• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : کاپرئومایسین سولفات Capreomycin Sulfate | کافه پزشکی

کاپرئومایسین

کاپرئومایسین یک آنتی‌ بیوتیک است که در ترکیب با داروهای دیگر برای درمان مایکوباکتریوم‌ توبرکلوسیس، عامل بیماری سل به کار می رود.

کاپرئومایسین معمولا زمانی تجویز می شود که دارو های دیگر امتحان شده و نتیجه نداده اند. همراه کافه پزشکی باشید