• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

دوکسیلامین

اطلاعات دارویی : دوکسیلامین Doxylamine | کافه پزشکی

 آنتی هیستامین ها
   

موارد مصرف دوکسیلامین

-بی خوابی 
-حساسیت مسیر فوقانی تنفسی
 

مکانیسم اثر دوکسیلامین

-با گیرنده های H1 بر روی سلول های هدف رقابت میکند.
 

فارماکوکینتیک دوکسیلامین

-زمان پیک پلاسمایی: ۲-۳ساعت 
-غلظت پیک پلاسمایی: ۱٠٠ng/mL 
-نیمه عمر: ۱۰-۱۲ساعت 
-دفع: ادراری
 

عوارض جانبی دوکسیلامین

اثرات آنتی کولینرژیک ازجمله: خشکی دهان، تاری دید، افزایش درجه حرارت بدن، تاکی کاردی و…
 

تداخلات دارویی دوکسیلامین

-داروهای سرکوب کننده ی CNS 
-مهارکننده های MAO: باعث افزایش اثرات آنتی کولینرژیک مهارکننده هایMAO می گردد.
 

هشدار ها دوکسیلامین

موارد منع مصرف: 
-حساسیت 
-احتیاط مصرف: 
مصرف بیش از ۲ هفته، آسم، گلوکوم، بیماری های قلبی-عروقی، بیماری های تتفسی، اختلالات تیروئیدی، سرکوب CNS.
 

دارو های هم گروه دوکسیلامین

Brompheniramine Maleate
Carbinoxamine
Chlorpheniramine Maleate
Clemastine
Cyproheptadine
Diphenhydramine
Promethazine
Triprolidine
Diphenhydramine Compound
Antihistamine Decongestant
 

مصرف در بارداری

A :
Generally acceptable. Controlled studies in pregnant women show no evidence of fetal risk.
Women considering self-medication with doxylamine during pregnancy should consult a health professional for advice regarding the relative risks and benefits of such therapy. Lactation Expected to be distributed into milk.103 Discontinue nursing or the drug
 

اشکال دارویی 

 
 
منبع : وبسایت دارویاب

همراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشیدباشیدهمراه کافه پزشکی باشید.

همراه کافه پزشکی باشید.

همراه کافه پزشکی باشید.

همراه کافه پزشکی باشید.

همراه کافه پزشکی باشید.

همراه کافه پزشکی باشید.


نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

14 + 7 =