• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

تغذیه در دوران دیالیز باید به چه صورت باشد ؟ | کافه پزشکی

تغذیه در دوران دیالیز

وقتی بیماری نارسایی مزمن کلیوی (CKD) به سمت دیالیز پیش می رود  رژیم غذایی نقش مهمی در مراقبت توانبخشی یک بیمار دارد. داشتن رژیم غذایی متعادل برای آنها لازم است زیرا کلیه های آنها با تمام توان برای رهایی از مواد زائد و مایعات از خون آنها عمل نمی کنند. برای بیماران تحت دیالیز ضروری است که هر روز مقدار مناسب پروتئین، کالری، مایعات و مواد معدنی را مصرف کنند. همراه کافه پزشکی باشید