• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : دیفلونیسال Diflunisal | کافه پزشکی

 داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
      

موارد مصرف دیفلونیسال

مشتقی از اسید سالسلیک است . 
برای درمان دردهای حاد یا دراز مدت خفیف تا متوسط. 
برای درمان درد و التهاب در استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید وعلائم دیسمنوره اولیه. 
ضد درد و التهاب (ضد التهاب غیر استروئیدی).
 

مکانیسم اثر دیفلونیسال

از مشتقات آسپرین بوده ولی اثرات کلینیکی آن کاملاً مشابه ترکیبات اسید پروبیوتیک است و با مهار عملکرد سیکلواکسیژناز تشکیل پیش سازهای پروستاگلاندین و ترومبوکسان رااز اسیدهای آراشیدونیک کاهش می دهد و سنتزپروستاگلاندین را مهار می کند. 
مصرف آن همراه با الکل باعث افزایش تحریک و التهاب معده می شود. این دارو همراه با آسپرین و NSAIDهای دیگر به علت افزایش عوارض گوارشی نباید مصرف شود.
 

فارماکوکینتیک دیفلونیسال

بخوبی از دستگاه گوارشی جذب شده و حداکثر غلظت پلاسمائی آن ۲ الی ۳ ساعت پس از خوردن یک دوز آن ایجاد می شود. نیمه عمر آن در خون ۸ تا ۱۲ ساعت است. به علت نیمه عمر طولانی و کنتیک غیر خطی چندین روز زمان لازم است تا بدنبال دوزهای متعدد غلظت پلاسمائی آن بحد ثابت برسد. این زمان را می توان با یک دوز اولیه زیاد کاهش داد. در مایع سینویال غلظت آن به ۷۰ درصد غلظت پلاسمائی می رسد. عمدتاً در ادرار ترشح می شود. ممکن است چرخه مجدد صفراوی وجود داشته باشد. در شیر ترشح می شود (۲ تا ۷ درصد غلظت پلاسمائی).
 

عوارض جانبی دیفلونیسال

همانند دیگر داروهای NSAIDs 
شایعترین عارضه عوارض گوارشی، سردرد و بثورات پوستی است. زخمهای پپتیک و خونریزی گوارشی گزارش شده است. گیجی، منگی، بیخوابی و وزوزگوش نیز اتفاق می افتد.
 

تداخلات دارویی دیفلونیسال

همانند دیگر داروهای NSAIDs 
آسپرین به مقدار کمی غلظت پلاسمائی دیفلونیسال را کاهش می دهد 
دیفلونیسال غلظت پلاسمایی ایندومتاسین را افزایش می دهد. مصرف توأم این دارو بدلیل احتمال ایجاد خونریزی گوارشی شدید و کشنده توصیه نمی شود. 
مصرف منظم داروی آنتی اسید جذب دیفلونیسال را کاهش می دهد.
 

هشدار ها دیفلونیسال

همانند دیگر داروهای NSAIDs ، دیفلونیسال باید در بیمارانی که اختلال کلیوی واضح دارند با دوز کمتری استفاده شود و در صورت شدید بودن اختلال کلیوی نبایستی مصرف شوند. مصرف آن در کودکان مجاز نمی باشد (زیر ۱۲ سال).
 

دارو های هم گروه دیفلونیسال

Diclofenac
Etodolac
Fenoprofen
Flurbiprofen
Ibuprofen
Indomethacin
Ketoprofen
Ketorolac
Meclofenamic Acid
Mefenamic Acid
Meloxicam
Nabumetone
Naproxen
Oxaprozin
Piroxicam
Sulindac
Tolmetin
 

مصرف در بارداری

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.
Pregnancy Category: C (avoid in late pregnancy; may cause premature closure of ductus arteriosus) The Quebec Pregnancy Registry identified 4705 women who had spontaneous abortions by 20 weeks’ gestation; each case was matched to 10 control subjects (n=47,050) who had not had spontaneous abortions; exposure to nonaspirin NSAIDs during pregnancy was documented in approximately 7.5% of cases of spontaneous abortions and in approximately 2.6% of controls. (CMAJ, September 6, 2011; DOI:10.1503/cmaj.110454) Lactation: enters breast milk/not recommended
 
 

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد