• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : دیگوکسین Digoxin | کافه پزشکی

دیگوکسین

دیگوکسین دارویی است که به دسته دارویی آنتی آریتمی تعلق دارد و برای درمان فیبریلاسیون دهلیزی و نارسایی قلبی به کار می رود. این دارو نیاز به تجویز پزشک دارد و در دو فرم قرص خوراکی و محلول خوراکی در بازار موجود است.

قرص خوراکی دیگوکسین با نام تجاری لانوکسین موجود است. در بعضی موارد، یک برند ممکن است تمام فرم ها و قدرت های مختلف دارو را تولید نکند. همراه کافه پزشکی باشید