• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

آنتی بیوتیک

همه چیز درباره آنتی بیوتیک ها ؛ خصوصیات ، مکانیسم و انواع | کافه پزشکی

آنتی بیوتیک به صورت کلی فراورده یا ماده‌ای است که از یک میکروارگانیسم تولید یا از آن گرفته می‌شود و میکروارگانیسم‌های دیگر را از بین می‌برد یا مانع رشد آن‌ها می‌شود. انواع مختلف آنتی‌بیوتیک‌ها از لحاظ خصوصیات شیمیایی، فیزیکی، داروشناسی، طیف ضد میکروبی و مکانیسم عمل با هم متفاوت هستند. برای فهمیدن این تفاوت ها همراه وبسایت خودتون یعنی کافه پزشکی باشید

سمیت انتخابی :

یعنی آنتی بیوتیک مورد نظر فقط بر میکروب تاثیر داشته باشد.
سمیت انتخابی یک اصطلاح نسبی است : ممکن است دوز پایین آنتی بیوتیک برای میزبان قابل تحمل باشد ولی در دوز های بالا برای میزبان مشکل ایجاد کند.

آنتی بیوتیک ها از لحاظ محدوده عمل :

الف. وسیع الطیف : در مقابل انواع میکرو ارگانیسم ها فعال اند. مثال: تتراسایکلین : تاثیر بر روی گرم منفی ها،مایکوبلاست ها… 

ب. محدود الطیف : در مقابل طیف محدودی از میکروارگانیسم ها عمل می کنند یا اینکه اختصاصی اند. مثال: ونکومایسین : تاثیر بر روی گرم مثبت ها 

آنتی بیوتیک ها از لحاظ عملکرد :

الف. باکتریواستاتیک : مهارکننده های رشد باکتری.باکتری را کامل از بین نمی برند. اثر آنها برگشت پذیر است با قطع دارو احتمال بازگشت فعالیت میکرو ارگانیسم وجود دارد .نیازمند فعال بودن سیستم ایمنی.

ب. باکتریوسید : از بین بردن کامل باکتری

کاربرد در جاهایی که سیستم ایمنی ضعیف است و در عفونت های حاد.

مکانیسم عمل آنی بیوتیک ها :

۱٫ تاثیر بر دیواره : با مهار سنتز پپتیدوگلیکان دیواره . نکته : N استیل مورامیک فقط در باکتری ها وجود دارد! 

۲٫ مهار ساخت پروتئین : عمدتا با تاثیر بر ریبوزوم ها . نکته : ریبوزوم باکتری S70 است ولی در انسان S80

۳٫ تاثیر بر غشای سلولی

۴٫ مهار ساخت اسید نوکلئیک ها

 

آنتی بیوتیک های دیواره ای :

آنتی بیوتیک های بتالاکتام 

 • دارای حلقه ۵ ضلعی بتالاکتام می باشند
 • شامل: پنی سیلین ، سفالو سپورین ، مونوباکتم ها ، کارباپنم ، سفومایسین

آنتی بیوتیک های غیر بتالاکتام

 • حلقه بتالاکتام راندارند
 • شامل: گلیکوپپتیدها ، سیکلوسرین ، باسیتراسین

بتا لاکتام ها : 

۱٫ پنی سیلین : دو روش برای مقابله با میکرو ارگانیسم ها دارد:

الف) اتصال به گیرنده اش PBP در سطح سلول 

PBP خاصت ترانس پپتیدازی دارد با اتصال پنی سیلین این خاصیت از بین میرود! با مهار PBP به نوعی آنزیم ترانس پپتیداز از کار می افتد و باعث جلوگیری از ساخت دیواره پپتیدوگلیکان می شود
نکته: این مکانیسم فقط روی باکتری های گرم مثبت تاثیر دارد!

ب) مهار آنزیم مهارکننده آنزیم های اتولیتیک باکتری فعال شدن آنزیم های اتولیتیک لیز خود به خودی باکتری!

نکته : بعضی باکتری ها به مکانیسم دوم مقاوم اند . اصطلاحا می گوییم این باکتری ها نسبت به پنی سیلین تلورانس دارند پنی سیلین تنها دیواره شان را از بین می برد تبدیل می شوند به پروتوبلاست
نکته تو نکته ! : پروتوبلاست فقط در محیط هایپرتونیک قادر به زندگی است.چون در محیط های دیگر به دلیل جذب اب میترکد. چون بیچاره دیواره نداره 🙂 مثال : استافیلوکوک ها

فرم اصلی پنی سیلین : پنی سیلین G – ایراد های این فرم : 

الف. عدم توانایی مصرف خوراکی به علت هیدرولیز شدن توسط انزیم معده – راه حل : اضافه کردن زنجیره های جانبی به پنی سیلین – تولید و استفاده از آموکسی سیلین، پنی سیلین V، کلوکساسیلین

ب. عدم تاثیر مناسب بر گرم منفی ها – راه حل : تولید و استفاده از آموکسی سیلین ،آمپی سیلین ، تیکارسیلین و پیپراسیلین

نکته: سودوموناژ ائروژینوزا یک نوع باکتری گرم منفی هست که حتی آمپی سیلین و اموکسی سیلین هم نمیتوانند ان را از بین ببرند :/ برای از بین بردن ایشون از تیکارسیلین و پیپراسیلین استفاده میشود.

ج. از بین رفتن توسط بتا لاکتام

راه حل : ۱٫ اضافه کردن زنجیره R به پنی سیلین G هاتولید و استفاده از اگزاسیلین ، نفی سیلین ، متی سیلین
۲٫ اضافه کردن آنتاگونیست پنی سیلین به دارو مثال کلاوونیک اسید،تازوباکتام => آنزیم بتالاکتاماز

بجای اینکه بیاید حلقه بتا لاکتام پنی سیلین را تخریب کند، حلقه آنتاگونیسته رو تخریب میکند. مثال: پیپراسیلین را برای امان ماندن از آنزیم بتالاکتاماز همراه با تازوباکتام کلاوونیک اسید تجویز می کنند.

نام گذاری :  برای مثال :
کلاونیک اسید + آموکسی سیلین => کو آموکسی کلاو

د. گاهی اوقات لازم است پنی سیلین سریع متابولیزه نشود

راه حل :  تولید فرم های پایدار تری از G پنی سیلین مثل بنزاتین پنی سیلین و پنی سیلین

عوارض جانبی پنی سیلین : ممکن است باعث افزایش حساسیت و شوک آنافیلاکسی گردد

نکته : در حالت عادی نفوذ پنی سیلین به بافت های دیگر بالا است بجز در چشم و پروستات و CNS ، در بیماری مننژیت نفوذ پذیری به CNS بالا می رود
هنگام استفاده از پنی سیلین برای درمان مننژیت نیازی نیست پنی سیلین را به مایع مغزی نخاعی فرد تزریق کنیم. چه کاریه خودش مث آدم نفوذ می کنه دیگه!

نکته : برای کاهش دفع کلیوی پنی سیلین از ماده ای به نام پروبنسید استفاده می شود.

 

Choice درمانی پنی سیلین : 

الف. پنی سیلین و فرم های پایدار آن برای فارنژیت استرپتوکوکی + سیلفیس اولیه 

ب. نفی سیلین و اگزاسیلین برای باکتری های که بتالاکتاماز تولید وترشح میکنند بخصوص MRSA

ج. کو آموکسی کلاو برای هموفیلوس آنفولانزای تولیدکننده بتالاکتاماز

د. تیکارسیلین و پیپراسیلین برای سودوموناژ آئروژینوزا

 

۲٫ سفالوسپورین ها :

هسته این ترکیبات ۷ – آمینوسفالوسپورانیک اسید نام دارد که منبع مهم تولید انواع سفالوسپورین ها محسوب می گردد . سفالوسپوریناز قادر به بی اثر کردن آنها می باشند .
نکته : همه سفالوسپورین ها از قارچی به نام سفالوسپوریوم تولید می شوند بجز یک گروه به نام سفامایسین یا سفو اکسیتین که از اکتینومیست ها ( یک نوع باکتری گرم مثبت ) مشتق می گردند.

عملکرد : مشابه پنی سیلین => همون دو تا مورد دیگه :/

سفالو سپورین ها را به ۵ نسل تقسیم می کنند هر چه از نسل اول به آخر می رویم اثر روی گرم مثبت ها کم و روی گرم منفی ها زیاد می شود.

 

نسل ۱ : 

خصوصیات :

الف) فعالیت بر علیه گرم مثبت ها عمدتا کوکسی ها

ب) عمده تاثیر آنها بر علیه بی هوازی ها می باشد البته روی گونه باکتروئیدوس فراژیلیس بی هوازی و گرم منفی که جزی از فلور طبیعی روده است تاثیری ندارد.

ج) به CSF نفوذ نمیکند.  

د) choice درمانی هیچ عفونتی نیست اما بعضی از آنها مثل سفرادین ، سفالکسین ، سفازولین برای پروفیلاکسی قبل از عمل جراحی کار برد دارند.

نسل ۲

خصوصیات :

الف) فعالیت بر علیه کل میکروب های تحت پوشش نسل اول + بعضی از گرم منفی ها
ب) برخلاف نسل اول بر روی باکتروئیدوس فراژیلیس موثر می باشد با این همه بر روی سودوموناژ آئروژینوزا بی تاثیر است
ج) مثال هایی برای نسل دوم سفوکسیدین ، سفوتتان
د) کاربرد در پریتونیت ( التهاب صفاق ) و یا بیماری التهابی لگن کاربرد دارد.

نسل ۳

خصوصیات :

الف) تاثیر کمتر بر گرم مثبت ها نسبت به دو نسل قبل البته بر روی استرپتوتوکوکوس نمونیه که گرم مثبت است تاثیر دارد! بر خلاف نسل یک و دو بر روی سودوموناژ آئروژینوزا نیز موثر است

ب) تقریبا همه اعضائ نسل سه توانایی نفوذ به CSF را دارا می باشند همه بجز بجز سفو پرازون!  

ج) دارویی که به تازگی به نسل ۳ ملحق شده => سفدی تورن به صورت خوراکی مصرف شده و بر علیه استرپتوکوکوس نمونیه (عامل مولد ذات الریه) فعالیت میکند

 

نسل ۴

خصوصیات :

الف) تاثیرگذار بر باکتری های مقاوم به نسل ۳ مثل بعضی انترو باکتر و سیترو باکتری ها !
ب) تنها عضو این نسل که کاربرد بالینی دارد سفپیم فعالیت علیه سودوموناژ همانند فعالیت سفتازیدیم از نسل سه

نسل ۵

خصوصیات :

الف) نسبت به دو نسل قبل تاثیر بیشتری بر گرم مثبت ها دارد. 

ب) تاثیر گذار بر MRSA ، انتروکوک فکالیس ، استرپتوکوک نمونیه مقاوم به پنی سیلین.

ج) مثال برای این نسل سفتارولین ، سفتا بی پرول

 

عوارض سفالوسپورین ها :

۱٫افزایش حساسیت و شوک آنافیلاکسی البته نه درحد افزایش حساسیت ایجاد شده توسط پنی سیلین:/ کمتر!
۲٫ترومبوفیلیت در داروهایی مثل سفاماندول ، سفمتازول ، سفوتتان و سفوپرازون احتمال ترومبوفیلیت وجود دارد راه حل => تجویز ویتامین همراه دارو

 

۳٫مونوباکتام ها :

برخلاف پنی سیلین ۳ حلقه ای تک حلقه اند مثال آزترئونام

خصوصیات آزتزئونام :
الف. مقاوم نسبت به بتالاکتاماز

ب.کاربرد در افرادی که حساسیت به پنی سیلین دارند.

ج. علیه گرم منفی ها و سودوموناژ فعالیت دارد هیچ تاثیری بر بی هوازی ها و گرم مثبت ها ندارد!

۴٫کارباپنم ها :

وسیع الطیف ترین آنتی بیوتیک های بتالاکتام

خصوصیات :
الف. مقاوم نسبت به بتالاکتاماز
ب. عمده تاثیر آنها بر روی گرم منفی هاست اما بر روی گرم مثبت ها و بی هوازی ها نیز تاثیر دارند!

نمونه هایی از کارباپنم ها:

۱٫ ایمی پنم :

مشکلات => الف. توسط دی هیدرو پپتیداز کلیه غیر فعال می گردد راه حل => تجویز سیلاسیتین همراه با دارو سیلاستاتین آنزیم دی هیدروپپتیداز را غیر فعال می کند.
ب. باعث اسهال ، استفراغ و تهوع و تشنج می شود.

۲٫مروپنم : این یکی توسط آنزیم دی هیدروپپتیداز غیر فعال نمی گردد! و اینکه احتمال تشنج در آن پایین تر از ایمی پنم می باشد.

۳٫ارتاپنم : نیمه عمر بالایی دارد درنتیجه می توان آن را بصورت تک دوز (یک بار در روز) مصرف نمود.

۴٫دوری پنم علیه سودوموناژ آئروژینوزا بسیار فعال است.

غیربتالاکتام ها :

۱٫گلیکوپپتیدها: شامل ونکومایسن ، تیکوپلانین و…

الف. ونکومایسین: یک آنتی بیوتیک باکتریوسایت است که فقط بر علیه گرم مثبت ها فعالیت دارد. 

کاربرد: در درمان انتروکوک و استافیلوکوک های مقاوم به متی سیلین کاربرد دارد

نحوه عمل : پنی سیلین PBP  متصل می شد و از فعالیت آن جلوگیری می کرد اما ونکومایسین به خود دی آلانین متصل می شود و آنرا سد می کند و اجازه نمیدهد PBP عملی انجام دهد! 

مشکل : احتمال گرگرفتگی یا به اصطلاح ایجاد RSR AMN SMNRRNAS وجود دارد. 

ب. تیکوپلانین: مشابه ونکومایسین است اما نیمه عمر آن بالاتر می باشد

۲٫سیکلوسرین : خط دوم درمان سل می باشد

نحوه عمل: با مهار آنزیم دی آلانین لیگاز از سنتزR-MAMNANS / MAMNMA جلوگیری میکند!  

 

۳٫باسیتراسین : عمده تاثیرش بر گرم مثبت ها می باشد.

نحوه عمل :جلوگیری از دی فسفریله شدن ناقل های پیش ساز دیواره

ایراد: سمیت آن بالاست برای درمان سیستمیک کاربرد ندارد و در درمان های موضعی (مثل پماد) از آن استفاده می شود.

۲٫مهار کنندگان ساخت پروتئین : شامل دو دسته

الف. تاثیرگذاران بر زیر واحد ۳۰S ریبوزوم 

۱٫ آمینوگلیکوزیدها: عمده تاثیر بر روی گرم منفی ها برای تاثیر پذیری بر گرم مثبت ها آنها را همراه با پنی سیلین تجویز می کنند.
ایراد:

الف. جذب پایین در دستگاه گوارش

ب.سمیت بر کلیه و گوش

ج. نفوذ کم به CSF

د. عدم تاثیر بر بی هوازی ها این گروه از آنتی بیوتیک ها برای ورود به سلول به کمک انتقال فعال، نیاز به اکسیژن دارند.

نمونه هایی از آمینوگلیکوزیدها :

۱٫ استرپتومایسین : به همراه ایزونیازید و ریفامپین در درمان سل کاربرد دارد. همچین به همراه تتراسایکلین در درمان طاعون و تولاسمی ایفای نقش می کند.
۲و ۳٫ جنتامایسین و توبرا مایسین : در درمان عفونت سودوموناژ آئروژینوزا کاربرد دارند.
۴و ۵٫ نئومایسین و کانامایسین : سمیت آنها بالاست برای کاهش فلور طبیعی قبل از عمل جراحی یا بصورت موضعی برای عفونت های پوستی استفاده می گردد.
۶٫آمیکایسین : بر روی میکروارگانیسم های مقاوم به توبرا و جنتامایسین اثر دارند.

اسپکتینومایسین : جزو آمینو گلیکوزید ها نیست ولی شباهت زیادی به آنها می دهد.
کاربرد: تنها کاربرد آن در درمان تک دوز سوزاک می باشد تاثیر بر گونوکوکهای تولیدکننده بتالاکتاماز.
نکته : انتخاب اول و اصلی در درمان سوزاک پنی سیلین است و اسپکتومایسین تنها در افرادی که به پنی سیلین حساسیت دارند استفاده می شود.

۲٫ تتراسایکلین: نحوه عمل :مهار اتصال TRNA به زیر واحد ۳۰S ریبوزوم باکتری

خصوصیات:
الف. سمیت پایین ب.جذب خوراکی بالا ج. نفوذ به CSF پایین د. وسیع الطیف

درمانی :عفونت های کلامیدیایی ، آکنه ، مایکوپلاسما پنمونیه Choice

نمونه هایی از تتراسایکلین :
۱٫مینوسایکلین: در درمان عفونت های نوکاردیایی و درمان حالت ناقل مننگوکوکسمی(عفونت خون) نقش دارد.

ایراد: الف)رسوب بر روی دندان ها قهوه ای شدن دندان ها ب) جذب یون های کلسیم و آهن ج) ازبین بردن فلور دستگاه گوارش افزایش تعداد باکتری های مقاوم ایجاد بیماری هایی مثل اسهال واژن فراهم شدن زمینه برای رشد مخمرها PP د) ازبین بردن لاکتوباسیل ها در واژن افزایش ایجاد التهاب

۲٫تیجیسیکلین : بر خلاف دیگر اعضای خانواده تتراسایکلین باکتریوسیت می باشد اتصال محکم تر به ریبوزوم نسبت به بقیه همگروهی ها.البته در کتاب جاوتز تیجی سایکلین را یک گلیسرسایکلین معرفی کرده که آنالوگ ساختاری تتراسایکلین هاست

 Choice درمانی : استرپتوکوک نمونیه ، باکتروئید اسپوراژیلیس ، MRSE ، MRSA 

۳٫اگزالولیدینونها: برای مثال لینزولاید  

نحوه عمل: جلوگیری از تشکیل فرمیل متیونین TRNA

Choice درمانی : درمان استافیلوکوک های مقاوم به ونکومایسین 

ب. تاثیرگذاران بر زیر واحد ۵۰S ریبوزوم :

همگی باکتریواستاتیک اند
نحوه عمل: جلوگیری از تشکیل کمپلکس آغازگر و جابجایی آمینو اسیدها

۱٫ماکرولید ها: مهم ترین عضو گروه آنها اریترومایسین می باشد . در افرادی که به پنی سیلین حساسیت  دارند،کاربرد دارد

عوارض : عوارض گوارشی
Choice درمانی : مایکوپلاسما نمونیه ، کلامیدیا تراکومایتیس (عامل تراخم)

۲٫آزولید ها : مهم ترین عضو این گروه کلاریترومایسین ، آزیترومایسین می باشند عوارض آن کمتر از اریترومایسین می باشد.

نکته : ماکرولید ها و آزولید ها به همراهی هم در درمان مایکوباکتریوم آتیپیک،کمپیلوباکترژوژونی، هلیکوباکترپیلوری ( عامل اصلی زخم معده ، ناراحتی های معده و ابتدای روده ) نقش دارند

۳٫ کتولیدها:مهم ترین عضو این گروه تلیترومایسین می باشد.علیه باکتریهای مقاوم به ماکرولیدها فعال هستند.
Choice درمانی : درمان عفونت های حاد در لوله تنفسی فوقانی و تحتانی 

۴٫ کلیندامایسین: شبیه اریترومایسین می باشد. بر علیه باکتری های بی هوازی فعالیت دارد.
ایراد: باعث کولیت وابسته به آنتی بیوتیک می گردد ایجاد اسهال خونی.
نکته : بعضی انتی بیوتیک ها مثل اریتروماسین تعادل فلور طبیعی در روده را بر هم زده در نتیجه زمینه را برای رشد بعضی باکتری های مقاوم مثل کلستریدیوم دیفیسسیله فراهم می کنند.این اسپور بی هوازی گرم مثبت با تولید و ترشح اگزوتوکسین باعث کولیت ( التهاب طولانی مدت در بخشی از دستگاه گوارش ) می شود.

۵٫ کلرآمفنیکل: باکتریو استاتیک و وسیع الطیف است.
نحوه عمل: جلوگیری از فعالیت آنزیم پپتیدیل ترانسفراز اختلال در اتصال آمینو اسید به زنجیره پپتیدی در حال ساخت.
Choice درمانی : به علت سمیت بالا انتخاب درمانی هیچ عفونتی نیست بر مغز استخوان تاثیر گذاشته و باعث سندرم کودک خاکستری می گردد میتوان در مننژیت هموفیلوس آنفولازا از آن استفاده کرد.

سندرم کودک خاکستری: در کودکان به دلیل کمبود آنزیم گلوکورونیداز برای متابولیزه کردن این دارو، دارو و مشتقات سمی آن در بدن تجمع می یابند و باعث ایجاد علائمی از قبیل:افت فشارخون، سیانوز (کبودی اندام ها) و حتی اختلالات سیستم عصبی و مرگ می شوند.

۶٫استرپتوگرامین ها: مهمترین عضو این دسته، کوینو پریستین و دالفوپریستین می باشند.
نحوه عمل: باعث می شود زنجیره پپتیدی در حال ساخت بصورت ناقص جداگردد.
Choice درمانی : در درمان MRSA ، انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین و پنوموکوک های مقاوم به پنی سیلین.

۳٫تخریب کنندگان غشای سلولی :

۱٫ پلی میکسن E یا کلیستین که سمیت آن بالا است به صورت موضعی تجویز می گردد. 

نحوه عمل: تاثیر بر فسفولیپیدهای غشا باکتری بخصوص فسفاتیدیل اتانول آمین و تغیر در قابلیت نفوذ پذیری آن این آنتی بیوتیک بر خلاف عمده آنتی بیوتیک های دیگر هم در مرحله رشد تصاعدی و هم در مراحل دیگر چرخه زندگی باکتری میتواند تاثیر گذار باشد!

۲٫یونوفور: عضو معروف این گروه آن والینکومایسین است.
نحوه عمل: باعث درز کردن کاتیون ها از خلال غشا به خارج سلول می شود.
نکته : عضو جدید این گروه داپتومایسین نام دارد که برای درمان و استاف مقاوم به MRSA  موثر است و بصورت تک دوز و تزریقی استفاده میشود.

۳٫ آمفوتریسین B :  با تشکیل یوند با ارگوسترول در غشای سلول یک کانال غشایی ایجاد میکند که موجب  نشت یونهای تک ظرفیتی از عرض غشا میشود به دلیل اینکه ارگسترول فقط در غشائ قارچ ها مشاهده میشود این آنتی بیوتیک فقط بر قارچ ها موثر است . 

نکته : به طور کلی اسم هر آنتی بیوتیکی که تهش لفظ  ازول باشد بر روی غشای قارچ ها وارگسترول تاثیر می گذارد مثال ایمیدازول ، فلوکونازول ، کتوکنازول

 

۴٫مهار کنندگان سنتز اسید نوکلئیک ها :

به سه دسته تقسیم می گردند:
۱٫ آنتی متابولیت ها

۲٫ مهارکنندگان سنتز DNA 

۳٫مهارکنندگان سنتز RNA

نکته : بین مکانیسم عمل این سه گروه با عملکرد عوامل ضد میکروبی مانند آنتاگونیست های شیمیایی تشابه وجود دارد.
قبل از معرفی اعضای این دسته به قسمتی از مسیر ساخت پورین ها در باکتری توجه نمایید:
پترپدین + پاراآمینو بنزوییک اسید -> دی هیدرو پتروییک اسید -> تتراهیدروپتروییک اسید

۱٫سولفونامید ها: برای مثال سولفاپیریمیدین ها ، سولفسیو کسازول که هر دو محلول در آب هستند.
نحوه عمل: بر روی مرحله اول تاثیر می گذارند آنالوگ ساختاری پارا آمینو بنزوییک اسید می باشند باعث می شوند دی هیدرو پتروویک اسید ساخته نشوند. باکتریو استاتیک می باشند.
Choice درمانی : در درمان عفونت های نوکاردیایی نقش دارند. 
ایراد:
الف. ایجاد آلرژی  ب. سمیت برای کلیه و کبد

۲٫تری متوپریم: بر روی مرحله دوم تاثیر میگذارد از ایجاد تتراهیدروپتروییک اسید در باکتری جلوگیری می کنند.

۲+۱ : برای تقویت اثر معمولا از ترکیب این دو آنتی بیوتیک استفاده می کنند تولید کوتریموکسازول
کوتریموکسازول: ۵ واحد سولفونامید + ۱ واحد تری متوپریم
درمانی : در درمان سالمونلوزیس ، شیگلوزیس و پنومونی نموسیتیس کاربرد دارد.

 

۳٫کینولون ها: دو دسته اند : اولیه ، دارای فلوئور

اولیه : به صورت سیستمیک تجویز نمی شوند(به سطح درمانی سیستمیک نمی رسند) معمولا به عنوان ضدعفونی کننده های ادراری استفاده می شوند مثال نالیدیکسیک اسید ، اگزالینیک اسید
دارای فلوئور: جایگزینی اتم فلوئور دارند . قدرت بیشتر و سمیت کمتری نسبت به گروه اول دارند و به سطح درمانی در خون می رسند مثال سیپروفلوکسایسین ، نوروفلوکسایسین ، افلوکساسین

نحوه عمل: مهار آنزیم AND سنتتاز ( توپوایزومراز ) مهار همانندسازی و تکثیر AND

نکته:کینولنون ها درکودکان بدلیل عوارض مفصلی به ندرت تجویز می شود.در زنان باردار کلا تجویز نمی شود!

۴٫ FC5 ها : تجویز مهار سنتز در قارچ ها

۵٫ ریفامپین ها : سردسته آنتی بیوتیک های مهار کننده سنتز ANR

نحوه عمل: آنتی جلوگیری از ساخته شدن ANR پلیمراز
Choice درمانی : درمان سل ، از بین بردن ناقل های مننگوکوک. 

۵٫خارج از این چهار حوزه :
الف. دابسون : همراه با ریفامپین در درمان جذام کاربرد دارد.
ب. مترونیدازول : نحوه عمل:

۱٫ جذب الکترون محروم کردن میکروب از قدرت احیائ کنندگی
۲٫ شکستن دارو در اثر جذب الکترون ایجاد مواد حد واسط سمی برای AND
۳٫ شکسته شدن  AND توسط خود دارو

درمانی : کولیت های ناشی از مصرف آنتی بیوتیک!

نکته: مترونیدازول صرفا یک داروی آنتی باکتریال نیست بلکه بر تک یاخته ها مثل آمیب ، ژیاردیار ، تریکوموناس و… نیز تاثیر دارد.

ج. مترونیازیدها:
نحوه عمل: مهار سنتز چربی در دیواره عامل سل ( نام این اسید چرب خاص اسید مایکولیک می باشد )
Choice درمانی : درمان سل 

د. اتامبوتول:
نحوه عمل: جلوگیری از سنتز آرابینوگلاکتان در دیواره مایکوباکتریوم
Choice درمانی : درمان سل  

ی. پیرازینامید:
نحوه عمل: مهار آنزیم سنتز کننده اسید های چرب ( فتی اسید سنتتاز )
Choice درمانی : درمان سل 

 

منبع : اختصاصی کافه پزشکی


نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

6 + هفده =