• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : پنی سیلین جی سدیم Penicillin G Sodium | کافه پزشکی

پنی سیلین جی سدیم

پنی سیلین جی سدیم یک آنتی بیوتیک سریع الاثر است که با باکتری ها مبارزه می کند. این دارو برای درمان عفونت های شدید و مختلفی مانند عفونت های استرپی، مننژیت، سیاه زخم، عفونت ریه، سوزاک و سفلیس به کار می رود. همراه کافه پزشکی باشید