• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

فکسوفنادین

اطلاعات دارویی : فکسوفنادین Fexofenadine | کافه پزشکی

 آنتی هیستامین ها
   

موارد مصرف فکسوفنادین

آنتی هیستامین غیر سداتیو (آنتاگونیست رسپتورهای H1). 

فکسوفنادین که یک متابولیت فعال ترفنادین و یک آنتی هیستامین غیر آرام بخش می باشد فعالیت شدید آنتی موسکارینی یا آرام بخشی ندارد. این دارو به صورت هیدروکلرید در درمان علامتی حالات آلرژیک مثل رینیت آلرژیک فصلی و کهیر مزمن تجویز می گردد. این دارو به صورت خوراکی و با دوز mg 120 در روز به صورت دوز منفرد یا در دو دوز تقسیم شده تجویز می گردد. به کودکان ۶ تا ۱۱ سال دوزهای ۳۰ میلی گرمی، ۲ بار در روز در درمان رینیت آلرژیک فصلی داده می شود.

 

مکانیسم اثر فکسوفنادین

فکسوفنادین متابولیت ترفنادین بوده وسبب مهار انتخابی رسپتورهای H1 محیطی می شود. دارو دارای فعالیت سداتیو و آنتی موسکارینی مشهود نمی باشد.
 

فارماکوکینتیک فکسوفنادین

فکسوفنادین متعاقب تجویز خوراکی به سرعت جذب می شود و اوج غلظت پلاسمایی آن طی ۲ تا ۳ ساعت حاصل می شود. حدود ۶۰ تا ۷۰% به پروتئین های پلاسما اتصال دارد و حدود ۵% از دوز کلی متابولیزه می گردد که این عمل عمدتاً توسط مخاط روده انجام می پذیرد و تنها ۵/۰ تا ۵/۱ % دوز تجویزی تحت متابولیسم کبدی توسط سیتوکروم p-450 قرار می گیرد. نیمه عمر حذف دارو حدود ۱۴ ساعت گزارش شده است که در اختلالات کلیوی طولانی تر می گردد. دفع دارو عمدتاً از طریق مدفوع صورت می گیرد و تنها ۱۰ % آن در ادرار یافت می شود. این دارو از سد خونی مغزی عبور نمی کند. فکسوفنادین به عنوان یکی از متابولیت های ترفنادین متعاقب تجویز آن در شیر مادر یافت می شود.
 

عوارض جانبی 

خستگی، خواب آلودگی، اختلال گوارشی، تهوع، دیس منوره، عفونت های ویروسی.
 

تداخلات دارویی

الف- مصرف همزمان این دارو با اریترومایسین و کتوکونازول سبب افزایش سطح خونی فکسوفنادین می شود. 

ب- آنتی اسید های حاوی منیزیوم و آلومینیوم هیدروکساید سبب کاهش جذب فکسوفنادین می شوند. 

ج- مصرف همزمان این دارو با آب گریپ فوروت سبب کاهش اثر فکسوفنادین می شود.

  

دارو های هم گروه

Cetirizine
Desloratadine
Ketotifen
Levocetirizine
Loratadine
Cetirizine+Pseudoephedrine
 

مصرف در بارداری

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.
Lactation: Excretion in milk unknown; use with caution (AAP states “compatible with nursing”)
 

اشکال دارویی 

 
 
 
 
 
منبع : وبسایت دارویاب

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد