• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : سالمترول Salmeterol | کافه پزشکی

سالمترول

سالمترول استنشاقی یک داروی گشاد کننده برونش است که برای پیشگیری از حمله آسم یا برونکواسپاسم ناشی از ورزش به کار می رود.

سالمترول همچنین برای درمان بیماری انسداد مزمن ریوی (COPD) مانند برونشیت مزمن و آمفیزم استفاده می شود. همراه کافه پزشکی باشید