اينگوئينال ، فمورال، و جدار شكم : 
الف) عمل شده عود كرده : معاف دائم 
ب) عمل نشده (جهت انجام عمل جراحي) : شش ماه معاف موقت براي يك بار 
ج) عمل نشده ويا عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۰:

انواع فتقهاي ديافراگماتيك (عمل شده و عمل نشده) گريد ۳به بالا: 
الف )با اختلال عملکرد گوارشي يا تنفسي : معاف دائم 
ب)بدون اختلال عملکرد گوارشي يا تنفسي : معاف از خدمات رزمي 

بند ۳۱:

فيستولهاي مقعدي غير قابل درمان : معاف دائم

بند ۳۲:

سينوس نافي با ارتباط به روده يا مثانه اثبات شده عمل نشده : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۳:

سينوس پيلونيدال : 
الف ) عمل شده يا نشده : معاف ازخدمات رزمي 
ب ) عمل شده عود کننده با ارتباط به مقعد و يا داخل کانال نخاعي : معاف دائم 
ج ) آبسه هاي پيلونيدال عمل نشده (جهت انجام عمل جراحي) : شش ماه معاف موقت

بند ۳۴:

بواسير ها : 
الف) بواسيرهاي داخلي و خارجي با درجه ۲و ۳ : معاف ازخدمات رزمي 
ب) بواسيرهاي داخلي و خارجي با درجه بيش از ۳ با عود بيش از دو بار پس از عمل جراحي و عارضه دار : معاف دائم

بند ۳۵:

واريس ها : 
الف) شديد همراه با اختلال عملكرد و عوارض شديد : معاف دائم 
ب ) خفيف و متوسط : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۶:

هرگونه اعمال جراحي روي دستگاه گوارش که همراه با اختلالات گوارشي بوده و منجر به برداشتن قسمتي از عضو (بجز آپانديس ) و يا آناستوموز شده و يا چسبندگي وسيع ايجاد كرده باشد : معاف دائم

بند ۳۷:

تومورهاي عروق لنفاوي ، لنف آدنوم ،لنف ادم مزمن و الفانتيازيس كه لااقل يكي از اندامها را فراگرفته باشد : معاف دائم

بند ۳۸:

تومورهاي خلف صفاقي : 
الف ) بدخيم: معاف دائم 
ب ) خوش خيم حجيم با عارضه : معاف دائم 
ج ) خوش خيم بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۹:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند ۴۰:

ساير بيماريها : 
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي 
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت 
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

 

بيماري هاي خون و انكولوژي (بدخيمي ها) :

بند ۱:

كم خوني هاي مگالوبلاستيك : 
الف ) مقاوم به درمان : معاف دائم 
ب) موارد قابل درمان دارويي : معاف از خدمات رزمي

بند ۲:

اختلالات ساختماني ارثي گلبول قرمز : 
الف) اوالوسيتوزيز بيش از ۴۰درصد: معاف دائم 
ب) ۴۰ ≥ اوالوسيتوزيز > 15 : معاف از خدمات رزمي

بند ۳:

كم خوني هاي مزمن مادر زادي : 
الف) در موارد هموگلوبين زير ۹ : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هموكلوبين زير ۸ : معاف دائم 
ب) ۱۲ > همو گلوبين ≥ ۹ : معاف از خدمات رزمي 
تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هموكلوبين ۱۲ > همو گلوبين ≥ ۸ : معاف از خدمات رزمي

بند ۴:

كم خوني هاي اكتسابي با هموگلوبين زير ۱۰ : شش ماه معاف موقت

بند ۵:

پلي گلبولي اوّليه (پلي سيتمي اوليه ) و ترومبوسيتوز اوليه : معاف دائم

بند ۶:

اختلالات پلاكتي : 
الف ) اختلالات پلاکتي با تعداد کمتر از ۷۵۰۰۰ بهمراه علائم : معاف دائم 
ب) اختلالات کيفي پلاکتي به شرط بروز علائم باليني شامل خونريزي پوستي مخاطي با تأييد مراکز تخصصي نظامي يا دانشگاهي معتبر : معاف دائم 
ج ) اختلالات کمي وکيفي پلاکتي در موارد خفيف تر از موارد فوق : معاف از خدمات رزمي

بند ۷:

بدخيمي هاي خون و دستگاه لنفاوي بطور كلّي : معاف دائم

بند ۸:

اختلالات خوني ارثي و اكتسابي با منشأ ايمونولوژيك در صورت داشتن علائم باليني با تأييد مراکز تخصصي نظامي يا دانشگاهي معتبر: معاف دائم

بند ۹:

آگرانولوسيتوز : معاف دائم 
تبصره: آگرانولوسيتوز هاي ناشي از مصرف دارو : شش ماه معاف موقت

بند ۱۰:

تالاسمي ماژور، تالاسمي اينترمديت و سندرمهاي سيكل سل (بجز سيکل تريت (trait ) : معاف دائم

بند ۱۱:

هيپراسپلينيسيم : معاف دائم

بند ۱۲:

بيماري فاويسم و يا اختلالات آنزيمي گلبول قرمز: معاف از خدمات رزمي

بند ۱۳:

آپلازي و يا هيپوپلاري مغز استخوان با هموگلوبين زير ۱۰ يا پلاكت زير صد هزارو يا شمارش مطلق نوتروتيل زير ۱۲۰۰ و يا آنكه به درمان دارويي مقاوم باشد : معاف دائم

بند ۱۴:

تومورهاي بدخيم از هر نوع و در هر عضو كه باشد ولو اينكه درمان شده باشد : معاف دائم

بند ۱۵:

تومورهاي خوش خيم چنانچه سبب اختلال مشهود در كار عضو يا بصورت عود كننده و يا با كراهت منظر همراه باشد : معاف دائم

بند ۱۶:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند ۱۷:

ساير بيماريها : 
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي 
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت 
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

 

بيماري هاي دستگاه ادراري تناسلي :

بند ۱:

انسداد ادراري به دلايل عضوي يا عفوني يا فونكسيون : 
الف) در صورتيكه برطرف كردن انسداد فقط با عمل جراحي امكانپذير بوده و عود كرده باشد : معاف دائم 
ب) در ساير موارد : معاف از خدمات رزمي 
تبصره: موارد مرتبط با سنگهاي ادراري طبق بند ۴ عمل شود.

بند ۲:

برگشت ادرار به حالب ها : 
الف) اگر دو طرفه يا يك طرفه مساوي يا بيشتر از درجه ۳ باشد : معاف دائم 
ب) يك طرفه و خفيف : معاف از خدمات رزمي

بند ۳:

بيماريهاي عفوني (ميكروبي، انگلي ، قارچي) : 
الف)مزمن و عود کننده با سه نوبت يا بيشتردر هر يک از اعضاء ذيل :كليه ، لگنچه، حالب ، مثانه ، بيضه ها ، مجاري ادرار و پروستات: معاف دائم 
ب) اپيديديميت و پروستاتيت مزمن : معاف از خدمات رزمي

بند ۴:

سنگهاي حالب ، كليه ، پروستات ، مثانه و نفروكلسينوز: 
الف) در صورتيكه هيدرونفروز درجه ۳ ايجاد كرده باشد و با وجود درمان سنگ ،هيدرونفروز پايدار باشد (يكطرفه يا دو طرفه) : معاف دائم 
ب) سنگهاي شاخ گوزني عمل نشده عارضه دار : معاف دائم 
ج) وجود سنگهاي متعدد علامت دار همراه با هيدرونفروز خفيف : معاف از خدمات رزمي 
د)سابقه وجود سنگهاي حالب يا كليه يا مثانه عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي 
هـ )چنانچه بيمار با سنگ و هيدرونفروز مراجعه نموده و قابل درمان باشد : شش ماه معاف موقت

بند ۵:

تومورهاي خوش خيم عارضه دار و عود کننده و بدخيم دستگاه ادراري تناسلي عمل شده وعمل نشده : معاف دائم

بند ۶:

بيماريهاي رتروپريتوان ، فيبروزرتروپريتوان و كيست هاي رتروپريتوان همراه با عارضه : معاف دائم

بند ۷:

بيماريهاي طبي كليه : 
الف)سندروم نفروتيك ، گلومرولونفريت مزمن ، پيلونفريت مزمن ، بيماريهاي كلاژن كليه ، پروتئين اوري بيش از ۵۰۰ ميلي گرم و نارسائي مزمن كليه : معاف دائم 
ب ) گلومرولونفريت و پيلونفريت حاد : شش ماه معاف موقّت 
ج ) هماچوري اسانسيل : معاف از خدمات رزمي

بند ۸:

هيدرونفروز يا اتساع لگنچه : 
الف)درجه ۳(يكطرفه يا دو طرفه )در صورتيكه غيرقابل درمان باشد و يا پس از درمان همراه با عارضه باشد : معاف دائم 
ب ) درجه يك و بالاتر (يكطرفه يا دو طرفه ) : معاف از خدمات رزمي

بند ۹:

نفركتومي : 
الف) يك طرفه : معاف دائم 
ب) پارسيل يا پيلوپلاستي دو طرفه : معاف دائم 
ج ) پارسيل يا پيلوپلاستي يک طرفه در صورت طبيعي بودن کليه ديگر : معاف از خدمات رزم

بند ۱۰:

كليه نعل اسبي ، كليه اكتوپيك داخل لگن، اكتوپي يك طرفه (يعني هر دو كليه در يك طرف قرار گرفته باشند) : معاف دائم 
تبصره – براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۱:

پتوز كليه : 
الف) درجه سه : معاف دائم 
ب) درجه دو : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۲:

هيپوپلازي : 
الف)دو كليه و يا يك كليه به همراه عوارض و يا آپلازي و آژنزي هر يك از كليه ها : معاف دائم 
ب) با عملكرد طبيعي يك طرفه و بدون علامت : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۳:

كليه ميان اسفنجي : معاف دائم

بند ۱۴:

فيستول سيستم ادراري به دستگاه گوارش يا پوست غيرقابل درمان : معاف دائم

بند ۱۵:

نكروزكورتكس يك كليه : 
الف) در صورتي كه منجر به نارسائي يا كم كاري يك كليه شده باشد : معاف دائم 
ب) در ساير موارد : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۶:

پيوند كليه : معاف دائم

بند ۱۷:

بيماريهاي عروقي كليه مثل: آنوريسم شريان كليوي ، انفاركتوس كليه ، ترومبوز وريد كليوي ، فيستول شرياني وريدي ، آنوريسم شرياني وريدي ، تنگي شريان كليوي : معاف دائم

بند ۱۸:

دوبليكاسيون حالب در صورتيكه هر حالب به طور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد : معاف دائم 

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۹:

مگااورتر: 
الف) دو طرفه شديد بهمراه علائم : معاف دائم 
ب) درغيراز موارد فوق : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۰:

اورتروسل : 
الف) دو طرفه اثبات شده : معاف دائم 
ب) يك طرفه : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۱:

مثانه نوروژنيك اثبات شده در مراکز درماني نظامي يا دانشگاهي معتبر : معاف دائم

بند ۲۲:

سيستكتومي توتال و يا پارسيل : معاف دائم

بند ۲۳:

تنگي گردن مثانه بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۴:

از بين رفتن قدرت انقباضي گردن مثانه (بهرعلت) كه منجر به بي اختياري ادرار شود با تأييد مراکز تخصصي نظامي يا دانشگاهي معتبر: معاف دائم

بند ۲۵:

هيپوسپاديازتنه آلت و ميان دو راه ( بجز هيپوسپادياز گلاندولار) : معاف دائم 
تبصره: ‌براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف ازخدمات رزمي

بند ۲۶:

اپيسپادياز : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف ازخدمات رزمي

بند ۲۷:

انواع فيستولهاي مجرا به تنه آلت ، ركتوم و پرينه و اسكروتوم : معاف دائم

بند ۲۸:

تنگي مجرا : 
الف) در صورتيكه نيازبه عمل جراحي داشته باشد و ياجهت تخليه ادراري نياز به سوندگذاري مداوم و يا مكرر (CIC)داشته باشد : معاف دائم 
ب) در سايرموارد : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۹:

هيدروسل (بيضه ، طناب منوي )و كيستهاي طناب منوي : 
الف) در صورت عود بعداز عمل جراحي : معاف دائم 
ب) ساير موارد : معاف ازخدمات رزمي 
ج) نوع حجيم جهت انجام عمل جراحي : شش ماه معاف موقت

بند ۳۰:

واريكوسل يكطرفه يا دو طرفه : 
الف) در صورتيكه نياز به عمل جراحي داشته باشد (جهت عمل جراحي) : شش ماه معاف موقت 
ب) در صورتيكه بعداز عمل عود نمايد و درجه ۳ و بالاتر باشد : معاف دائم 
ج) فقط در مشمولين قبل از اعزام ،عمل نشده در هر درجه اي و نيز عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۱:

بيضه : 
الف) اكتوپي و يا فقدان بيضه و آتروفي شديد دو طرفه :معاف دائم 
ب) آتروفي ، اكتوپي يا فقدان بيضه يكطرفه : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۲:

اپي ديديمكتومي : 
الف) دو طرفه : معاف دائم 
ب) يك طرفه : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۳:

شب ادراري با تأييد بررسيهاي پاراكلينيك (تست اوروديناميك و ….) اثبات شده در مراکز درماني نظامي يا دانشگاهي معتبر : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۴:

تغيير مسير ادراري با عمل جراحي : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۵:

اپيديديميت مزمن : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۶:

كليه پلي كيستيك بهمراه عوارض و يا ساير بيماريهاي كليوي : معاف دائم

بند ۳۷:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند ۳۸:

ساير بيماريها : 
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي 
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت 
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

 

بيماري هاي فک و دهان و دندان :

بند ۱:

ناهنجاريهاي استخواني فك و صورت كه موجب اختلال شديد در عمل جويدن يا تكلّم وهمراه با سوء تغذيه باشد : معاف دائم

بند ۲:

آنكيلوز مفصل تامپور و مانديبولر يك طرفه و دو طرفه به شرط ثبوت پاراكلينيكي : معاف دائم

بند ۳:

تومورهاي خوش خيم در صورتيكه از لحاظ حجم و موقعيت ايجاد اختلال شديد در جويدن و يا در تكلّم نمايند : معاف دائم

بند ۴:

كام شكاف دار يا لب شكري عمل نشده و يا عمل شده با عارضه تنفسي يا تغذيه اي و يا اختلال تكلم و يا كراهت منظر ايجاد كرده باشد : معاف دائم

بند ۵:

استئوميليتهاي استخوانهاي فك كه بعداز درمان منجر به ناهنجاري مشهود استخوانهاي فك و صورت شوند : معاف دائم

بند ۶:

ناهنجاريهاي زبان مانند آنكيلوگلوسي ، آتروفي و هيپرتروفي زبان، شكاف برداشتن و يا دو قطعه شدن زبان كه موجب اختلال شديد در جويدن و تكلم ويا بلع شود : معاف دائم

بند ۷:

كليه تومورهاي بدخيم فك و دهان : معاف دائم

بند ۸:

ناهنجاريهاي اسكلتي واستخواني وعضلاني فك و صورت مثل اسپاسم همي فاشيال و ميكروزومي و … كه سبب عدم تقارن صورت و كراهت منظرشده باشد : معاف دائم آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند ۱۰:

ساير بيماريها : 
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي 
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت 
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

 

بيماري هاي چشم و عوارض بينائي :

بند ۱:

هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل : 
(هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم ، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد.) 
الف) هيپرمتروپي بيش از۶ ديوپتر يك چشم : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي بيش از ۸ ديوپتر يك چشم: معاف دائم 
ب) هيپرمتروپي از ۳ تا ۶ ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي از ۳ تا ۸ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي

بند ۲:

ميوپي با سيكلوپلژي کامل : 
(ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد.) 
الف)ميوپي بيش از۶ ديوپتر يك چشم : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي بيش از ۸ ديوپتر يك چشم: معاف دائم 
ب)ميوپي از ۳ تا ۶ ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي از ۳ تا ۸ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي

بند ۳:

آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط با سيكلوپلژي كامل : 
(درآستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيش تر از اسفر باشد) 
الف) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي ۵ ديوپتر يک چشم : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي ۷ ديوپتر يک چشم: معاف دائم 
ب) آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از۳ تا ۵ ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از۳ تا۷ ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي

بند ۴:

فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عملاً و يا دراثر بيماريهاي غير قابل علاج فاقد بينائي (ديدكمتر از ۱۰/۱ و يا ميدان بينايي كمتر از ۱۰ درجه) باشد : معاف دائم

بند ۵:

اورام ملتحمه فصلي شديد : معاف از خدمات رزمي

بند ۶:

بيماريهاي ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون ، گزروزيس ، آنتروپيون واكتروپيون : 
الف) در دو چشم : معاف دائم 
ب ) در يك چشم : معاف از خدمات رزمي

بند ۷:

ناخنك پيشرفته كه تامركز قرنيه پيشرفت نموده باشد و با چشم غير مسلّح ديده شود : 
الف ) در دو چشم با اختلال در ميدان بينايي : معاف دائم 
تبصره: دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي 
ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي

بند ۸:

لك مركزي قرنيه: 
الف) در صورتيكه وسيع باشد و مركز قرنيه را اشغال نموده باشد (لك وسيع در موقعي است كه بيش از۳ ميليمتر مربع سطح قرنيه را پوشانيده باشد) : معاف دائم 
ب) در موارد خفيف تر : معاف از خدمات رزمي

بند ۹:

كراتيت هاي آنترستيسيل و ديستروفيهاي قرنيه يك يا دو چشم بااختلال در ديد : معاف دائم

بند ۱۰:

كلوبوم مادرزادي مردمك : 
الف) همراه با گرفتاري شبكيه (رتين ) : معاف دائم 
ب) بدون گرفتاري شبكيه (رتين) : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۱:

ايريدوسيكليتهاي شديد و مزمن يك يا دو چشم كه توليد چسبندگيهاي وسيع نموده باشد : معاف دائم

بند ۱۲:

اكلوزيون وسيكلوزيون كامل مردمك يك يا دو چشم : معاف دائم

بند ۱۳:

ايريدكتومي يا ايريدودياليز وسيع حاصل از حوادث يا اعمال جراحي : 
الف) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض قرنيه يا عدسي توأم باشد : معاف دائم 
ب) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض توأم نباشد : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۴:

كاتاراكت مادرزادي ، ضربه اي ، متابوليك وكاتاراكت عمل شده : معاف دائم 
تبصره: در صورتيكه بعداز عمل اختلال ديد ايجاد نكرده باشد ، ‌براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف ازخدمات رزمي

بند ۱۵:

كدورتهاي عدسي كه ايجاد اختلال ديد در رتينوسكوپي نمي نمايد : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۶:

كدورت شديد زجاجيه يك يا دو چشم به علت بيماريهاي زمينه اي يا تروما : معاف دائم

بند ۱۷:

كوريورتينيت مركزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم : معاف دائم

بند ۱۸:

رتينيت پيگمانتوزا يا رتينيتهاي غير پيگمانتوزا يا آلبينيسم : معاف دائم

بند ۱۹:

دژنرسانسهاي شبكيه و شب كوري به شرط اثبات توسط ERG : 
الف)با افت ولتاژ حداقل نصف ميزان طبيعي : معاف دائم 
ب) كمتر از نصف ولتاژ : معاف از خدمات رزمي 
تبصره: درخصوص شب كوري يا کور رنگي براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۰:

لوكساسيون كامل ياناقص عدسي يالنتيكيونوس و يا فقدان عدسي يك چشم : معاف دائم

بند ۲۱:

انفصال شبكيه عمل شده و يا عمل نشده به هر علّت يك يا دو چشم : معاف دائم

بند ۲۲:

آمبولي شريان شاخه اي يا مركزي و يا ترومبوز وريد شاخه اي يا مركزي و يا هر نوع واسكوليت مزمن يك يا دو چشم : معاف دائم

بند ۲۳:

بيماريهاي ناحيه ماكولا و عصب باصره از قبيل آتروفي ، هيپوپلازي ، سوختگي ، سوراخ ماكولا، يا خونريزيهاي ناحيه ماكولا واسكارماكولا و آتروفي عصب باصره : معاف دائم

بند ۲۴:

ميكروفتالمي يا بوفتالمي يك يا دو چشم با اختلال بينايي يا کراهت منظر : معاف دائم

بند ۲۵:

اگزوفتالمي هاي تومورال يا ضربان دار بعلت بيماريهاي سيستميك يا عروقي يك يا دو چشم : معاف دائم

بند ۲۶:

فلج كامل يك يا چند عضله چشم در صورتيكه استقرار يافته و دائمي باشد به شرطي كه اختلال ديد ايجاد كرده باشد : 
الف) در دو چشم : معاف دائم 
ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۷:

افتادگي دائمي پلك ( در هر يك از چشمها ) در صورتيكه بيش از نصف مردمك چشم را پوشانيده باشد : 
الف) در دو چشم : معاف دائم 
ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۸:

استرابيسم : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۹:

نيستاگموس دائمي و مشهود : معاف دائم

بند ۳۰:

گلوكوم با اثبات توسط تستهاي پاراكلينيك معاف دائم.

بند ۳۱:

اجسام خارجي داخل كره چشم غير قابل جراحي همراه با اختلال بينايي : معاف دائم

بند ۳۲:

پيوند قرنيه : معاف دائم

بند ۳۳:

كراتوكونوس با تأييد يافته هاي پارا کلينيک از جمله orb scan يا پنتا کم يا توپوگرافي قرنيه : 
الف) درصورتيكه با كراتومتري قابل اندازه گيري نباشد : معاف دائم 
ب) در صورتيكه عارضة واضح قرنيه و اختلال ديد ايجاد كرده باشد : معاف دائم 
ج) در بقيه موارد : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۴:

تومورهاي خوش خيم به هر صورت : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۵:

آمبليوپي يك چشم يا دو چشم : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۶:

خشكي چشم ها به علت بيماريهاي سيستميك و مزمن : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۷:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند ۳۸:

ساير بيماريها : 
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي 
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت 
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

 

بيماري هاي گوش ، حلق و بيني :

بند ۱:

كاهش شنوائي يك طرفه بطوري كه معدل آستانه شنوايي هوايي Air conduction در فركانس هاي چهارگانه (۵۰۰ – ۱۰۰۰-۲۰۰۰-۴۰۰۰) بيش از ۸۰ دسي بل باشد : معاف دائم 

تبصره۱: كاهش شنوائي يكطرفه براي دارندگان مدارك تحصيلي فوق ديپلم و پايين تر اگر در فركانسهاي چهارگانه بين ۵۰ تا ۸۰ دسي بل باشد : معاف از خدمات رزمي 
تبصره ۲: كاهش شنوايي بيش از ۵۰ دسي بل تافقدان كامل شنوايي يك طرفه براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناس و بالاتر : معاف از خدمات رزم

بند ۲:

كاهش شنوائي هر دو گوش بطوري كه معدل آستانه شنوائي هوايي در فركانس هاي چهارگانه در يك گوش بالاي ۵۰ دسي بل و در گوش ديگر بالاي ۵۰ دسي بل باشد : معاف دائم 
تبصره: كاهش شنوائي هر دو گوش در فركانس هاي چهارگانه بين ۲۵ تا ۵۰ دسي بل : معاف از خدمات رزمي

بند ۳:

كري و لالي : معاف دائم

بند ۴:

فقدان كامل مادرزادي يا اكتسابي لاله گوش : 
الف ) دو طرفه : معاف دائم 
ب ) يكطرفه : معاف از خدمات رزمي

بند ۵:

آترزي يا انسداد مجراي گوش خارجي : 
الف) در تمام طول مجرا : معاف دائم 
تبصره – در صورت يكطرفه بودن براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي 
ب ) قسمتي از مجرا : معاف از خدمات رزمي

بند ۶:

عفونت مزمن گوش مياني كه (غير ايمن nonsafe) سبب استئيت و يا كولستئاتوم شود يكطرفه يا دو طرفه : معاف دائم

بند ۷:

عمل جراحي راديكال ماستوئيدکتومي و هر گونه Canal wall down : معاف دائم

بند ۸:

عفونت مزمن گوش مياني با ترشح چركي و پارگي پرده تمپان بهمراه كاهش شنوائي بيش از سي و پنج دسي بل درهر يك از گوشها : معاف دائم 
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند ۹:

فلج كامل عصب صورتي مقاوم به درمان به هر علتي (علل ناشناخته ، بلز ، سندروم رامس هانت ،التهابات قديمي يا شكستگي استخوان روشه و غيره ) : 
الف ) در صورتيکه حداقل شش ماه از شروع آن گذشته باشد : معاف دائم 
ب ) موارد حاد : شش ماه معاف موقت

بند ۱۰:

لابيرنتيت ها كه همراه با نيستاگموس واضح و علائم پاراكلينيك ثابت شده در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي باشد : معاف دائم

بند ۱۱:

بيماري و سندروم منير يا هرگونه سرگيجه مزمن با منشاء گوشي كه با بررسيهاي پاراكلينيك دربيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي تأييد شود : 
الف) در صورتيكه بيش از ۶ ماه طول كشيده باشد : معاف دائم 
ب) سرگيجه مزمن با منشاء‌گوشي كه كمتر از ۶ ماه طول كشيده باشد : شش ماه معاف موقت

بند ۱۲:

عوارض مادرزادي يا عفوني دربيني ،كام ،لب وحلق كه توليد اختلالات شديد( تنفسي يا صوتي يا گوارشي) نموده ويا كراهت منظر ايجاد كرده باشد : معاف دائم

بند ۱۳:

شكستگي هاي قديمي بيني با تغيير شكل ظاهري صورت كه نياز به عمل جراحي داشته باشد : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۴:

رينيت آتروفيك همراه با كروت متعفن (بيماري اوزن ) : معاف دائم

بند ۱۵:

آنژيو فيبروم نازوفارنگس : 
الف)در صورتيكه براساس تقسيم بندي كاديش درجه دو يا بالاتر باشد عمل شده يا نشده : معاف دائم 
ب) در ساير موارد : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۶:

سينوزيت هاي توأم مزمن : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۷:

پوليپوزبيني : 
الف)دو طرفه عود کننده بعد از عمل جراحي همراه با اختلال عملکرد تنفسي : معاف دائم 
ب) يك طرفه و ساير موارد : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۸:

تومورهاي مخلوط(mixed ) غده بناگوشي و يا تحت فكي عمل شده و يا عمل نشده ( به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي) : معاف دائم

بند ۱۹:

بيماريهاي مادرزادي ، التهابي ، عفوني ، ضربه اي و يا تومورهاي حنجره كه توليد اختلالات شديد و دائمي صوتي يا تنفسي( با تأييد بررسيهاي پاراكلينيك)نمايد : معاف دائم

بند ۲۰:

تومورهاي گلوموس ژوگولر،آنژيومهاي وسيع درنقاط مختلف گوش و حلق و بيني ، حفره و فضاي دهان ،زبان ، فكين ، سينوسهاي صورت و منضمات اعضاي فوق : معاف دائم

بند ۲۱:

فلج تارهاي صوتي : 
الف ) فلج ارگانيک دو طرفه و يا يك طرفه با سابقه بيش از شش ماه همراه با اختلال دائمي تکلم : معاف دائم 
ب) فلج غير ارگانيک تارهاي صوتي دو طرفه : معاف از خدما ت رزمي

بند ۲۲:

تومورهاي بيني و سينوسها (يكطرفه يا دو طرفه) : 
الف) بدخيم : معاف دائم 
ب) خوش خيم : معاف از خدما ت رزمي

بند ۲۳:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت درنيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند ۲۴:

ساير بيماريها : 
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي 
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت 
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

 

بيماري هاي قلب و عروق :

بند ۱:

عوارض عضوي دريچه اي قلب عمل شده و عمل نشده به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلّح يا دانشگاهي : معاف دائم 
تبصره ۱: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر در صورت نداشتن اختلال عملكرد ي قلب : معاف از خدمات رزمي 
تبصره۲: پرولاپس دريچه‌اي‌كه منجربه‌نارسائي نشده باشد و يا داراي نارسائي دريچه اي MR-PR درحد (Trivial ) يا TR در حد(+۱ يا Mild ) باشد : معاف‌ازخدمات رزمي

بند ۲:

بيماري مادرزادي قلب : 
الف ) عمل شده و نشده همراه با عارضه يا اختلال عملكرد : معاف دائم 
تبصره: ‌براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر در صورت نداشتن اختلال عملكرد قلب : معاف ازخدمات رزمي 
ب ) بدون عارضه يا اختلال عملكرد : معاف ازخدمات رزمي

بند ۳:

هر نوع بيماري عروق كرونر در هر درجه و حالتي كه باشد : معاف دائم

بند ۴:

نارسائي مزمن قلب : 
الف) با EF کمتر از ۵۰ : معاف دائم 
ب) با EF مساوي يا بيشتر از ۵۰ و کمتر از ۵۵ : شش ماه معاف موقت

بند ۵:

هر نوع بيماري مزمن پريكارد ، آندوكارد ، ميوكارد اعم از التهابي ، تومورال ، مادرزادي و اكتسابي : معاف دائم

بند ۶:

بيماريهاي مادرزادي و يا اكتسابي ، تومورال و التهابي آئورت و سرخرگهاي بزرگ ، مانند كواركتاسيون ، آنوريسم ها ، آنژيومها و اتساع سرخرگهاي ريوي ، كانال شرياني باز، تنگي شريان ريوي اصلي و فيستولهاي شرياني وريدي در هر مورد عمل شده يا نشده : معاف دائم

بند ۷:

ازدياد فشار خون شرياني : 
الف)در صورتي كه در بيش از ۶۰% از اندازه گيريها ، فشار خون بازسيستوليك از ۱۶۰ ميليمتر جيوه و يا دياستوليك از ۱۰۰ ميليمتر جيوه بالاتر باشد ، (مقصود از فشارخون باز آن است كه حداقل بيمار ۷۲ ساعت در بيمارستان نظامي يا دانشگاهي بستري و توسط هولتر مانيتورينگ بررسي و اثبات شود) : معاف دائم 
ب ) در صورتي كه در بيش از ۶۰% اندازه گيريها ، فشار خون بازسيستوليك بين ۱۶۰ – ۱۴۰ ميليمتر جيوه و يا دياستوليك بين ۱۰۰ – ۹۰ ميليمتر جيوه باشد : معاف ازخدمات رزمي

بند ۸:

ترومبوفلبيت ها : 
الف) چنانچه عودكننده باشد (سه بار يا بيشتر) : معاف دائم 
ب) درموارد درمان شده و غيرعود كننده : معاف از خدمات رزمي

بند ۹:

اختلالات ريتم به صورت اكستراسيستولهاي فوق بطني : 
الف) با تعداد بيش از ۱۰ ضربان در دقيقه ( در صورت تداوم با اثبات در بيمارستانهاي نيروهاي مسلّح يا دانشگاهي) : معاف دائم 
ب) با تعداد بين ۵ تا ۱۰ ضربان دردقيقه : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۰:

اختلالات ريتم به صورت اكستراسيستولهاي بطني : 
الف ) با تعداد بيش از پنج عدد در دقيقه يا چند كانوني يا چند شكلي ،Multi form دو تا يا بيشتر پشت سرهم آمده باشد، (بصورت R-on-T قرار گرفته باشد) : معاف دائم 
ب ) با تعداد کمتر از پنج عدد در دقيقه : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۱:

تاكي آريتمي هاي فوق بطني : 
الف) تاكيكاردي دهليزي ( بيش از ۱۴۰ ضربان در دقيقه به شرطي كه پس از سه ساعت استراحت بهبود نيابد و يا بيش از دو بار اتفاق بيافتد) ، فيبريلاسيون دهليزي ، تاكيكارديهاي نودال يا جانكشنال و تاكيكارديهاي بطني در هر مورد : معاف دائم 
ب ) تاکي آريتمي بين ۱۴۰-۱۱۰ : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۲:

اختلال هدايت داخل دهليزي ، بلوك سينوس دهليزي ، وقفه سينوس دهليزي و سندرم تاكيكاردي و براديكاردي ، سندرم (اس.اس.اس) ، براديكاردي سينوزال كمتر از ۵۰ ضربان در دقيقه كه با فعاليت تعداد ضربان به حد لازم افزايش نيابد (به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي) : معاف دائم

بند ۱۳:

اختلالات هدايتي دهليزي بطني : 
الف) در صورتي كه منجر به استفاده از پيس دائم يا موقّت شود : معاف دائم 
ب) سندرم W.P.W وساير اختلالات هدايتي : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۴:

وجود يا سابقه بيماري تب روماتيسمي حاد به شرط عوارض قلبي : معاف دائم

بند ۱۵:

شوك وازوواگال با سابقه سنکوپهاي مکرر و تأييد بررسيهاي پاراكلينيك (تستTiltهمراه با مستندات پز شکي تأييد کننده ) : معاف دائم

بند ۱۶:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند ۱۷:

ساير بيماريها : 
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي 
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت 
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

 

بيماريهاي روماتولوژي و بافت همبند :

بند ۱:

آرتريتهاي عفوني ويا ناشي از تروما در مفاصل بزرگ : 
الف) نوع حاد جهت سير مراحل درمان : شش ماه معاف موقت 
ب)عدم پاسخگويي به درمان همراه علايم باليني و يا تغيير شکل مفصلي و استخواني : معاف دائم

بند ۲:

آرتريت هاي عفوني مزمن مفاصل بزرگ : معاف دائم

بند ۳:

آرتريت هاي التهابي : 
الف) آرتريت هاي التهابي حاد از قبيل راكتيو، سندروم رايتر ، تب روماتيسمي ،FMF و تب مديترانه اي : شش ماه معاف موقت 
ب)آرتريت هاي التهابي تحت حادو مزمن : آرتريت روماتوئيد ، لوپوس اريتماتوز سيستميك ، اسپونديليت آنكلوزان ، آرتريت هاي پسوريازيسي ، آرتريت هاي التهابي روده ، بيماري ويپل ، آرتريت راكتيو، سندروم رايتر، كلاژنوزها ، و اسكوليتها، ساركوئيدوز و اسپونديلو آرتروپاتي سرونگاتيو FMF معاف دائم 
ج) هيدرآرتروز مزمن و مشهود معاف دائم

بند ۴:

واسكوليتها: 
الف) واسكوليتهاي نكروزان ، بيماري پان كلاسيك ، ‌پان ميكروسكوپيك وگنر، تاكاياسو، بيماري بهجت : معاف دائم 
ب) واسكوليتهاي ازدياد حسّاسيتي به همراه گرفتاري احشاء : معاف دائم 
ج) بهجت پوستي مخاطي : معاف از خدمات رزمي

بند ۵:

كلاژنوزها ، اسكلرودرمي ها ، پلي ميوزيت ها ، درماتوميوزيت : معاف دائم

بند ۶:

بيماريهاي متابوليك استخوان : 
الف) استئومالاسي(طبق تعريف براساس سنجش تراكم استخوان درصورتيكه توده استخواني درمقايسه باحداكثرتوده استخواني بيش ازS.D 5/2 كاهش يافته باشد) : معاف دائم 
ب ) استئوپروزهاي ثانويه يا استئوپروزهاي با زمينه ارثي : معاف دائم 
ج) استئوپني(طبق تعريف براساس سنجش تراكم استخوان درصورتيكه توده استخواني درمقايسه با حداكثر توده استخواني بين S.D 5/2-1 كاهش يافته باشد) : معاف از خدمات رزمي

بند ۷:

بيماريهاي كريستالي : 
الف) نقرس با سابقه سه نوبت عود حملات : معاف دائم 
ب- نقرس كاذب يا هيپر اورسيمي : معاف از خدمات رزمي

بند ۸:

استئوآرتريت مفاصل (آرنج، شانه، لگن، زانو، مچ دست و مچ پا) : 
الف) در فرم شديد و ناتوان كننده كه تغيير شكل و يا اختلال در عملكرد عضو ايجاد نموده باشد : معاف دائم 
ب) در فرم خفيف : معاف از خدمات رزمي

بند ۹:

شانه منجمد ، پارگي روتاتوركاف و يا پري آرتريتها ي شانه : معاف دائم 
تبصره: در خصوص پارگي روتاتوركاف براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف ازخدمات رزمي

بند ۱۰:

اليگونوروديستروفي RSDS : معاف دائم

بند ۱۱:

آرتروپاتي نورولوژيك (مفصل شاركو) : معاف دائم

بند ۱۲:

شبه تومورهاي مفاصل : سينوويت ويلوندولر، استئوكندروماتوز در مفاصل بزرگ ، همانژيوم : معاف دائم

بند ۱۳:

استئونكروز مفاصل بزرگ و يا مفاصل كوچك كه اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد : معاف دائم

بند ۱۴:

اسپونديلودسيت يا اسپونديلوديسكيت بروسلائي ، استافي ، سالمونلائي و سلي ستون فقرات : معاف دائم

بند ۱۵:

بيماريهاي بافت همبند نظير استئوژنزيس ايمپرفكتا ،اهلر دانلوس وهمو سيتينوريمارفان : معاف دائم

بند ۱۶:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند ۱۷:

ساير بيماريها : 
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي 
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت 
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

 

بيماري هاي عفوني :

بند ۱ :

بيماران مبتلاء به هپاتيت : 
الف) هپاتيت حاد : شش ماه معاف موقت 
ب) هپاتيت مزمن (بيش از ۶ ماه) : معاف دائم

بند ۲:

بيماران داراي (HBSAg )مثبت : 
الف) در صورتيكه يك آزمايش مثبت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي داشته باشد : شش ماه معاف موقت 
ب) بعداز شش ماه مجدداً در صورت مثبت شدن آزمايش مذكور : معاف دائم

بند ۳:

بيماران مبتلاء به هپاتيت C با تأييد آزمايشگاههاي مورد تأييد نظامي يا دانشگاهي و وجود عوارض: معاف دائم

بند ۴:

بيماران مبتلاء به ۲و HTLV1: معاف دائم

بند ۵:

سل : 
الف) سل ريه فعال : معاف دائم 
ب) سل احشائي فعّال و سل ستون فقرات و استخوانها و مفاصل در هر مرحله : معاف دائم 
ج) سل ريه بهبود يافته وآدنيتهاي سلي درمان شده(با رؤيت و تأييد سوابق و مستندات كلينيكي و پاراكلينيكي توسط شورا):معاف ازخدمات رزمي

بند ۶:

جذام به هر شكل و در هر مرحله : معاف دائم

بند ۷:

عوارض بيماريهاي عفوني مداوم ( مانند سيفليس ، مننژيت و…) كه بيش از ۶ ماه پايدار باشد واختلال عملكرد ايجاد كرده باشد : معاف دائم

بند ۸:

بيماران مبتلاء به نقص ايمني سلولي اكتسابي و حاملين ويروس HIV با تأييد بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي : معاف دائم

بند ۹:

بيماري مالاريا مقاوم به درمان (مقاوم به كلروكين) : معاف دائم

بند ۱۰:

بروسلوز عود كننده و يا مقاوم به درمان : معاف دائم

بند ۱۱:

هرگونه بيماري نقص ايمني مادرزادي بعلت اختلال كمي يا كيفي سلولهاي خون يا مغز استخوان : معاف دائم

بند ۱۲:

ابتلاء به بيماري تب خونريزي دهنده(کريمه کنگو) در طول خدمت : معاف دائم 
تبصره: ابتلاء به بيماري تب خونريزي دهنده(کريمه کنگو) قبل از اعزام : شش ماه معاف موقت

بند ۱۳:

کيست هيداتيک : معاف دائم

بند ۱۴:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند(بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد)ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند ۱۵:

ساير بيماريها : 
الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي 
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت 
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

 

منبع : سازمان وظیفه عمومی ناجا


نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

3 × 3 =