• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

افاویرنز

اطلاعات دارویی : افاویرنز Efavirenz | کافه پزشکی

 ضد ویروسها
      

موارد مصرف افاویرنز

آنتی ویروس ( مهارکننده غیر نوکلئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس). 
درمان عفونت HIV-1 همراه با یک مهارکننده پروتئاز یا مهارکننده نوکلئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس.

مکانیسم اثر افاویرنز

از طریق مهار ترنس کریپشن RNAویروس به DNA سبب دارو سبب کاهش میزان ویروس HIV در خون شده و نیز باعث افزایش تعداد لنفوسیت های CD4 می شود

فارماکوکینتیک افاویرنز

دارو بیش از ۹۹% به پروتئین های پلاسما متصل شده و در CSF نیز توزیع می شود. متابولیسم دارو توسط سیستم P450 کبدی (CYP3A4,CYP2B6) صورت می گیرد. نیمه عمر دارو حدود۵۲-۷۶ ساعت می باشد. فراهم زیستی دارو پیرو مصرف غذای چرب تا ۵۰% افزایش می یابد.

عوارض جانبی افاویرنز

اختلالات خواب، آژیتاسیون، گیجی، دپرسیون، سرگیجه، افوریا، خستگی، هالوسیناسیون، سر درد، عصبی شدن، بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، پانکراتیت، هماچوری، سنگ های کلیوی، اریتم مولتی فرم، سندروم استیونس-جانسون، نکرولیزیس اپیدرمال توکسیک.
 

تداخلات دارویی افاویرنز

الف-مصرف همزمان این دارو با آمپرناویر، کلاریترومایسین، ایندیناویر، لوپی ناویر، ریتوناویر ممکن است سبب کاهش سطح پلاسمایی افاویرنز شود. 
ب- مصرف همزمان این دارو با ریفامپین و فنوباربیتال ممکن است سبب افزایش کلیرنس افاویرنز و کاهش سطح پلاسمایی آن شود. 
ج- در صورت مصرف همزمان داروهای ضد بارداری خوراکی با این دارو، به علت کاهش اثر کنتراسپتیوها، لازم است از یک روش دیگر جلوگیری از بارداری نیز استفاده نمود. 
د- مصرف همزمان این دارو با واریکونازول، سبب کاهش مشهود سطح پلاسمایی واریکونازول و افزایش میزان افاویرنز می شود. 
ه- مصرف همزمان این دارو با وارفارین سبب تغییر در سطح سرمی وارفاین می شود، لذا باید INR را کنترل نمود.

دارو های هم گروه افاویرنز

 Delavirdine
 Etravirine
 Nevirapine
 

مصرف در بارداری

D :
Use in LIFE-THREATENING emergencies when no safer drug available. Positive evidence of human fetal risk.
Lactation: It is not known whether efavirenz is excreted in milk. It should not be administered to nursing mothers. The CDC advises HIV-infected women not to breast-feed to avoid postnatal transmission of HIV.
 

اشکال دارویی

 
 
 
 
 
 
منبع : وبسایت دارویاب

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد