• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

جدول سازگاری و رقیق کردن داروهای تزریقی در سرم ها | کافه پزشکی

یکی از خطراتی که همیشه بیماران را تهدید می کند مسئله تداخلات دارویی است و رقیق کردن داروهای تزریقی در سرم ها همیشه برای کادر درمان چالش بوده است. بسیاری از داروها را فقط باید در سرم های معین رقیق کرد و در صورت رقیق کردن در سرم های دیگر می توانند برای بیمار خطرساز باشند. مثلا استفاده از رقیق‌ کننده‌ های حاوی کلسیم مانند محلول رینگر به منظور آماده سازی سفتریاکسون جهت تزریق ممنوع می‌باشد و حتی الامکان از مصرف محلول‌ ها یا فراورده‌های حاوی کلسیم تا ۴۸ ساعت پس از آخرین دوز سفتریاکسون در تمام گروه‌ های سنی باید اجتناب گردد. برای بررسی جدول سازگاری و رقیق کردن داروهای تزریقی در سرم ها همراه کافه پزشکی باشید