• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • م
 • هـ
 • ع
 • ل
 • غ

اطلاعات دارویی : تنفوویر Tenofovir | کافه پزشکی

 ضد ویروسها
      

موارد مصرف تنفوویر

ضد رترو ویروس (مهارکننده نوکلئوتیدی ترانس کریپتاز معکوس). 
درمان عفونت HIV-1 همراه با سایر داروهای ضد رترو ویروس.

مکانیسم اثر تنفوویر

این دارو آنتاگونیست رقابتی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس HIV است و در نتیجه سبب مهار رپلیکاسیون می شود.

فارماکوکینتیک تنفوویر

مصرف دارو با وعده غذایی پر چرب سبب افزایش میزان فراهم زیستی دارو تا ۴۰% می شود. متابولیسم دارو توسط سییتم P450 کبدی صورت می گیرد. نیمه عمر دارو ۱۲-۱۸ ساعت می باشد.

عوارض جانبی تنفوویر

سردرد، دردشکمی، بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، گلیکوزوری، نوتروپنی، هایپرگلیسمی، افزایش سطح آنزیم های کبدی.

تداخلات دارویی تنفوویـر

a) مصرف همزمان این دارو با آتازاناویر ممکن است سبب کاهش سطح پلاسمایی آتازاناویر شود. 
b) مصرف همزمان این دارو با دیدانوزین ممکن است سبب افزایش فراهم زیسی دیدانوزین شود.

دارو های هم گروه تنفوویـر

 Abacavir
 Zalcitabine
 Zidovudine
 Didanosine
 Emtricitabine
 Lamivudine
 Zidovudine+Lamivudine
 Stavudine
 Emtricitabine+Tenofovir
 

مصرف در بارداری

B :
May be acceptable. Either animal studies show no risk but human studies not available or animal studies showed minor risks and human studies done and showed no risk.
Lactation: HIV+ women are advised not to breastfeed
 

اشکال دارویی

 
 
 
منبع : وبسایت دارویاب

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

4 × 4 =

samandehi