• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

دانلود اطلس آناتومی سوبوتا ؛ جلد اول آناتومی عمومی و سیستم عضلانی اسکلتی | کافه پزشکی

اطلس آناتومی سوبوتا جلد اول آناتومی عمومی و سیستم عضلانی اسکلتی Sobotta Atlas of Human Anatomy, General Anatomy and Musculoskeletal System کتابی برای درک، یادگیری و آموزش آناتومی بدن انسان است. زبان انگلیسی اطلس آناتومی سوبوتا با فهرستی از علائم و اصطلاحات به طور خاص با نیازهای دانشجویان علوم پایه پزشکی مطابقت دارد. از همان آغاز، کتاب و محتوای اینترنتی بر دانش مرتبط با آزمون تمرکز می کنند. برای دانلود جلد اول اطلس آناتومی سوبوتا همراه کافه پزشکی باشید