• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

آسم چیست ؟ علل و عوامل تشدید کننده آن | کافه پزشکی

آسم

آسم بيماري شايعي است كه ازهر ۱۰ كودک يک نفر و از هر ۲۰ بزرگسال يک نفر را مبتلا می كند. بسياری چنين می انديشند كه آسم بيماری است كه از دوران طفوليت شروع مي شود اما ممكن است آسم در هر سنی بروز كند. همچنين ممكن است در سال های نوجوانی بهتر شود و يا كاملا از بين برود اما نزديک به ۵۰ % كودكان مبتلا به آسم هنوز در بزرگسالی نيز مشكلاتی خواهند داشت. ممكن است آسم در افراد يک خانواده ديده شود اما بستگان اغلب بيماران مبتلا به آسم نيستند.

آسم علاج قطعی ندارد اما قابل كنترل است. به طوري كه مي توان از بروز حمله آسمی پيشگيری كرد. اكثر افراد مبتلا به آسم با درمان مناسب و منظم بدون غيبت از مدرسه يا كار می توانند به زندگي طبيعی خود ادامه دهند و حتی از ورزش و شركت در ديگر تفريحات لذت ببرند.

همراه کافه پزشکی باشید