• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : والگان سیکلوویر Valganciclovir | کافه پزشکی

 ضد ویروسها
     

موارد مصرف والگان سیکلوویر

ضد ویروس (نوکلئوزید صناعی). 

الف- رتینیت فعال سیتومگالو ویروس (CMV) در بیماران ایدزی: ۹۰۰mg از راه خوراکی ۲ بار در روز با غذا برای ۲۱ روز. دوز نگهدارنده، ۹۰۰mg ،۱بار در روز با غذا می باشد. 

ب- رتینیت غیر فعال سیتومگالو ویروس: ۹۰۰mg از راه خوراکی ۱ بار در روز با غذا 

ج- پیشگیری از عفونت CMV در پیوند قلب، کلیه و کلیه-پانکراس در بیماران در معرض خطر (دهنده CMV سروپوزتیو/گیرنده CMV سرونگاتیو): ۹۰۰mg از راه خوراکی ۱ بار در روز با غذا که در خلال ۱۰ روز اول پیوند شروع شده و تا ۱۰۰ روز بعد از پیوند ادامه می یابد.

مکانیسم اثر والگان سیکلوویر

دارو یک پرودراگ است که تبدیل به گان سیکلویر شده و سبب مهار رپلیکاسیون DNA ویروس CMV می شود.

فارماکوکینتیک والگان سیکلوویر

دارو پیرو تجویز خوراکی سریعا جذب می شود. مصرف همراه با غذا جذب دارو را افزایش می دهد. دفع دارو کلیوی است.

عوارض جانبی والگان سیکلوویر

آژیتاسیون، گیجی، تب، هالوسیناسیون، سردرد، بی خوابی، نوروپاتی محیطی، تشنج، جداشدن شبکیه، تهوع، اسهال، استفراغ، کاهش کلیرنس کراتینین، آنمی آپلاستیک، دپرسیون مغز استخوان، ترومبوسیتوپنی، واکنش های ازدیاد حساسیت، سپسیس.

تداخلات دارویی والگان سیکلوویر

الف- مصرف همزمان این دارو با دیدانوزین ممکن است سبب افزایش جذب دیدانوزین شود. 

ب- مصرف همزمان این دارو با ایمیونوساپرسانت ها و یا زیدوودین ممکن است باعث افزایش ریسک نوتروپنی، آنمی، ترومبوسیتوپنی و دپرسیون مغز لستخوان شود. 

ج- مصرف همزمان این دارو با پروبنسید ممکن است سبب کاهش کلیرنس کلیوی گان سیکلویر شود.

دارو های هم گروه والگان سیکلوویر

 Valaciclovir
 Aciclovir
 Adefovir
 Cidofovir
 Entecavir
 Famciclovir
 Ganciclovir
 Ribavirin
 Telbivudine
 

مصرف در بارداری : 

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.
Lactation: not known if distributed in breast milk; do not nurse
 

اشکال دارویی :

 
 
 
منبع : وبسایت دارویاب

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

بیست − هجده =