• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

لوتیراستام

اطلاعات دارویی : لوتیراستام Levetiracetam | کافه پزشکی

 داروهای ضد صرع
     

موارد مصرف لوتیراستام

ضد تشنج (مشتق پیرولیدین). 

الف- درمان کمکی در ببماران با تشنج پارشیال (با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه) 

ب- داروی خط دوم در درمان تشنج های تونیک-کلونیک ژنرالیزه، میوکلونوس (شامل juvenile myoclonic epilepsy) و تشنج های تونیک یا آتونیک 

ج- درمان Lennox-Gastaut syndrome

 

مکانیسم اثر لوتیراستام

ناشناخته، به نظر می رسد دارو از طریق بایدینگ پروتئین وزیکول سیناپتیک SVZA و پیرو آن مهار پره سیناپتیک کانال های کلسیم سبب مهار انتقال جریان در عرض سیناپس می شود.
 

فارماکوکینتیک لوتیراستام

دارو پیرو تجویز خوراکی سریعا از دستگاه گوارش جذب می شود. دارو به میزان محدودی به پروتئین های پلاسما متصل می شود. نیمه عمر دارو حدود ۷ ساعت است.

عوارض جانبی لوتیراستام

اضطراب، آتاکسی، دپرسیون، سرگیجه، سردرد، عصبی شدن، رینیت، سینوزیت، دوبینی، بی اشتهایی، لکوپنی، نوتروپنی، درد بدن، سرفه، عفونت
 

تداخلات دارویی لوتیراستام

مصرف همزمان این دارو با آنتی هیستامین ها، بنزودیازپین ها، اوپیوئیدها، آنتدپرسانت های ۳ حلقه ای ممکن است سبب تشدید سداسیون در بیمار گردد و باید از مصرف همزمان آنها اجتناب کرد.
 

هشدار ها لوتیراستام

تجویز دارو در بیماران با نارسایی کبدی شدید و نیز در بیماران با نارسایی کلیوی و یا تحت دیالیز باید با احتیاط و تعدیل دوز صورت گیرد
 
 

دارو های هم گروه لوتیراستام

Carbamazepine
Felbamate
Gabapentin
Lacosamide
Lamotrigine
Magnesium Sulfate
Oxcarbazepine
Pregabalin
Rufinamide
Tiagabine
Topiramate
Sodium Valproate
Zonisamide
Vigabatrin
 

مصرف در بارداری

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.
As with all antiepileptic drugs, physiological changes (ie, intravascular volume expansion) during pregnancy may affect therapeutic levels and result in decreased serum concentrations Lactation: Excreted in breast milk; not recommended
 

اشکال دارویی 

 
 
 
 
 
 
 
 
منبع : وبسایت دارویاب

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد