• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : آتورواستاتین Atorvastatin | کافه پزشکی

آتورواستاتین

آتورواستاتین متعلق به گروهی از داروهای موسوم به مهارکننده های HMG-CoA ردوکتاز یا “استاتین” است.

آتورواستاتین همراه با رژیم غذایی برای کاهش کلسترول بد خون (LDL) و افزایش کلسترول خوب خون (HDL) و کاهش تری گلیسیرید خون به کار می رود. همراه کافه پزشکی باشید