• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

با تست ABG یا آنالیز گاز های خون شریانی و تفسیر آن آشنا شوید | کافه پزشکی

آنالیز گاز های خون شریانی یا تست ABG آزمایشی است که میزان اسیدیته یا PH ، میزان اکسیژن (O2) و دی اکسید کربن (CO2) را از یک شریان اندازه گیری می کند. این آزمایش برای بررسی عملکرد ریه های بیمار و چگونگی عملکرد آنها در دریافت اکسیژن و دفع دی اکسید کربن مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمایش معمولا در ICU انجام می شود. با این حال، ABG را می توان برای هر بیمار در هر طبقه بسته به تشخیص بیماری انجام داد. همراه کافه پزشکی باشید