• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

هفته سی و هشتم بارداری | کافه پزشکی

هفته سی و هشتم بارداری

اگر نوزاد شما تا به حال به دنیا نیامده باشد، احتمالا از این که جای گرم و نرمی پیدا کرده، خیلی راضی است. چند روز قبل از تولد، ممکن است حس خانه داری شما قوی شود و دست از نظافت کردن بر ندارید، این حس که همه چیز باید سر جای خود قرار بگیرد امری کاملا طبیعی است. در ادامه پیرامون این موضوعات مطالعه خواهید کرد: تغییرات فرزند شما، تغییرات بدن شما، باید ها، نباید ها، بیشتر بدانید.

همراه کافه پزشکی باشید.

 

هفته سی و هفتم بارداری | کافه پزشکی

هفته سی و هفتم بارداری

محل کار همسر خود را به خوبی بدانید و تلفن های مهم و ضروری را یادداشت کنید. اگر ماشین دارید بهتر است در طی این روز ها باک بنزین خود را پر نگهدارید و بهتر است در صندلی عقب ماشین پتویی قرار دهید. کار هایی که باید انجام گیرد را یادداشت کنید تا دستخوش فراموشی نگردند. در ادامه پیرامون این موضوعات مطالعه خواهید کرد: تغییرات فرزند شما، تغییرات بدن شما، باید ها، نباید ها، بیشتر بدانید.

همراه کافه پزشکی باشید.

 

هفته سی و ششم بارداری | کافه پزشکی

هفته سی و ششم بارداری

وزن فرزند شما در این زمان، روزانه حدود ۳۰ گرم افزایش می یابد. او مشغول افزایش چربی، زیر پوست خود می باشد تا بتواند دمای بدنش را تنظیم نماید. از آن جایی که در حال نزدیک شدن به زمان زایمان خود می باشید، بهتر است ترس خود را از این موضوع کنار گذاشته و به لحظات زیبایی که فرزند تان پس از زایمان برای تان به وجود می آورد بیاندیشید. در ادامه پیرامون این موضوعات مطالعه خواهید کرد: تغییرات فرزند شما، تغییرات بدن شما، باید ها، نباید ها، بیشتر بدانید.

همراه کافه پزشکی باشید.

 

هفته سی و پنجم بارداری | کافه پزشکی

هفته سی و پنجم بارداری

این هفته زمان خوبی برای کوتاه کردن مو های تان است، به نحوی که لازم نباشد وقت زیادی برای آراستن آن ها صرف کنید. به این ترتیب شما با ظاهر آراسته تری در عکس هایی که در بیمارستان از شما خواهند گرفت، نمایان خواهید شد. در این هفته ها بیشتر مراقب وضعیت جسمانی خود باشید و خود را سالم نگه دارید. در ادامه پیرامون این موضوعات مطالعه خواهید کرد: تغییرات فرزند شما، تغییرات بدن شما، باید ها، نباید ها، بیشتر بدانید.

همراه کافه پزشکی باشید.