• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : سوفوسبوویر Sofosbuvir | کافه پزشکی

سوفوسبوویر یک دارو ضد ویروس است که برای درمان هپاتیت C در بزرگسالان و کودکان با سن حداقل ۱۲ و وزن حداقل ۳۵ کیلوگرم استفاده می شود.

سوفوسبوویر نباید به تنهایی استفاده شود بلکه باید در ترکیب با دارو های ضد ویروسی دیگر استفاده شود (معمولا ریباوارین با یا بدون اینترفرون آلفا). همراه کافه پزشکی باشید