• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

خروسک یا کروپ چه علائمی دارد و درمان آن چیست؟ | کافه پزشکی

خروسک

خروسک یا کروپ به عفونت راه هوایی فوقانی گفته می شود که راه تنفس را مسدود می کند و باعث سرفه هایی شبیه به صدای سگ می شود. سرفه و سایر علائم خروسک نتیجه تورم در اطراف حنجره، لوله تراشه و لوله های برونشی است.

هنگامی که سرفه باعث عبور هوا از این گذرگاه باریک می شود، تارهای صوتی متورم شده صدایی شبیه به پارس کردن سگ تولید می کنند. به همین ترتیب، هنگام نفس کشیدن اغلب صدای سوت بلند (استیدور) به گوش می رسد. کروپ به طور معمول در كودكان دیده می شود، معمولا جدی نیست و بیشتر كودكان را می توان در خانه درمان كرد. همراه کافه پزشکی باشید