• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

بیماری تباهی لکه زرد یا دژنراسیون ماکولا چیست ؟ | کافه پزشکی

بیماری تباهی لکه زرد

بیماری تباهی لکه زرد در اثر تخریب بخش مرکزی شبکیه ایجاد می شود؛ بخش مرکزی شبکیه تصاویری که ما می بینیم را ثبت می کند و از طریق عصب بینایی از چشم به مغز ارسال می کند. بخش مرکزی شبکیه، معروف به ماکولا، وظیفه تمرکز بینایی در چشم را بر عهده دارد و توانایی ما در خواندن، رانندگی، تشخیص چهره یا رنگ ها و دیدن جزئیات اشیاء را کنترل می کند. همراه کافه پزشکی باشید