• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : بوسولفان Busulfan | کافه پزشکی

بوسولفان

بوسولفان خوراکی برای درمان علائم نوعی از سرطان خون به نام لوسمی میلوژن مزمن استفاده می شود. البته این دارو درمان قطعی برای سرطان نیست.

تزریق بوسولفان همراه داروی دیگری به نام سیکلوفسفامید جهت آماده کردن بدن برای دریافت پیوند سلول های بنیادی از مغز استخوان فرد دهنده به کار می رود. همراه کافه پزشکی باشید