• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : سفپیم Cefepime | کافه پزشکی

 داروهای ضد باکتری
       

موارد مصرف سفپیم

سفالوسپورین نسل ۴ 
الف- عفونت ادراری یا باکتریمی خفیف تا متوسط ناشی از اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه، پروتئوس میرابیلیس 
بالغین: ۰٫۵-۱g عضلانی ویا انفوزیون وریدی در طول ۳۰دقیقه هر ۱۲ساعت ۱بار برای مدت ۷ تا ۱۰ روز. 

ب- عفونت ادراری شدید یا پیلونفریت ناشی از اشرشیاکلی یا کلبسیلاپنومونیه 
بالغین: ۲g انفوزیون وریدی در عرض ۳۰ دقیقه هر ۱۲ساعت ۱بار برای ۱۰روز. 

ج- پنومونی متوسط تا شدید ناشی از استرپتوکوک پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا، کلبسیلا پنومونیه و گونه های انتروباکتریاسه 
بالغین: ۱-۲g انفوزیون وریدی در عرض ۳۰ دقیقه هر ۱۲ساعت ۱بار برای ۱۰روز. 

د- عفونت پوستی یا ساختمان های پوست بدون عارضه متوسط تا شدید ناشی از استافیلوکوک اورئوس (گونه های حساس به متی سیلین) یا استرپتوکوک پیوژن 
بالغین: ۲g انفوزیون وریدی در عرض ۳۰ دقیقه هر ۱۲ ساعت ۱بار برای ۱۰ روز.

 

مکانیسم اثر سفپیم

سفپیم به عنوان یک آنتی بیوتیک باکتریوساید سبب مهار سنتز دیواره سلولی باکتری می شود.
 

فارماکوکینتیک سفپیم

این دارو به فرم تزریقی (داخل عضلانی، وریدی) تجویز می شود. نیمه عمر دارو حدود ۲ ساعت بوده که در بیماران با نارسایی کلیوی نیمه عمر افزایش می یابد. دارو به میزان ۲۰% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. دفع دارو کلیوی است. این دارو با غظت کم در شیر ترشح می شود.
 

منع مصرف سفپیم

در صورت سابقه حساسیت شدید به پنی سیلین و سفالوسپورین ها
درباره سفازولین داروی نسل اول سفالوسپورین ها اینجا را بخوانید
 

عوارض جانبی سفپیم

درد در محل تزریق، فلبیت، تهوع، اسهال، استفراغ، کولیت سدوممبرانوس، راش و کهیر، واکنش های آنافیلاکسی
 

تداخلات دارویی سفپیم

الف- مصرف همزمان این دارو با آمینوگلیکوزیدها احتمال نفروتوکسیسیتی و اتوتوکسیسیتی این داروها را افزایش می دهد. 
ب- مصرف همزمان این دارو با فوروزماید احتمال نفروتوکسیسیتی دارو را افزایش می دهد. 
ج- مصرف همزمان این دارو با پروبنسید، دفع کلیوی سفپیم را مهار می کند
 

توصیه های دارویی سفپیم

الف- در صورت بروز علائم کولیت سودوممبرانوس دارو قطع و به پزشک اطلاع داده شود. 
ب- در بیماران با نارسایی کلیوی تعدیل دوز صورت گیرد.
 

مصرف در بارداری

B :
May be acceptable. Either animal studies show no risk but human studies not available or animal studies showed minor risks and human studies done and showed no risk.
Lactation: Drug enters breast milk; use with caution
 

اشکال دارویی 

 
 
 

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

شش + 5 =