• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : تلاپره ویر Telaprevir | کافه پزشکی

 ضد ویروسها
      

موارد مصرف تلاپره ویر

– درمان ژنوتیپ ۱ هپاتیت C مزمن ( همراه با پگ اینترفرون آلفا و ریباویرین) در بیماران بزرگسال مبتلا به بیماری کبد پیشرفته شامل سیروز، این دارو می تواند برای اولین بار یا در افرادی که قبلا تحت درمان با اینترفرون بوده اند و هیچگونه بهبودی نداشته اند و یا بطور نسبی بهبود یافته اند و یا عود بیماری را تجربه کرده اند استفاده شود.

مکانیسم اثر تلاپره ویر

– بطور برگشت ناپذیر به پروتئین ۳ غیر ساختاری (NS3) سرین پروتئاز اتصال یافته و باعث مهار تکثیر ویروس هپاتیت C می شود. اثر مستقیم ضد ویروسی علیه HCV نشان داده و به عنوان درمان اختصاصی HCV STAT-C مطرح است.

فارماکوکینتیک تلاپره ویر

– جذب: غذای پرچرب جذب را افزایش می دهد. 
– توزیع: Vd=252L 
– متابولیسم: عمدتا کبدی بوده و به متابولیت های با فعالیت کمتر (۳۰×) و غیر فعال تبدیل می شود. چندین متابولیسم اکسیداتیو CYP3A4 گزارش شده است. 
– اتصال به پروتئین: ۷۶-۵۹ % 
– نیمه عمر: پلاسمایی: در بزرگسالان حدود ۵-۴ ساعت ( تک دوز ) 
– حالت پایدار: حدود ۱۱-۹ ساعت 
– زمان رسیدن به پیک سرمی: ۵-۴ ساعت 
– دفع: مدفوع ( ۸۲ % )، ادرار ( ۱ % )

منع مصرف تلاپره ویر

– حساسیت شدید به Telaprevir یا سایر ترکیبات فرمولاسیون 
– بارداری 
– همسران زنان باردار 
– مصرف همزمان با سوبستراهای قوی CYP3A4 (alfuzocin,atorvastatin, cisapride, ergot derivatieve, lovastatin, midazolam(oral), pimozide, sildenafil/tadalafil, simvastatin,triazolam) و یا القا کننده های قوی CYP3A4 ( ریفامپین، گیاه علف چای )

عوارض جانبی تلاپره ویر

– سیستم عصبی مرکزی: خستگی 
– پوستی: راش، خارش 
– اندوکرین و متابولیک: افزایش اسید اوریک 
– گوارشی: تهوع، استفراغ، اسهال، هموروئید، احساس ناراحتی در مقعد، تغییر حس چشایی 
– خونی: آنمی، لنفوپنی، ترومبوسیتوپنی 
– کبدی: افزایش بیلی روبین

تداخلات دارویی تلاپره ویر

– از مصرف همزمان تلاپرویر با داروهای زیر خودداری شود: 
Alfuzosin, Atorvastatin, Axitinib, Carbamazepine, Cisapride, Conivaptan, Crizotinib, Darunavir, Dronedarone, Eplerenone, Ergot derivatives, Everolimus, Fluticasone (oral inhalation), Fosamprenavir, Fosphenytoin, Halofantrine, Lapatinib, Lopinavir, Lovastatin, Lurasidone, Midazolam, Nilotinib, Nisoldipine, Phenobarbital, Phenytoin, Pimozide, Ranolazine, Rifabutin, Rifampin, Rivaroxaban, Romidepsin, Salmeterol, Sildenafil, Silodosin, Simvastatin, St Johns wort, Tadalafil, Tamsulosin, Ticagrelor, Tolvaptan, Topotecan, Toremifene, Triazolam 
 
– تلاپرویر می تواند غلظت و اثرات داروهای زیر را افزایش دهد: 
Alfuzosin, Almotriptan, Alosetron, Alprazolam, Amiodarone, Aripiprazole, Atazanavir, Atorvastatin, Axitinib, Bepridil, Bortezomib, Bosentan, Brentuximab vedotin, Brinzolamide, Budesonide (nasal, systemic,oral inhalation), Carbamazepine, Ciclesonide, Cisapride, Clarithromycin, Colchicine, Conivaptan, Corticosteroids (orally inhaled, systemic), Crizotinib, Cyclosporine, CYP3A4 substrates, Dabigatran Etexilate, Desipramine, Dienogest, Digoxin, Dronedarone, Dutasteride, Eplerenone, Ergot derivatives, Erythromycin, Everolimus, Fentanyl, Fesoterodine, Flecainide, Fluticasone (nasal,oral inhalation), Fosphenytoin, Guanfacine, Halofantrine, IIoperidone, Itraconazole, Ivacaftor, Ixabepilone, Ketoconazole, Lapatinib, Lidocaine, Lovastatin, Lumefantrine, Lurasidone, Maraviroc, Methylprednisolone, Midazolam, Nilotinib, Nisoldipine, Paricalcitol, Pazopanib, P-glycoprotein/ABCB1 Substrates, Phenobarbital, Phenytoin, Pimecrolimus, Pimozide, Posaconazole, Propafenone, Quinidine, Ranolazine, Rifabutin, Rivaroxaban, Romidepsin, Ruxolitinib, Salmeterol, Saxagliptin, Sildenafil, Silodosin, Simvastatin, Sirolimus, Sorafenib, Tacrolimus, Tadalafil, Tamsulosin, Telithromycin, Tenofovir, Ticagrelor, Tolterodine, Tolvaptan, Topotecan, Toremifene, Trazodone, Triazolam, Vardenafil, Vemurafenib, Vilazodone, Voriconazole, Warfarin, Zuclopenthixol 
 
– غلظت و اثرات تلاپرویر توسط داروهای زیر افزایش می یابد: 
Clarithromycin, CYP3A4 Inhibitors, Dasatinib, Erythromycin, Itraconazole, Ketoconazole, P-glycoprotein/ABCB1 Inhibitors, Posaconazole, Ritonavir, Telithromycin, Voriconazole 
 
– تلاپرویر می تواند غلظت و اثرات داروهای زیر را کاهش دهد: 
Contraceptives(estrogens, progestins), Darunavir, Efavirenz, Escitalopram, Fosamprenavir, Fosphenytoin, Methadone, Phenobarbital, Phenytoin, Prasugrel, Ticagrelor, Voriconazole, Warfarin, Zolpidem 
 
– غلظت و اثرات تلاپرویر توسط داروهای زیر کاهش می یابد: 
Atazanavir, Bosentan, Carbamazepine, Corticosteroids, CYP3A4 Inducers, Darunavir, Deferasirox, Efavirenz, Fosamprenavir, Fosphenytoin, Lopinavir, P-glycoprotein/ABCB1 Inducers, Phenobarbital, Phenytoin, Rifabutin, Rifampin, Ritonavir, St Johns Wort, Tocilizumab

هشدار ها تلاپره ویر

– از حامله شدن بیماران حین درمان و حداقل ۶ ماه بعد از درمان باید جلوگیری کرد. بدین منظور باید از ۲ نوع روش جلوگیری غیر هورمونی استفاده نمود. 
– اثر بخشی و ایمنی در بیمارانی که سیروز درمان نشده دارند، دریافت کنندگان بافت پیوندی، عفونت همزمان به هپاتیت B یا HIV و بیمارانی که به سایر مهار کننده های NS3/4A پاسخ نداده اند، اثبات نشده است. تک درمانی برای عفونت مزمن هپاتیت C موثر نیست. 
– کم خونی با پگ اینترفورن آلفا و ریباویرین گزارش شده است، اضافه شدن Telaprevir باعث کاهش بیشتر هموگلوبین می گردد. 
– واکنش های پوستی متوسط تا شدید شامل DRESS ( راش دارویی با ائوزینوفیلی همراه با علائم سیستمیک ) و سندروم استیون جانسون گزارش شده است. 
– روش های جلوگیری هورمونی در بیمارانی که Telaprevir دریافت می کنند یا طی ۲ هفته بعد از قطع درمان، جوابدهی ندارد. 
– در اختلال متوسط تا شدید کبدی (Child-pugh class B or C) یا بیماری درمان نشده کبدی توصیه نمی شود.

توصیه های دارویی تلاپره ویر

– با غذا مصرف شود ( کم چرب نباشد ) 
– دوزهای مصرفی باید هر ۹-۷ ساعت تنظیم شود. بصورت همزمان با پگ اینترفرون آلفا و ریباویرین مصرف شود.
 

مصرف در بارداری 

X :
Do not use in pregnancy. Risks involved outweigh potential benefits. Safer alternatives exist.
Telaprevir is coadministered with ribavirin; significant teratogenic and/or embryocidal effects have been demonstrated in all animal species exposed to ribavirin; and therefore ribavirin is contraindicated in women who are pregnant and in the male partners of women who are pregnant Lactation: Unknown whether distributed in breast milk; because of the potential for adverse reaction, breastfeeding is not recommended
 

اشکال دارویی : 

 
 
 
منبع : وبسایت دارویاب

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

یازده + هشت =