• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اختلالات شخصیتی

انواع اختلال شخصيت و اقدامات روانشناسی آن | کافه پزشکی

شخصیت عبارت است از مجموعه مشخص صفات هيجاني و رفتاری شخص در زندگي روزمره در شرايط معمولي كه نسبتا ثابت و قابل پيش بيني است.

شخصیت دارای سه جزء است :

الف: مزاج (ارثی و زیست شناختی)

ب: منش (فرهنگی و اجتماعی)

ج: هوش (هماهنگ کننده دو جزء قبلی)

همراه کافه پزشکی باشید

مشخصات کلی اختلالات شخصیت

۱- سابقه اي از مشكلات دراز مدت فرد در حوزه هاي گوناگون

۲- خود پذير، يعني براي ايگو رفتار قابل قبول است.

۳- انعطاف ناپذيري

۴- مشكلات بين فردي در روابط بين فردي وجود دارد.

۵- فاقد همدلی با دیگران

۶- در یک مرحله رشدی تثبیت باقی مانده است.

ميزان شيوع: ۶ تا ۱۳ درصد از کل جمعیت، نسبت زن به مرد در سابقه خانوادگی

اختلال شخصیت

 • كلاستر A : پارانوئيد ، اسكيزوييد، اسكيزوتايپي
 • كلاستر B : ضد اجتماعي، مرزي، نمايشي، خودشيفته
 • كلاستر C: دوري گزين، وابسته، وسواسي-جبري

پارانوئید ( بدبین )

 • شكاكيت و بي اعتمادي به همه
 • متخاصم
 • تحريك پذير
 • خشمگين
 • بي اعتماد
 • بد عنق

در حين مصاحبه :

فرافکنی، پیشداوری، انتساب به خود

درمان :

درمان حمایتی، داروی ضد اضطراب و در موارد نادر داروی ضد جنون مثل هالوپریدول

مداخلات روانشناسی : 

 • رفتاری روشن و شفاف با بیمار داشته باشید
 • مراقب نوع رفتار و صحبت خود باشد.
 • بیمار را به فعالیت در محیط تشویق کند.
 • باید بر سر تعهدات خود با بیمار باقی بماند
 • ملاقات بیمار در طول روز در زمانهای کوتاه تر صورت گیرد .

اسکیزوئید ( منزوی )

منزوي، تكرو، نامتعارف

الگوي هميشه زندگي آنها انزواي اجتماعي است.

در بدو ورود به اتاق مصاحبه انگار از چيزي ناراحت هستند.

تماس چشمي

سبب شناسی : 

 • عوامل ژنتيك
 • خانواده هاي اسكيزوفرنيك
 • روابط آشفته خانوادگي

شروع اين اختلال در كودكي است و سابقه طولاني دارد.

درمان دارويي: ضد جنون ها (هالوپريدول)

روان درماني حمايتي

روان درماني گروهي

اسکیزوتایپال

رفتار، فكر، حال عاطفي، تكلم و ظاهر بيمار عجيب و نامتعارف است. تفكر سحرآميز، عقايد انتساب به خود و مسخ واقعيت قسمتي از دنياي روزمره اين بيمار است.

افكار خرافي ، غيب بيني ، قدرت فكري ، روابط بين فردي

خودكشي در ده درصد از بیماران

تفاوت با اسکیزوفرنی : 

پره موربید بیماری اسکیزوفرنی می باشد.

درمان : 

روان درماني حمایتی و گروهی و محیط درمانی

دارو درماني : 

ضد افسردگي

ضد روان پريشي

اختلال شخصيت ضد اجتماعي (مردم ستیز)

ناتواني به تن دادن به هنجارهاي اجتماعي به طوري كه جنبه هاي متعددي از رفتار فرد در نوجواني و بزرگسالي تحت تاثير اين ناتواني قرار گرفته باشد.

سبب شناسی : 

 • غیبت والدین از خانه و یا بد رفتاری آنها و تنبیه مکرر
 • ADHD و اختلال سلوک

اغلب پس از جواني يا ميانسالي به طور قابل توجهي بهبود مي يابند.

مرگ در اثر خشونت، سوء مصرف مواد، خودکشی، صدمه جسمی مشکلات قانونی و مالی

درمان : 

 • درمان سو مصرف مواد
 • بستري در مكان ثابت
 • مجازات قانوني

مداخلات روانشناسی : 

 • پرستار باید رفتاری محکم، استوار و ثابت داشته باشد.
 • رفتار و احساسات غلط را به بیمار بشناسد.
 • قرار دادن محدودیت های مشخص
 • تحریکات محیط را به حداقل رساند.
 • وسایل خطرناک را از محیط دور کرد.
 • در صورت لزوم از آرامبخش و مهار فیزیکی استفاده کرد

 

اختلال شخصيت مرزي Border Line

اين بيماران در مرز سايكوز و نوروز قرار گرفته اند و مشخصه آنها ناپايداري حالت عاطفي، خلق، رفتار و روابط آنهاست.

اسكيزوفرنيك شبه نروتيك

اختلال منش سايكوتيك

اختلال اگر كه as if

تحمل تنهایی برای آنها سخت است

پیش آگهی : 

ميزان بروز افسردگي در اين اختلال بالا است

قبل از ۴۰ سالگي تشخيص داده مي شود.

احتمال خودکشی خود زنی ، افسردگی و سوئ مصرف مواد موجود می باشد.

شیوع اختلال شخصیت در مادران این گروه زیاد می باشد.

سبب شناسی : 

 • علل عضوی
 • غیبت والدین و مداخله افراطی آنها، بدرفتاری و سوئ استفاده جنسی

درمان : 

 • روان درمانی
 • کاربرد داروهای ضد افسردگی، لیتیوم، داروهای ضد جنون، کاربامازپین

اختلال شخصیت نمایشی

در اشخاص هيجاني وتحريك پذير با رفتار پر زرق و برق و نمايشي مشخص است. در كنار اين ظاهر، اين افراد در برقراري ارتباط عميق ناتوانند.

سبب شناسي:

مشکلات دوران کودکی خود را با رفتار نمایشی حل کرده است

پيش آگهي:

با گذشت زمان بهبود پیدا می کند.

درمان :

داروهای ضد افسردگی و ضد جنون و ضد اضطراب

روان درمانی تحلیل گرا به صورت فردی و گروهی

مداخلات روانشناسی :

رفتاری حرفه ای و ثابت داشته باشد

روی مکانیسم های دفاعی بیماران کار کرد.

خونسرد و راحت باشد.

محدودیت های خاصی برای بیمار قرار دهند.

اختلال شخصیت خودشیفته : 

اين افراد خود را آدم هاي خاصي مي  پندارند و انتظار دارند به طور خاصي با آنها مدارا شود، از انتقاد ديگران دچار خشم مي گردند يا كاملا بي طرف هستند.

سبب شناسي :

ناتوانی در کسب همدلی مادر و طرد شدن از جانب مادردر اوایل کودکی

سير و پيش آگهي :

اختلال مزمن است و درمان سختی دارد این گروه پیشرفت سن را به خوبی تحمل نمی کنند.

درمان:

روانکاوی و لیتوم و ضد افسردگی

مداخلات روانشناسی : 

مصرف مواد زیادی دیده می شود بنابراین یکی از اهداف درمانی تمرکز بر مصرف مواد می باشد.

خانواده درمانی

قرار دادن محدودیت های منطقی و اصولی

اختلال شخصيت وسواسي و جبري 

با اصول و مقررات، نظم، نظافت و كسب كمال دارند.روي رعايت دقيق قانون اصرار مي ورزند و انعطاف ناپذير و متعصب هستند. قدرت كار طولاني دارند ولي از داشتن دوستان زياد محرومند. محدودیت هیجانی دارند.

سبب شناسي:

نظریه فروید

درمان:

بینش نسبت به بیماری خود دارد.

روان درمانی فردی حمایتی و دارو درمانی مشتمل بر کلونازپام و کلومیپرامین

اختلال شخصیت دوری گزین 

مبتلايان به اين اختلال نسبت به طرد شدن بي نهايت حساس هستند و به همين دليل ممكن است به زندگي بدون روابط روي آورند.

شیوع در ۱ تا ۱۰ درصد از جمعیت عمومی

سبب شناسی: سرزنش و تحقیر شدن از جانب والدین در ملا عام

درمان: روان درمانی فردی حمایتی و بینش گرا و مهارت اجتماعی

اختلال شخصیت وابسته 

مبتلايان براي احتياجات خود بر ديگران متكي هستند و فاقد اعتماد به نفس مي باشند و در تنهايي احساس ناراحتي شديد مي كنند. اين افراد از قبول مسئوليت خودداري و در صورت ناگريز بودن، براي قبول آن دچار اضطراب مي شوند.

سبب شناسی:

بیمار جسمی در کودکی و از دست دادن والدین در کودکی

درمان :

روان درمانی خانواده درمانی و گروه درمانی و دارو درمانی

اختلال انطباقی Adjustment Disorder   

واكنش غير منطقي در مقابل يك عامل استرس زاي رواني و اجتماعي قابل شناسايي كه ضمن سه ماه پس از شروع استرس ظاهر مي گردد.

عوامل استرس زا در محدوده تجارب طبيعي هستند، مانند تولد كودك، به مدرسه رفتن فرزندان، ازدواج طلاق

انواع : 

 • اختلال تطابق همراه با اضطراب
 • اختلال تطابق همراه با خلق افسرده
 • اختلال تطابق همراه با آشفتگي سلوك : 

به منش فرد مربوط مي باشد، نظير زير پا گذاشتن حقوق ديگران و يا ناديده گرفتن اصول و معيارهاي اجتماعي مانند فرار از مدرسه و ولگردي و نزاع با ديگران

 • اختلال تطابق آشفتگي توام سلوك و هيجانات
 • اختلال تطابق با خلق افسرده و مضطرب توام
 • به گونه اي ديگر مشخص نشده است :

عدم همكاري بارز با دستورات درماني، انزواطلبي بدون خلق افسرده و مضطرب

 

منبع : اختصاصی کافه پزشکی


نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد