• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : توبرامایسین Tobramycin | کافه پزشکی

توبرامایسین

توبرامایسین یک آنتی بیوتیک از دسته آمینوگلیکوزید ها است که با عفونت های ناشی از باکتری ها مبارزه می کند.

تزریق توبرامایسین برای درمان عفونت های باکتریایی مانند عفونت پوست، قلب، معده، مغز، نخاع، ریه و مجاری ادراری (کلیه و مثانه) استفاده می شود. همچنین برای درمان کیستیک فیبروزیس به کار می رود. این دارو گاهی در ترکیب با آنتی بیوتیک های دیگر به کار می رود.