• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : ترازودون Trazodone | کافه پزشکی

ترازودون

ترازودون یک داروی ضد افسردگی است و بر موادی در مغز اثر می گذارد که در افراد دچار افسردگی ممکن است نامتعادل باشند.

ترازودون برای درمان افسردگی شدید به کار می رود. این دارو باعث افزایش مود، اشتها، سطح انرژی و همچنین باعث کاهش اضطراب و بی خوابی ناشی از افسردگی می شود. همراه کافه پزشکی باشید