• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اختلال اتوفوبیا یا ترس از تنها شدن Autophobia | کافه پزشکی

اختلال اتوفوبیا یا مونوفوبیا به معنای ترس از تنها شدن است. تنها شدن حتی در یک مکان معمولا راحت مانند خانه ، می تواند اضطراب شدیدی برای افرادی که این وضعیت را دارند وارد کند. افراد مبتلا به اتوفوبیا به منظور احساس امنیت به افراد دیگر نیاز دارند. همراه کافه پزشکی باشید