• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : پاروکستین Paroxetine | کافه پزشکی

پاروکستین

پاروکستین یک داروی ضد افسردگی است که متعلق به دسته مهار کننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs) است و بر موادی در مغز اثر می گذارد که در افراد دچار افسردگی و اضطراب و اختلالات دیگر، نامتعادل اند.

پاروکستین برای درمان افسردگی شدید، اختلال هراس، اختلال وسواس فکری عملی (OCD)، اختلالات اضطرابی، اختلال استرس پس از تروما (PTSD) و اختلال دیسفوریا پیش از قاعدگی (PMDD) استفاده می شود. همراه کافه پزشکی باشید