• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : نیترازپام Nitrazepam | کافه پزشکی

نیترازپام

نیترازپام دارویی از دسته بنزودیازپین ها است و دارای خواص بی حس کننده، ضد تشنج، آرام بخش و خواب آور است. نیترازپام برای القای خواب در مدیریت بی خوابی به صورت کوتاه مدت کاربرد دارد و گزارش شده است که طی ۳۰ تا ۶۰ دقیقه خوابی با طول ۶ تا ۸ ساعت ایجاد می کند.

نیترازپام همچنین در صرع مورد استفاده قرار گرفته است، بخصوص برای اسپاسم های نوزادی. این دارو برای درمان تشنج میوکلونیک نیز استفاده می شود. همراه کافه پزشکی باشید