• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

هماچوری (Hematuria) یا وجود خون در ادرار ؛ چه عواملی باعث ایجاد این وضعیت می شود ؟ | کافه پزشکی

هماچوری خون در ادرار

دیدن خون در ادرار می تواند یک هشدار نگران کننده باشد. در حالی که در بسیاری از موارد، وجود خون در ادرار بی ضرر است اما هماچوری می تواند از یک اختلال جدی خبر دهد.

خونی که با چشم قابل مشاهده است، هماچوری آشکار (gross hematuria) نامیده می شود. خونی که فقط زیر میکروسکوپ قابل مشاهده باشد، هماچوری میکروسکوپی نام دارد و با آزمایش تجویز شده توسط پزشک مشخص می شود. در هر صورت، تعیین دلیل خونریزی مهم است. همراه کافه پزشکی باشید